№ 1 (2020)

Зміст

Актуальні питання національної безпеки і оборони

Актуальні проблеми планування оборони України: комплексний підхід
А. М. Сиротенко, П. В. Щипанський, А. К. Павліковський, М. М. Лобко 3-12
Питання забезпечення повноважень органів державної влади у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації
П. Б. Волотівський 13-20
Система внутрішньокомунікаційної роботи: сучасний стан та шляхи подальшого розвитку
В. І. Алещенко, Є. О. Невальонний, С. М. Починок 21-27
Підвищення кваліфікації персоналу авіаційного пошуку і рятування на засадах уніфікації освітнього та сертифікаційного процесів
В. В. Хижняк, А. В. Золокотський, В. Л. Шевченко 28-32
Особливості формування та функціонування спеціалізованих вчених рад для присудження ступенів доктора наук і доктора філософії
П. В. Щипанський, В. І. Колесник 33-36

Розвиток теорії і методології

Інформаційна операція Збройних Сил України як інтегруюча форма воєнних дій в інформаційному просторі
П. М. Cніцаренко 37-42
Дидактичні основи підготовки військових фахівців з вищою освітою в контексті військових освітніх систем провідних країн НАТО: історична ретроспектива, сучасність, перспективи
Ю. І. Приходько 43-51

Національна безпека і оборона: методичний аспект

Методичні положення прогнозування втрат сил протидіючих сторін у загальновійськовій операції (бою)
О. М. Загорка, С. В. Поліщук, І. О. Загорка 52-57
Методичний підхід до визначення та оцінювання мобілізаційних спроможностей боєприпасної галузі
Є. І. Косарецький 58-62