DOI: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2017-0-1-37-41

Воєнно-історичний огляд становлення радіоелектронної боротьби як виду оперативного (бойового) забезпечення в часи Другої світової війни

G. P. Vorobiov, V. D. Serhiienko, V. I. Rudakov, A. N. Bychkov

Анотація


У статті розглянуто історію впровадження радіоелектронної боротьби у військові операції та бойові дії під час Другої світової війни. Визначено особливості організації та ведення, а також загальні характерні риси застосування частин і підрозділів радіоелектронної боротьби угрупованнями військ в операціях та бойових діях Другої світової війни на різних театрах воєнних дій. Виокремлено основні чинники, що вплинули на подальший розвиток радіоелектронної боротьби й зумовили її сучасний стан як виду оперативного (бойового) забезпечення в арміях провідних країн світу.


Ключові слова


Друга світова війна; історія розвитку радіо-електронної боротьби; способи і форми ведення радіо-електронної боротьби; оперативне та бойове забезпечення дій військ (сил); активні і пасивні радіоперешкоди; радіоелектронна розвідка

Повний текст:

PDF

Посилання


Палий А. И. Радиоэлектронная борьба / А. И. Палий. – М. : Воениздат. – 1989. – 350 с.

Сень І. В. РЕБ збереже свою актуальність і в майбутньому / І. В. Сень // Військо України. – 2002. – № 9–10. – С. 10–11.

Палий А. И. Радиоэлектронная борьба в войнах и вооруженных конфликтах / А. И. Палий. – М. : ВАГШ, 2007. – С. 64–72.

Гордиенко В. Столетие радиоэлектронной борьбы / В. Гордиенко // Независимое военное обозрение. – 2003. – 11 апреля.

Палий А. И. Радиоэлектронная борьба в ходе войны / А. И. Палий // Военно-исторический журнал. – 1976. – № 5. – С. 10–16.

Кожевников С. Радиоэлектронная борьба в годы Великой Отечественной войны / С. Кожевников // Белорусская военная газета. – 2014. – 16 апреля.

Болтунов М. «Золотое ухо» военной разведки / М. Бол-тунов. – М. : Вече, 2011. – С. 66–71, 88–102, 114–117.

Вакин С. А. Основы радиопротиводействия и радиотехнической разведки / С. А. Вакин, Л. Н. Шустов. – М. : Сов. радио, 1968. – 448 с.

Василевич Л. Ф. Радиоэлектронное подавление / Л. Ф. Василевич. – К. : КВВАИУ, 1989. – 243 с.

Основы радиоэлектронной борьбы / под ред. Н. Ф. Николенко. – М. : Воениздат, 1987. – 351 с.

Довідник з протиповітряної оборони / А. Я. Торопчин, І. О. Романенко, Ю. Г. Даник, Р. Е. Пащенко та ін. – К. : МО України; Харків : ХВУ, 2003. – 368 с.: іл.

Добыкин В. Д., Куприянов А. И., Пономарев В. Г., Шустов Л. Н. Радиоэлектронная борьба. Силовое поражение радио-электронных систем / В. Д. Добыкин, А. И. Куприянов, В. Г. Пономарев, Л. Н. Шустов; под ред. А. И. Куприянова. – М. : Вузовская книга, 2007. – 468 с.

Ковтуненко О. П., Богучарський В. В., Слюсар В. І., Федоров П. М. Зброя на нетрадиційних принципах дії (стан, тенденції, принцип дії та захист від неї) / О. П. Ковтуненко, В. В. Богучарський, В. І. Слюсар, П. М. Федоров. – Полтава: ПВІЗ, 2006. – 247 с.

Атражев М. П. Борьба с радиоэлектронными средствами / М. П. Атражев, В. А. Ильин, Н. П. Марьин. – М. : Воениз-дат, 1972. – 272 с.

История Второй мировой войны. – Т. 6 : Коренной перелом в войне. – М. : Воениздат, 1976. – 520 с.

Устюменко А. Снайперы эфира / А. Устюменко // Красная звезда. – 1986. – 11 окт. – С. 4.

В сетях шпионажа / пер. с англ. – М. : Воениздат, 1965. – 352 с.

Степанов Ю. Г. Противорадиолокационная маскировка / Ю. Г. Степанов. – М. : Сов. радио, 1968. – 144 с.

Справочник по радиоэлектронным системам / И. М. Болошин, В. В. Быков, В. В. Васин и др.; под ред. Б. Х. Кривицкого. – Т. 2. – М. : Энергия, 1979. – 368 с.: ил. – (Радиоэлектроника).

Рудый С. Войска радиоэлектронной борьбы: как это работает [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://waronly.com/tag/radioelektronnaya-borba.

Радиоэлектронная борьба в Великой Отечественной войне [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://topwar.ru/88014-radioelektronnaya-borba-v-velikoy-otechestvennoyvoyne.html.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.