DOI: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2017-0-1-18-24

Головна закономірність збройної боротьби та базові умови досягнення перемоги

P. M. Snitsarenko

Анотація


У статті викладено новий погляд на базові закономірності збройної боротьби та досягнення перемоги над противником. Обґрунтовано перспективну парадигму ведення збройної боротьби як перехід від управління власними військами до управління противником за кібернетичним принципом.


Ключові слова


війна; бойова могутність збройних сил; бойова здатність (спроможність) збройних сил; збройна боротьба; закономірність збройної боротьби; управління противником; критерій перемоги

Повний текст:

PDF

Посилання


Клаузевиц К. О войне / К. Клаузевиц. – М. : Эксмо; СПб. : Terra Fantastica, 2003. – 864 с. Военный энциклопедический словарь. – М. : Эксмо, 2007. – 1024 с.

Локальні війни та збройні конфлікти другої половини ХХ століття: (історико-філософ. аспект): монографія / О. І. Гур-жій, С. П. Мосов, В. Д. Макаров та ін. – К. : Т-во «Знання Украї-ни», 2006. – 356 с.

Военный энциклопедический словарь. – М. : Воениздат, 1986. – 863 с.

Словник основних термінів та скорочень, які використовуються в НАТО. – К. : МП «Леся», 2004. – 568 с.

Конрад Н. И. Сунь-Цзы. Трактат о военном искусстве. Перевод и исследование / Н. И. Конрад. – М.; Л. : Изд. АН СССР, 1950. – 404 с.

Винер Н. Кибернетика или управление и связь в животном и машине / Н. Винер. – М. : Сов.радио, 1968. – 328 с.

Глушков В. М. Кибернетика. Вопросы теории и практики / В. М. Глушков. – М. : Наука, 1986. – 488 с.

Словарь по кибернетике / [под ред. В. С. Михалевича]. – 2-е изд. – К. : Гл. ред. УСЭ им. М. П. Бажана, 1989. – 751 с.

Бокарев В. А. Кибернетика и военное дело / В. А. Бокарев. – М. : Воениздат, 1969. – 288 с.

Основы теории управления войсками / П. К. Алтухов, И. А. Афонский, И. В. Рыболовский, Е. А. Татарченко. – М. : Воениздат, 1984. – 221 с.

Рябчук В. Д. Управление боем и интеллект командира / В. Д. Рябчук // Военная мысль. – 2001. – № 4. – С. 12–16.

Рябчук В. Д. Философия войны и теория управления современным противоборством / В. Д. Рябчук, В. И. Ничипор // Военная мысль. – 2007. – № 8. – С. 65–73.

Сніцаренко П. М. Модель збройної боротьби з точки зору теорії управління / П. М. Сніцаренко // Матеріали науково-практичної конференції «Удосконалення теорії і практики управління військами (силами) в сучасних умовах розвитку Збройних Сил України». – К. : НАОУ, 2006. – С. 74–76.

Сніцаренко П. М. Витоки і сутність інформаційної безпеки України у воєнній сфері та проблемні питання її забезпечення / П. М. Сніцаренко, І. В. Вещицький // Національна безпека: український вимір : щокв. наук. зб. – К. : РНБіОУ, ІПНБ. – 2009. – Вип. 5 (24). – С. 23–33.

Сніцаренко П. М. Системи дистанційного моніторингу

навколишнього простору для виявлення і супроводження рухомих об’єктів як окремий клас інформаційних систем військового призначення / П. М. Сніцаренко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2009. – № 1 (4). – С. 12–19.

Долгополов А. В. Эволюция форм и способов ведения вооруженной борьбы в сетецентрических условиях / А. В. Долгополов, С. А. Богданов // Военная мысль. – 2011. – № 2. – С. 49–58.

Современный толковый словарь русского языка / [гл. ред. С. А. Кузнецов]. – СПб. : Норинт, 2002. – 960 с


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.