DOI: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2017-0-1-13-17

Комплексна математична модель обґрунтування бойового складу Збройних Сил України через величину відверненого збитку своїх військ в операції

I. S. Romanchenko, V. A. Shuienkin, V. M. Mozharovskyi

Анотація


У статті розкрито сутність та основний зміст комплексної математичної моделі обґрунтування бойового складу Збройних Сил України через величину відверненого збитку своїх військ в операції.


Ключові слова


математична модель; відвернений збиток; бойові засоби; бойовий потенціал; бойовий склад

Повний текст:

PDF

Посилання


Романченко І. С. Методологічні аспекти обґрунтування бойового складу військ в операціях з позиції запобіжного збитку цих військ / І. С. Романченко, В. О. Шуєнкін, В. М. Можаровський // Труди університету : зб. наук. пр. НУО України імені Івана Черняховського. – К., 2015. – № 4 (131). – С. 43–48.

Можаровський В. М. Бойовий потенціал як визначальний фактор боєздатності Збройних Сил України / В. М. Можаровський, С. В. Годзь // Труди університету : зб. наук. пр. НУО України імені Івана Черняховського. – К., 2016. – № 5 (138). – С. 5–12.

Можаровський В. М. Порядок визначення рівня боєготовності військ в операції / В. М. Можаровський // Зб. наук. пр. ЦНДІ ЗС України. – К., 2016. – № 4 (76). – С. 30–37.

Романченко І. С. Математична модель визначення ймовірності знищення бойовими засобами своїх військ хоча б одного бойового засобу противника без урахування можливих втрат початкового бойового потенціалу своїх військ і противника / І. С. Романченко, В. М. Можаровський // Труди університету : Зб. наук. пр. НУО України ім. Івана Черняховського. – К., 2016. – № 6 (139). – С. 12–21.

Можаровський В. М. Математична модель визначення величини можливих втрат бойового потенціалу своїх військ за добами операції тривалістю Т діб / В. М. Можаровський, С. В. Годзь // Зб. наук. пр. ХНУПС ім. Івана Кожедуба. – К., 2016. – Вип. 4 (49). – С. 23–27.

Можаровський В. М. Математична модель визначення величини можливих втрат бойового потенціалу військ противника за добами операції тривалістю Т діб / В. М. Можаровський // Труди університету : зб. наук. пр. НУО України ім. Івана Черняховського. – К., 2017. – № 1 (140). – С. 37–42.

Можаровський В. М. Математична модель визначення ймовірності знищення бойовими засобами своїх військ хоча б одного бойового засобу противника з урахуванням можливих втрат початкового бойового потенціалу своїх військ та противника / В. М. Можаровський, С. В. Годзь // Системи обробки інформації : щокварт. наук. вид. ХНУПС ім. Івана Кожедуба. – Харків, 2017. – Вип. 1 (147). – С. 98–102.

Романченко І. С. Математична модель визначення потрібної кількості знищених бойових засобів противника для досягнення потрібної (заданої) величини відверненого збитку своїх військ в операції тривалістю Т діб / І. С. Романченко, В. М. Можаровський // Зб. наук. пр. Центру воєнно-стратегічних досліджень НУО України ім. Івана Черняховського. – К., 2017. – № 1 (59). – С. 85–93.

Неупокоев Ф. К. Стрельба зенитными ракетами / Ф. К. Неупокоев. – М. : Воениздат, 1970. – 352 с.

Петухов С. И. Эффективность ракетных средств ПВО / С. И. Петухов, А. Н. Степанов. – М. : Воениздат, 1976. – 104 с.

Оганесов А. А. Оценка эффективности стрельбы артиллерии : учеб. пособие / А. А. Оганесов. – Л. : ВАА, 1989. – 100 с.

Буравлев А. И. Влияние заданных значений ущерба и собственных потерь на решение боевых задач : учеб. пособие / А. И. Буравлев, И. П. Русанов // Воен. мысль. – 2011. – № 1. – С. 26–30.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.