Еквівалентність маси та енергії в корпускулярно-хвильовому представленні поширення світла і радіохвиль

Автор(и)

  • Ya. M. Hrokholskyi Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Ukraine
  • B. A. Sus Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2018-3-2-59-64

Ключові слова:

електромагнітні коливання, радіохвилі, маса, енергія, корпускулярно-хвильова природа, фотон, радіофотон (R-фотон)

Анотація

Поширення в просторі радіохвиль усіх можливих діапазонів, включно зі світловими, представляється структурним взаємозалежним у часі й просторі корпускулярно-хвильовим процесом, фізичною основою якого є періодичний перехід енергії електромагнітної форми коливання в масу, названу корпускулою, і навпаки. З огляду на це введені поняття електромагнітних коливань, фотона в розширеному розумінні та радіофотона.

Біографії авторів

Ya. M. Hrokholskyi, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри автоматизованих систем управління Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

B. A. Sus, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри математики і фізики Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

Посилання

Cусь Б. А. Коливання і хвилі / Б. А. Сусь, В. Ф. Заболотний, Н. А. Мисліцька. – К. : ВІТІ НТУУ «КПІ», 2009. – 130 с.

Грохольський Я. М. Радіохвилі як потік частинок, що перебувають у коливальному стані / Я. М. Грохольський, Б. А. Сусь, Б. Б. Сусь. – Запоріжжя: ЗНТУ // Радіоелектроніка, інформатика, управління (Радіофізика). – 2016. – № 6. – С. 7–10.

Грохольський Я. М. Параметричний взаємозв’язок корпускулярної та хвильової моделей представлення електромагнітних коливань / Я. М. Грохольський, Б. А. Сусь // Матеріали ІХ науково-практичної конференції «Пріоритетні напрями розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення». – К. : ВІТІ, 2016. – С. 23–26.

Грохольський Я. М. Концепція єдності корпускулярного та хвильового подань поширення радіохвиль / Я. М. Грохольський, Б. А. Сусь // Зв’язок. – 2017. – № 3. – С. 19–22.

Грохольський Я. М. Історичні аспекти розвитку фізичних уявлень про двоїсту природу електромагнітних хвиль / Я.М. Грохольський, Л. М. Матвєєва, Б. Б. Сусь // Матеріали 16-ї Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання історії науки і техніки». – К. : НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С. 79–83.

Эйнштейн А. Эволюция физики / А. Эйнштейн, Л. Инфельд; пер. с англ. – М. : Молодая гвардия, 1966 . – 272 с.

Демирчян К. С. Теоретические основы электротехники / К. С. Демирчян, Л. Р. Нейман, Н. В. Коровкин. – 5-е изд. – Т.2.– СПб. : Питер, 2009. – 432 с.

Козленко О. В. Особливості вивчення корпускулярних властивостей світла в підручниках фізики / О. В. Козленко, М.Г. Лисенко, О. В. Матвійчук // Методологічні основи формування сучасних предметних дидактик : зб. наук. праць. – К.: НТУУ «КПІ». – 2009 . – С. 288–293.

Дирак П. Принципы квантовой механики / П. Дирак; пер. с англ. – М. : Наука, 1979. – 480 с.

Коновал О. А. Основи термодинаміки / О. А. Коновал. – Кривий Ріг, 2008. – 347 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-07-11

Номер

Розділ

Перспективні технології у сфері оборони