: Присвоєння журналу категорії "Б" наукових фахових видань України

Спеціальності, за якими у журналі можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії:

253 – Військове управління (за видами збройних сил)

254 – Забезпечення військ (сил)

255 – Озброєння та військова техніка

256 – Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

263 – Цивільна безпека.

Запрошуємо здобувачів наукових ступенів та претендентів на присвоєння вчених звань за вказаними спеціальностями надсилати статті з результатами своїх досліджень до нашого журналу.