Виклик часу: перехід від оборони до забезпечення воєнної безпеки України

Автор(и)

  • V. P. Tiutiunnyk Національний інститут стратегічних досліджень, Ukraine
  • V. K. Horovenko Національний інститут стратегічних досліджень, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2018-4-3-10-15

Ключові слова:

гібридна війна, національна безпека, воєнна безпека, оборона, державна політика у сфері воєнної безпеки, законодавство, оборонне планування

Анотація

Розглянуто стан Збройних Сил України, здійснено оцінювання воєнних загроз та особливостей гібридної війни РФ проти України, проаналізовано наявні проблеми щодо захисту суверенітету, недоторканності та відновлення територіальної цілісності нашої держави й за результатами цього запропоновано низку першочергових кроків для переходу від оборони до забезпечення воєнної безпеки України.

Біографії авторів

V. P. Tiutiunnyk, Національний інститут стратегічних досліджень

кандидат військових наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу воєнної та воєнно-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень, генерал-майор у відставці

V. K. Horovenko, Національний інститут стратегічних досліджень

завідувач відділу воєнної та воєнно-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень, полковник запасу

Посилання

Аналітична доповідь до щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році». - К. : НІСД, 2018. - 1316 с.

ТСН. РНБО розсекретила стенограму історичного засідання під час анексії Криму : повний текст. - 22.02.2016 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://tsn/ua/politika/rnbo-rozsekretila-stenogramu-istorichnogo-zasidannya-pidchas-aneksiyi-krimu-povniy-tekst-596467.html.

Указ Президента України № 287 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України» від 26 травня 2015 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.

Указ Президента України № 555 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України» від 24 вересня 2015 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/555/2015.

Наєв: Армійські корпуси «ДНР» та «ЛНР» - це класичні підрозділи ЗС РФ. Укрінформ, 11.05.2018 [Електронний ре-сурс]. - Режим доступу : https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2452326-naev-armijski-korpusi-dnr-ta-lnr-ce-klasichni-pidrozdili-zs-rf.htlm.

Закон України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2268-19.

Указ Президента України № 116 «Про рішення Ради на-ціональної безпеки і оборони України від 30 квітня 2018 року «Про широкомасштабну антитерористичну операцію в Донецькій та Луганській областях» від 30 квітня 2018 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/116/2018

Закон України «Про Збройні Сили України». [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1934-12.

Закон України «Про національну безпеку України» [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.

Сектор безпеки і оборони України: стратегічне керівництво та військове управління: монографія / Ф. В. Саганюк, В. С. Фролов, В. І. Павленко та ін.; за ред. д. військ. н., проф. І. С. Руснака. - К. : ЦЗ МО та ГШ ЗС України, 2018. - 230 с.

Основи стратегії національної безпеки та оборони держави: підручн. / О. П. Друзь-Крятченко, Ю. В. Пунда, В. П. Грищенко та ін.; за заг. ред. В. М. Телелима. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2015. - 650 с.

Закон України «Про Раду національної безпеки і оборони України» [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/98-вр.

Закон України «Про оборону України» [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1932-12.

Аналітична записка «Висновки та пропозиції щодо положень проекту Закону України «Про національну безпеку України». - Вих. № 293/79 НІСД від 12 лютого 2018 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-07

Номер

Розділ

Воєнна безпека