Рекомендації щодо уточнення завдань і вдосконалення технологій моніторингу загроз національній та воєнній безпеці України

Автор(и)

  • A. M. Syrotenko Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2018-3-2-22-28

Ключові слова:

воєнна безпека, загрози, моніторинг загроз, система моніторингу, організація моніторингу

Анотація

Наведені рекомендації щодо уточнення завдань, що покладаються на систему моніторингу, та вдосконалення технологій його проведення. Розкрита сутність мети, завдань, механізмів і процедур проведення моніторингу загроз національній та воєнній безпеці з урахуванням принципів його організації.

Біографія автора

A. M. Syrotenko, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат технічних наук, начальник Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, генерал-лейтенант

Посилання

Богданович В. Ю. Теоретико-методологічні основи забезпечення національної безпеки України: монографія : у 7 т. – Т. 4 : Воєнна безпека держави і шляхи її забезпечення /В. Ю. Богданович, І. Ю. Свида, Є. Д. Скулиш; за заг. ред. Є. Д. Скулиша. – К. : Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2012. – 464 с.

Про національну безпеку України: Закон України № 2469-VIII від 21 червня 2018 р. [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.

Стратегія національної безпеки України : затверджена Указом Президента України № 287/2015 від 26 травня 2015 ро-ку // Урядовий кур’єр. – № 95. – 2015. – 29.05.

Воєнна доктрина України: Указ Президента України № 555 від 24 вересня 2015 р. – К. : АПУ, 2015. – 27 с.

Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України :затверджена Указом Президента України [№ 92/2016 від 14 березня 2016 р.]. – К. : АПУ, 2016. – 17 с.

Богданович В. Ю. Концептуальна модель інформаційно-моніторингової системи національної безпеки / В. Ю. Богданович, А. Л. Висідалко // Захист інформації. – Т. 16. – № 1. – К. : НАУ, 2014: – С. 81–88.

Кобко Є. В. Моніторинг загроз національній безпеці держави: зарубіжний досвід та українські реалії публічно-правового забезпечення / Є. В. Кобко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2018. – № 1 (106). – С. 122–133.

Богданович В. Ю. Методика реагування на виклики, небезпеки та загрози національній безпеці держави : навч. посіб. / В. Ю. Богданович, А. І. Семенченко, Д. Я. Кучма, А. В. Дацюк.– К. : НАДУ, 2009. – 40 с.

Семенченко А. І. Механізм стратегічного управління забезпеченням національної безпеки у кризових та надзвичайних ситуаціях / А. І. Семенченко // Проблеми національної безпеки й оборони. Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 1 (2). –С.105–116.

Богданович В. Ю. Забезпечення безпеки інформаційних процесів безпекового супроводу реалізації національних інтересів / В. Ю. Богданович, А. В. Висідалко // Сучасний захист інформації – 2013. – № 3. – С. 59–65.

Глобальна та національна безпека : підручник / В. І. Абрамов, Г. П. Ситник, В. Ф Смолянюк; за заг. ред. Г. П. Ситника. – К. : НАДУ, 2016. – 784 с.

Белай С. В. Дослідження механізмів моніторингу загроз національній безпеці України соціально-економічного характеру / С. В. Белай // Університетські наукові записки. – 2013. –No4 (48). – С. 481–488.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-07-11

Номер

Розділ

Воєнна безпека