Оцінювання ефективності бойової системи за принципами відповідності та зворотного зв’язку

Автор(и)

  • P. P. Chabanenko Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, Ukraine
  • S. M. Rozghonaiev Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2018-4-3-16-23

Ключові слова:

бойова система, ефективність функціонування, показники ефективності, помилка, об’єкт управління, зворотний зв’язок, принцип відповідності

Анотація

Запропоновано кількісну оцінку ефективності бойової системи з використанням графоаналітичних моделей згідно з принципами відповідності меті та перервного зворотного зв’язку. Уточненні поняття «організація» бойової системи та «помилка» її технічних та ергатичних елементів. Прикладами з практики та розрахунками на моделях показана подвійність впливу зворотного зв’язку (користь/шкода) на ефективність бойової системи.

Біографії авторів

P. P. Chabanenko, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

доктор військових наук, професор, провідний науковий співробітник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, заслужений діяч науки і техніки України

S. M. Rozghonaiev, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, докторант Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, капітан 1 рангу

Посилання

Соловьев И. В. Современные проблемы управления силами ВМФ: Теория и практика. Состояние и перспективы / И. В. Соловьев и др.; под ред. В. И. Куроедова. - СПб. : Политехника, 2006. - 432 с.

Волгин Н. С. Исследование операций: учебник. - Ч. 1 / Н. С. Волгин. - СПб. : ВМА им. Н. Г. Кузнецова, 1999. - 590 с.

Колмогоров А. Н. Число попаданий при нескольких выстрелах и общие принципы оценки эффективности систем стрельбы / А. Н. Колмогоров // Труды Математического инсти-тута им. В. А. Стеклова. - 1945. - Вып. 12.

Ткаченко В. І. Теорія прийняття рішень органами військового управління : монографія / В. І. Ткаченко та ін.; за ред. В. І. Ткаченка, Е. Б. Смірнова. - Х. : ХУПС, 2008. - 545 с.

Чабаненко П. П. Исследование безопасности и эффективности функционирования систем человек-техника эргосетями / П. П. Чабаненко. - Севастополь : АВМС им. П. С. Нахимова, 2012. - 162 с.

Педченко Г. М. Воєнно-наукове забезпечення операцій військ (сил) / Г. М. Педченко, А. І. Невольніченко, В. І. Шарий; за ред. В. І. Шарого. - К. : ВІКНУ, 2011. - 188 с.

Вентцель Е.С. Исследование операций / Е. С. Вентцель. - М. : Сов. радио, 1972. - 552 с.

Гареев М. А. О выработке у офицеров качеств и навыков, необходимых для проявления высокого уровня военного искусства / М. А. Гареев // Военная мысль. - 2017. - № 12. - С. 65-76.

Буров О. Ю. Ергономічні основи розробки систем прогнозування працездатності людини-оператора на основі психофізіологічних моделей діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора техн. наук: спец. 05.01.04 «Ергономіка» / О. Ю. Буров. - Харків, 2007. - 40 с.

Пасько Г. Гибель корабля «Муссон» / Г. Пасько // «We/Мы». - 1992. - Ноябрь.

Горбачев Б. Чернобыльская авария. Причины, хроника событий, выводы / Б. Горбачев [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://n-t.ru/tp/ie/ca.htm.

Абчук В. А. Теория риска в морской практике / В. А. Абчук. - Л. : Судостроение, 1983. - 150 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-07

Номер

Розділ

Теорія воєнного мистецтва