DOI: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2017-0-1-31-36

Щодо необхідності та порядку залучення цивільних закладів охорони здоров’я для медичного забезпечення військ

V. Ya. Bilyi, A. V. Verba, V. O. Zhakhovskyi, V. H. Livinskyi

Анотація


У статті викладено результати дослідження потреби та порядку залучення цивільних закладів охорони здоров’я для медичного забезпечення військ у системі лікувально-евакуаційних заходів. Висвітлюється вітчизняний досвід і розкриваються шляхи розв’язання проблеми у збройних силах передових країн світу. Акцентується увага на необхідності формування єдиного медичного простору з метою забезпечення в особливий період поранених (хворих) військовослужбовців своєчасною та якісною медичною допомогою та належним лікуванням.


Ключові слова


медична служба; медичне забезпечення; система лікувально-евакуаційних заходів; військові та цивільні заклади охорони здоров’я

Повний текст:

PDF

Посилання


Доктрина медичного забезпечення Збройних Сил України : Затверджена наказом Генерального штабу Збройних Сил України № 221 від 4 вересня 2014 року.

Білий В. Я., Верба А. В., Бадюк М. І., Жаховський В. О., Лівінський В. Г. Сучасні підходи до побудови системи лікувально-евакуаційних заходів як основи медичного забезпечення військ в особливий період / В. Я. Білий, А. В. Верба, М. І. Бадюк, В. О. Жаховський, В. Г. Лівінський // Наука і оборона. – 2016. – № 2. – С. 34–41.

Мультановский М. П. История медицины / М. П. Мультановский. – М. : МедГиз, 1961. – 348 с.

Чаплик В. В. Медицина надзвичайних ситуацій: підруч. для студ. вищ. мед. навч. заклад. / В. В. Чаплик, П. В. Олійник, С. Т. Омельчук. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 352 с.

Медико-санітарна служба Бундесверу // Інформаційний огляд. – К., 2009. – № 4 (38). – 54 с.

Організація медичного забезпечення збройних сил європейських держав: навч. посіб. з курсу інозем. мед. термінології / [М. І. Бадюк, О. В. Рудинський, та ін.]. – К. : СПД Н. В. Чалчинська, 2014. – 104 с.

Голота А. С. Медицинская служба вооруженных сил Норвегии / А. С. Голота // Военно-медицинский журнал. – 2014. – № 9. – С. 68–73.

Голота А. С. Медицинская служба вооруженных сил Литвы / А. С. Голота // Военно-медицинский журнал. – 2016. – № 1. – С. 49–53.

Алейников С. В. Медицинская служба национальных вооруженных сил Латвии / С. В. Алейников // Военно-медицинский журнал. – 2015. – № 8. – С. 58–62.

Анисимов А. С. Медицинская служба сил обороны Эстонии / А. С. Анисимов // Военно-медицинский журнал. – 2015. – № 6. – С. 61–64.

Ізраїльський лікар розповів про досвід військової медицини Ізраїлю, 01.04.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://galinfo.com.ua/news/izrailskyy_likar_rozpoviv_pro_dosvid_viyskovoi_medytsyny_izrailyu_189706.html.

Постанова Кабінету Міністрів України № 819 «Про взаємодію медичних служб Збройних Сил та інших військових формувань із державною системою охорони здоров’я і про створення загальнодержавної системи екстремальної медицини» від 16 жовтня 1995 р.

Указ Президента України № 475 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 квітня 1998 року “Про стан державного матеріального резерву та мобілізаційної підготовки”» від 14 травня 1998 р.

Постанова Кабінету Міністрів України № 708 «Про порядок організації та проведення військово-лікарської експертизи» від 7 вересня 1993 р.

Верба А. В., Жаховський В. О., Лівінський В. Г. Досвід медичного забезпечення антитерористичної операції та шляхи його вдосконалення / А. В. Верба, В. О. Жаховський, В. Г. Лівінський // Наука і оборона. – 2015. – № 3–4. – С. 28–33.

Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 75 «Про додаткові заходи щодо забезпечення функціонування закладів охорони здоров’я в умовах особливого періоду та подолання наслідків надзвичайної ситуації державного рівня соціального та воєнного характеру» від 18 лютого 2015 р.

Указ Президента України № 555/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року “Про нову редакцію Воєнної доктрини України”» від 24 вересня 2015 р.

Указ Президента України № 92/2016 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року “Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України”» від 14 березня 2016 р.

Указ Президента України № 240/2016 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року “Про стратегічний оборонний бюлетень України”» від 6 червня 2016 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.