Управління як функція ведення воєнних дій силами оборони України

Автор(и)

  • І. Ф. Ролін Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Ukraine
  • А. А. Лобанов Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • В. В. Марущенко Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-6-1-09-15

Ключові слова:

управління військами, євроатлантичні стандарти, командування як функція

Анотація

На підставі аналізу змісту базових понять, що застосовуються в державах Північноатлантичного альянсу, висвітлено відмінності принципів, методів і процедур у сфері управління військами (силами) порівняно з існуючими в силах оборони України. Зроблено висновок про доцільність розроблення та впровадження в силах оборони України стандарту військових термінів, який буде адаптованим до основних принципів, тактик і процедур держав Альянсу.

Біографії авторів

І. Ф. Ролін, Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

доктор військових наук, доцент, Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

А. А. Лобанов, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

доктор військових наук, професор, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

В. В. Марущенко, Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

кандидат біологічних наук, доцент, Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Посилання

Про Стратегічний оборонний бюлетень України : Указ Президента України № 240/2016 від 6 червня 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/240/2016. – Назва з екрана.

Оperations (FM 3-0) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://fas.org/irp/doddir/army/fm3-0.pdf. – Назва зекрана.

Ярош С. П. Теоретичні основи побудови та застосування розвідувально-управляючих інформаційних систем протиповітряної оборони [Текст] : монографія / С. П. Ярош ; за ред. І. О. Кириченка. – Харків : ХУПС, 2012. – 512 с.

Смірнов Є. Б. Теорія прийняття рішень органами військового управління : монографія / Є. Б. Смірнов, В. І. Ткаченко та ін.; за ред. В. І. Ткаченка, Є. Б. Смірнова. – Харків : ХУПС, 2008. – 545 с.

Олещенко О. А. Зміст керівництва та управління силами Національної гвардії України у процесі службово-бойової діяльності [Текст] / О. А. Олещенко, М. О. Єрмошин, М. М. Романюк // Честь і закон. – 2017. – № 1. – С. 33–37.

Пунда Ю. В. Трансформація системи управління збройними силами: досвід США та реалії України [Текст] / Ю. В. Пунда, М. В. Гребенюк // Наука і оборона. – 2014. – № 4 – С. 37–46.

Шмаков О. М. Словник офіцера внутрішніх військ з воєнно-наукових питань [Текст] / О. М. Шмаков. – Харків : Акад. ВВ МВС України, 2018. – 622 с.

Бойовий статут механізованих та танкових військ Збройних Сил України. Частина 2. Батальйон, рота [Текст] (затв. наказом командувача Сухопутних військ Збройних Сил України № 605 від 30 грудня 2016 р.).

AAP-6 NATO Glossary of Terms and Definitions [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://nso.nato.int/nso/ZPUBLIC/_BRANCHINFO/TERMINOLOGY_PUBLIC/NONCLASSIFIED%20NATO%20GLOSSARIES/AAP-6.PDF. – Назва з екрана.

Command and Control of allied land forces (STANAG 2199) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.document-center.com/standards/show/STANAG-2199. – Назва зекрана.

Terms and Military Symbols (ADRP 1-02) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.hsdl.org/?abstract&did=789196. – Назва з екрана.

The Operations Process (ADRP 5-0) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://fas.org/irp/doddir/army/adrp5_0.pdf. – Назва з екрана.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-07-25

Номер

Розділ

Проблеми керування військами