DOI: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2018-3-2-40-45

Комплексна система протидії негативному інформаційно-психологічному впливу на особовий склад Збройних Сил України

P. M. Snitsarenko, Yu. O. Sarychev, V. A. Tkachenko, L. V. Khomenko

Анотація


У статті викладено погляди на створення системи протидії негативному інформаційно-психологічному впливу на особовий склад військ (сил) на основі реалізації розробленої та верифікованої методики, що дає змогу проводити заходи випереджувального адекватного реагування.


Ключові слова


негативний інформаційно-психологічний вплив; методика виявлення та оцінювання; підсистема моніторингу інформаційного простору; система протидії негативному інформаційно-психологічному впливу на особовий склад військ (сил)

Повний текст:

PDF

Посилання


Концепція забезпечення інформаційної безпеки Міністерства оборони України та Збройних Сил України, затверджена наказом Міністра оборони України № 10 від 10 січня 2014 р.

Методичні основи виявлення та оцінювання негативного інформаційно-психологічного впливу на особовий склад військ(сил) / П. М. Сніцаренко, Ю. О. Саричев, Ю. І. Михєєв, М. В. Праута // Наука і оборона. – 2017. – № 3–4. – С. 18–25.

Підсистема моніторингу інформаційного простору як необхідна складова системи протидії негативному інформаційно-психологічному впливу на особовий склад Збройних Сил України / П. М. Сніцаренко, Ю. О. Саричев, В. А. Ткаченко, О. А. Мотузяник // Наука і оборона. – 2018. – № 1. – С. 29–33.

Морально-психологічне забезпечення у Збройних Силах України: підручник : у 2-х ч. – Ч. 1. / [В. М. Вілко, В. М. Грицюк, В. Г. Дикун та ін.]; за заг. ред. В. В. Стасюка. – К. : НУОУ, 2012. – 464 с.

Петрик В. М. Сучасні технології та засоби маніпулювання свідомістю; ведення інформаційних війн і спеціальних інформаційних операцій : навч. посіб. / В. М. Петрик, В. В. Остроухов [та ін.]. – К. : Росава, 2006. – 208 с.

Черненко Т. В. Пріоритети державної інформаційної політики в умовах гібридної війни / Т. В. Черненко // Стратегічні пріоритети. – № 4 (37). – К. : НІСД, 2015. – С. 83–92.

Почепцов Г. Г. Сучасні інформаційні війни / Г. Г. Почепцов. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2015. – 497 с.

Почепцов Г. Г. Росія і Україна у співставленні їх комунікативно-пропагандистських можливостей / Г. Г. Почепцов. – 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.mediasapiens.ua/material/33291.

Малик І. В. Механізми протидії негативним впливам інформаційної пропаганди / І. В. Малик. – 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua/lviv_politechnic_publishing_haus.

Магда Є. М. Гібридна війна: питання і відповіді / Є. М. Магда. – 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.mediasapiens.ua/trends/1411978127/gibridna_viyna_pytannya_i_vidpovidi.

Хорошко В. О. Інформаційна війна. ЗМІ як інструмент інформаційного впливу на суспільство. – Ч. 1 / В. О. Хорошко, Ю. Є. Хохлачова // Ukrainian Scientific Journal of Information Security. – Vol. 22. – Issue 3. – 2016. – P. 283–288.

Інструкція про порядок оцінки морально-психологічного стану в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України : затверджено наказом Міністра оборони України № 335 від 21 травня 2013 р., зі змінами, внесеними наказом Міністра оборони України № 728 від 17 грудня 2015 р., зареєстровано в Мін’юсті України за № 29/28159 11 січня 2016 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.