Індексація журналу

Членство у професійних асоціаціях та об'єднаннях

Видавець цього журналу - Національний університет оборони України імені Івана Черняховського - має міжнародний авторитет у світі наукового видання. Він є членом і бере активну участь у діяльності наступних професійних асоціацій:


Статус в Україні

Видання "Наука і оборона" офіційно зареєстроване як засіб масової інформації з міжнародною сферою розповсюдження.
Свідоцтво про державну реєстрацію № КВ 22942-12842ПР від 15.09.17 р. (копія свідоцтва)

Видання "Наука і оборона" включене до переліку друкованих наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт:

  • з технічних наук (наказ від 29.12.14 р.)
  • з військових наук (наказ від 29.12.14 р.)

Бази данних наукової інформації

Каталоги та системи пошуку

Google Академія - це загальнодоступна пошукова система, яка індексує метадані наукових публікацій з усіх галузей знання, опубліковані у різних форматах. Індекс Google Академії містить у собі більшість рецензованих журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв. Цей продукт має інструментарій для відслідковування наукової цитованості проіндексованих публікацій. Хоча компанія Google офіційно не розголошує обсяг індексу Google Академії, фахівцями цей обсяг оцінється приблизно у 160 млн документів.

Наш профіль в Google Академія