DOI: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2018-3-2-3-10

Трансформація системи військової освіти України на шляху до досягнення стандартів НАТО

S. T. Poltorak

Анотація


Проаналізовано стан і перспективи розвитку системи військової освіти України з урахуванням курсу України на інтеграцію в європейський та євроатлантичний політичний, економічний, безпековий, правовий простори.

Ключові слова


оборонна реформа; військова освіта; рівні військової освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про національну безпеку України»[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.

Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/848-19.

Постанова Кабінету Міністрів України № 1410 «Про створення єдиної системи військової освіти» від 15 грудня 1997р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1410-97-%D0%BF.

Постанова Кабінету Міністрів України № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 23 листопада 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/paran12#n12.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.