Наука і оборона


Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 22942-12842ПР від 15.09.2017

Засновник: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Статус видання: вітчизняне

Мова видання: українська, англійська, російська (змішаними мовами)

Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Категорії читачів: науковці, фахівці сектору безпеки і оборони

Періодичність випуску: 4 рази на рік

Цілі діяльності редакції журналу:

висвітлення актуальних проблемних питань і поширення наукових знань у галузі воєнних наук, національної безпеки, безпеки державного кордону;
сприяння підвищенню професійного рівня військовослужбовців і цивільних працівників Міністерства оборони України та Збройних Сил України, інших складових сектора безпеки і оборони України;
забезпечення права щодо представлення результатів наукових досліджень для публікації здобувачів вищої освіти (магістр, доктор філософії, доктор наук) та претендентів на присвоєння вчених звань, які навчаються в університеті, інших вищих навчальних закладах України та зарубіжних країн.


Передплатний індекс: 74303


№ 2 (2019)


Обкладинка