Територіальна оборона України як фактор посилення обороноздатності держави

Автор(и)

  • M. M. Lobko Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2018-3-2-29-39

Ключові слова:

територіальна оборона України, збройна агресія, завдання територіальної оборони, сили безпеки і оборони, Збройні Сили України, місцеві органи виконавчої влади, управління територіальною обороною, Сили територіальної оборони

Анотація

За результатами аналізу положень вітчизняного законодавства, оцінювання досвіду організації та ведення територіальної оборони, антитерористичної операції на сході нашої держави розроблені та обґрунтовані погляди щодо вдосконалення й подальшого розвитку системи територіальної оборони України.

Біографія автора

M. M. Lobko, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

провідний науковий співробітник центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, кандидат військових наук, доцент, генерал-майор у відставці

Посилання

Романченко І. С., Фролов В. С., Палій В. В. Шляхи підвищення ефективності системи управління територіальною обороною України / І. С. Романченко, В. С. Фролов, В. В. Палій // Наука і оборона. – 2009. – № 4. – С. 6–11.

Сергєєв К. Територіальна оборона. Міфи і реальність / К. Сергєєв [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://censor.net.ua/blogs//103292/teritorialna_oborona_mfi_realnist.

Якубець І. Проблеми обороноздатності держави / І. Якубець // День. – 2014. – № 161.

Якубець І. Україна: проблеми територіальної оборони / І.Якубець; Центр досліджень армії, конверсії і роззброєння [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://cacds.org.ua/ru/comments/339.

Территориальные войска ФРГ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zvo.su/voennye-problemy/territorialnye-voyska-frg.html.

Развитие территориальной обороны: зарубежный опыт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sarbaz.kz/ru/analytics/razvitie-territorialnoy-oborony-zarubegnyy-opyt-172842123/.

Правительство Польши приняло законопроект по созданию Войск территориальной обороны [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://censor.net.ua/news/412194/pravitelstvo_polshi_prinyalozakonoproekt_po_sozdaniyu_voyisk_territorialnoyi_oborony.

Войска территориальной обороны (ТерО) Республики Беларусь [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.modernarmy.ru/article/176.

Федеральный закон «Об обороне», с изменениями от 29 декабря 2017 года, № 473-ФЗ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.pravo.gov.ru. – 29.12.2017. –№ 0001201712290090.

Закон України «Про оборону України» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 9. – Ст. 106.

Положення про територіальну оборону України : Указ Президента України № 225 від 27 березня 1998 р., зі змінами.

Матеріали науково-практичної конференції з територіальної оборони в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського, березень 2018, бібліотека НУОУ.

Стратегічний оборонний бюлетень України : Указ Президента України № 240/2016 від 6 червня 2016 р.

Державна програма розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року : Указ Президента України № 73/2017 від 22 березня 2017 р.

Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України : Указ Президента України № 92/2016 від 14 березня 2016 р.

Воєнна доктрина України : Указ Президента України № 555/2015 від 24 вересня 2015 р.

Положення про територіальну оборону України : нова редакція : Указ Президента України № 406 від 23 вересня 2016р.

Закон України «Про національну безпеку України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.

Закон України «Про Кабінет Міністрів України» // Відомості Верховної Ради. – 2014. – № 13. – Ст. 222; зі змінами.

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20–21. –Ст. 190; зі змінами.

Положення про раду оборони Автономної Республіки Крим і області : Постанова Кабінету Міністрів України № 507 від 21 березня 2007 р.

Кодекс цивільного захисту України // Відомості Верховної Ради. – 2013. – № 34–35. – Ст. 458; зі змінами.

Положення про єдину державну систему цивільного захисту : Постанова Кабінету Міністрів України № 11 від 9 січня 2014 р.; зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 825 від 16 листопада 2016 р.

Закон України «Про боротьбу з тероризмом» // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 25. – Ст. 180, зі змінами.

Закон України «Про Службу безпеки України» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382; зі змінами; вводиться в дію Постановою ВР № 2230-XII (2230-12) від 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. –1992. – № 27. – Ст. 383.

Концепція боротьби з тероризмом : Указ Президента України № 230/2013 від 25 квітня 2013 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-07-11

Номер

Розділ

Воєнна безпека