DOI: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2018-3-2-22-28

Рекомендації щодо уточнення завдань і вдосконалення технологій моніторингу загроз національній та воєнній безпеці України

A. M. Syrotenko

Анотація


Наведені рекомендації щодо уточнення завдань, що покладаються на систему моніторингу, та вдосконалення технологій його проведення. Розкрита сутність мети, завдань, механізмів і процедур проведення моніторингу загроз національній та воєнній безпеці з урахуванням принципів його організації.

Ключові слова


воєнна безпека; загрози; моніторинг загроз; система моніторингу; організація моніторингу

Повний текст:

PDF

Посилання


Богданович В. Ю. Теоретико-методологічні основи забезпечення національної безпеки України: монографія : у 7 т. – Т. 4 : Воєнна безпека держави і шляхи її забезпечення /В. Ю. Богданович, І. Ю. Свида, Є. Д. Скулиш; за заг. ред. Є. Д. Скулиша. – К. : Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2012. – 464 с.

Про національну безпеку України: Закон України № 2469-VIII від 21 червня 2018 р. [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.

Стратегія національної безпеки України : затверджена Указом Президента України № 287/2015 від 26 травня 2015 ро-ку // Урядовий кур’єр. – № 95. – 2015. – 29.05.

Воєнна доктрина України: Указ Президента України № 555 від 24 вересня 2015 р. – К. : АПУ, 2015. – 27 с.

Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України :затверджена Указом Президента України [№ 92/2016 від 14 березня 2016 р.]. – К. : АПУ, 2016. – 17 с.

Богданович В. Ю. Концептуальна модель інформаційно-моніторингової системи національної безпеки / В. Ю. Богданович, А. Л. Висідалко // Захист інформації. – Т. 16. – № 1. – К. : НАУ, 2014: – С. 81–88.

Кобко Є. В. Моніторинг загроз національній безпеці держави: зарубіжний досвід та українські реалії публічно-правового забезпечення / Є. В. Кобко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2018. – № 1 (106). – С. 122–133.

Богданович В. Ю. Методика реагування на виклики, небезпеки та загрози національній безпеці держави : навч. посіб. / В. Ю. Богданович, А. І. Семенченко, Д. Я. Кучма, А. В. Дацюк.– К. : НАДУ, 2009. – 40 с.

Семенченко А. І. Механізм стратегічного управління забезпеченням національної безпеки у кризових та надзвичайних ситуаціях / А. І. Семенченко // Проблеми національної безпеки й оборони. Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 1 (2). –С.105–116.

Богданович В. Ю. Забезпечення безпеки інформаційних процесів безпекового супроводу реалізації національних інтересів / В. Ю. Богданович, А. В. Висідалко // Сучасний захист інформації – 2013. – № 3. – С. 59–65.

Глобальна та національна безпека : підручник / В. І. Абрамов, Г. П. Ситник, В. Ф Смолянюк; за заг. ред. Г. П. Ситника. – К. : НАДУ, 2016. – 784 с.

Белай С. В. Дослідження механізмів моніторингу загроз національній безпеці України соціально-економічного характеру / С. В. Белай // Університетські наукові записки. – 2013. –No4 (48). – С. 481–488.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.