DOI: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2018-3-2-59-64

Еквівалентність маси та енергії в корпускулярно-хвильовому представленні поширення світла і радіохвиль

Ya. M. Hrokholskyi, B. A. Sus

Анотація


Поширення в просторі радіохвиль усіх можливих діапазонів, включно зі світловими, представляється структурним взаємозалежним у часі й просторі корпускулярно-хвильовим процесом, фізичною основою якого є періодичний перехід енергії електромагнітної форми коливання в масу, названу корпускулою, і навпаки. З огляду на це введені поняття електромагнітних коливань, фотона в розширеному розумінні та радіофотона.

Ключові слова


електромагнітні коливання; радіохвилі; маса; енергія; корпускулярно-хвильова природа; фотон; радіофотон (R-фотон)

Повний текст:

PDF

Посилання


Cусь Б. А. Коливання і хвилі / Б. А. Сусь, В. Ф. Заболотний, Н. А. Мисліцька. – К. : ВІТІ НТУУ «КПІ», 2009. – 130 с.

Грохольський Я. М. Радіохвилі як потік частинок, що перебувають у коливальному стані / Я. М. Грохольський, Б. А. Сусь, Б. Б. Сусь. – Запоріжжя: ЗНТУ // Радіоелектроніка, інформатика, управління (Радіофізика). – 2016. – № 6. – С. 7–10.

Грохольський Я. М. Параметричний взаємозв’язок корпускулярної та хвильової моделей представлення електромагнітних коливань / Я. М. Грохольський, Б. А. Сусь // Матеріали ІХ науково-практичної конференції «Пріоритетні напрями розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення». – К. : ВІТІ, 2016. – С. 23–26.

Грохольський Я. М. Концепція єдності корпускулярного та хвильового подань поширення радіохвиль / Я. М. Грохольський, Б. А. Сусь // Зв’язок. – 2017. – № 3. – С. 19–22.

Грохольський Я. М. Історичні аспекти розвитку фізичних уявлень про двоїсту природу електромагнітних хвиль / Я.М. Грохольський, Л. М. Матвєєва, Б. Б. Сусь // Матеріали 16-ї Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання історії науки і техніки». – К. : НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С. 79–83.

Эйнштейн А. Эволюция физики / А. Эйнштейн, Л. Инфельд; пер. с англ. – М. : Молодая гвардия, 1966 . – 272 с.

Демирчян К. С. Теоретические основы электротехники / К. С. Демирчян, Л. Р. Нейман, Н. В. Коровкин. – 5-е изд. – Т.2.– СПб. : Питер, 2009. – 432 с.

Козленко О. В. Особливості вивчення корпускулярних властивостей світла в підручниках фізики / О. В. Козленко, М.Г. Лисенко, О. В. Матвійчук // Методологічні основи формування сучасних предметних дидактик : зб. наук. праць. – К.: НТУУ «КПІ». – 2009 . – С. 288–293.

Дирак П. Принципы квантовой механики / П. Дирак; пер. с англ. – М. : Наука, 1979. – 480 с.

Коновал О. А. Основи термодинаміки / О. А. Коновал. – Кривий Ріг, 2008. – 347 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.