Комплексна система протидії негативному інформаційно-психологічному впливу на особовий склад Збройних Сил України

Автор(и)

  • P. M. Snitsarenko Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • Yu. O. Sarychev Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • V. A. Tkachenko Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • L. V. Khomenko Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2018-3-2-40-45

Ключові слова:

негативний інформаційно-психологічний вплив, методика виявлення та оцінювання, підсистема моніторингу інформаційного простору, система протидії негативному інформаційно-психологічному впливу на особовий склад військ (сил)

Анотація

У статті викладено погляди на створення системи протидії негативному інформаційно-психологічному впливу на особовий склад військ (сил) на основі реалізації розробленої та верифікованої методики, що дає змогу проводити заходи випереджувального адекватного реагування.

Біографії авторів

P. M. Snitsarenko, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, полковник запасу

Yu. O. Sarychev, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, полковник запасу

V. A. Tkachenko, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, начальник науково-дослідноговідділу центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, полковник

L. V. Khomenko, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

науковий співробітник центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, майор

Посилання

Концепція забезпечення інформаційної безпеки Міністерства оборони України та Збройних Сил України, затверджена наказом Міністра оборони України № 10 від 10 січня 2014 р.

Методичні основи виявлення та оцінювання негативного інформаційно-психологічного впливу на особовий склад військ(сил) / П. М. Сніцаренко, Ю. О. Саричев, Ю. І. Михєєв, М. В. Праута // Наука і оборона. – 2017. – № 3–4. – С. 18–25.

Підсистема моніторингу інформаційного простору як необхідна складова системи протидії негативному інформаційно-психологічному впливу на особовий склад Збройних Сил України / П. М. Сніцаренко, Ю. О. Саричев, В. А. Ткаченко, О. А. Мотузяник // Наука і оборона. – 2018. – № 1. – С. 29–33.

Морально-психологічне забезпечення у Збройних Силах України: підручник : у 2-х ч. – Ч. 1. / [В. М. Вілко, В. М. Грицюк, В. Г. Дикун та ін.]; за заг. ред. В. В. Стасюка. – К. : НУОУ, 2012. – 464 с.

Петрик В. М. Сучасні технології та засоби маніпулювання свідомістю; ведення інформаційних війн і спеціальних інформаційних операцій : навч. посіб. / В. М. Петрик, В. В. Остроухов [та ін.]. – К. : Росава, 2006. – 208 с.

Черненко Т. В. Пріоритети державної інформаційної політики в умовах гібридної війни / Т. В. Черненко // Стратегічні пріоритети. – № 4 (37). – К. : НІСД, 2015. – С. 83–92.

Почепцов Г. Г. Сучасні інформаційні війни / Г. Г. Почепцов. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2015. – 497 с.

Почепцов Г. Г. Росія і Україна у співставленні їх комунікативно-пропагандистських можливостей / Г. Г. Почепцов. – 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.mediasapiens.ua/material/33291.

Малик І. В. Механізми протидії негативним впливам інформаційної пропаганди / І. В. Малик. – 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua/lviv_politechnic_publishing_haus.

Магда Є. М. Гібридна війна: питання і відповіді / Є. М. Магда. – 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.mediasapiens.ua/trends/1411978127/gibridna_viyna_pytannya_i_vidpovidi.

Хорошко В. О. Інформаційна війна. ЗМІ як інструмент інформаційного впливу на суспільство. – Ч. 1 / В. О. Хорошко, Ю. Є. Хохлачова // Ukrainian Scientific Journal of Information Security. – Vol. 22. – Issue 3. – 2016. – P. 283–288.

Інструкція про порядок оцінки морально-психологічного стану в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України : затверджено наказом Міністра оборони України № 335 від 21 травня 2013 р., зі змінами, внесеними наказом Міністра оборони України № 728 від 17 грудня 2015 р., зареєстровано в Мін’юсті України за № 29/28159 11 січня 2016 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-07-11

Номер

Розділ

Воєнна безпека