Редакційна політика

Галузь та проблематика

Основні тематичні напрями (рубрики) журналу:

національна і глобальна безпека;
воєнна безпека;
міжнародне співробітництво, співробітництво з міжнародними системами колективної безпеки, миротворча діяльність;
досвід провідних країн світу у сфері безпеки та оборони;
реформування та розвиток Збройних Сил України;
наукова діяльність у Збройних Силах України;
теорія воєнного мистецтва;
проблеми керування військами;
перспективні технології у сфері оборони;
економічні проблеми будівництва оборони;
військово-технічні проблеми;
гуманітарні аспекти оборонної сфери;
проблеми бойової підготовки Збройних Сил України;
військове право;
воєнна історія;
проблеми військової екології;
продукція воєнно-промислового комплексу, наукове обладнання.

Тематичні напрями журналу можуть коригуватися головним редактором з урахуванням зміни актуальності проблем у сфері національної безпеки та оборони.

 

Політика розділів

Актуальні питання національної безпеки і оборони

До розділу приймаються статті, які висвітлюють актуальні питання національної безпеки і оборони, вітчизняний та закордонний досвід практичної діяльності у цій сфері, погляди фахівців на існуючі проблемні питання, які є орієнтиром для проведення подальших наукових досліджень з метою їх вирішення.

 Статті рецензуються редактором розділу. Додатково, для отримання висновків з окремих питаннь, можуть залучатися інші фахівці у відповідній галузі.


Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Розвиток теорії і методології

До розділу приймаються статті, які містять нові теоретичні ідеї (гіпотези), принципи, концепції, моделі, спрямовані на пояснення певних явищ і процесів у галузі національної безпеки і оборони та прогнозування їх розвитку, а також статті, які містять опис нових або істотно вдосконалених методів дослідження явищ і процесів у галузі національної безпеки і оборони.

 Статті рецензуються досвідченими фахівцями у відповідній галузі із застосування подвійного сліпого рецензування.


Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Результати емпіричних досліджень

До розділу приймаються статті, в яких викладені результати оригінальних емпіричних наукових досліджень. Також  приймаються статті з описом проведення досліджень на конкретних прикладах (case study).

Подані статті повинні мати стандартизовану IMRAD-структуру (назва, анотація, вступ, методи дослідження, результати, пояснення результатів, висновки, перелік посилань).

Статті рецензуються досвідченими фахівцями у відповідній галузі із застосування подвійного сліпого рецензування.

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Національна безпека і оборона: методичний аспект

До розділу приймаються статті, в яких наведено опис застосування апробованих методів (методик) для вирішення практичних завдань у галузі національної безпеки і оборони, демонстраційні приклади, розрахунки, висновки тощо.

Статті рецензуються редактором розділу. Додатково, для отримання висновків з окремих питаннь, можуть залучатися інші фахівці у відповідній галузі.

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Оглядові статті

До розділу приймаються статті, в яких розглядаються та узагальнюються результати опублікованих досліджень за певним напрямом, здійснюється аналіз стану досліджуваних питань, пропонуються напрями подальших досліджень.   

Статті рецензуються редактором розділу. Додатково, для отримання висновків з окремих питаннь, можуть залучатися інші фахівці у відповідній галузі.

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Науково-технічна інформація

До розділу приймаються статті про новини і події, що стосуються наукової і науково-технічної діяльності: повідомлення про хід проведення наукових досліджень та отримані результати, анонси, основні висновки і рекомендації наукових конференцій, інформація щодо впровадження інноваційних технологій тощо.   

Статті рецензуються редактором розділу. Додатково, для отримання висновків з окремих питаннь, можуть залучатися інші фахівці у відповідній галузі.

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Політика відкритого доступу

Друкована версія журналу розповсюджується за передплатою. Повні тексти статей в електронному вигляді розміщуються на сайті у відкритому доступі із терміном затримки, погодженим із виготовлювачем друкованої версії журналу, але не більше ніж 2 роки.