DOI: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-6-1-09-15

Управління як функція ведення воєнних дій силами оборони України

I. F. Rolin, A. A. Lobanov, V. V. Marushchenko

Анотація


На підставі аналізу змісту базових понять, що застосовуються в державах Північноатлантичного альянсу, висвітлено відмінності принципів, методів і процедур у сфері управління військами (силами) порівняно з існуючими в силах оборони України. Зроблено висновок про доцільність розроблення та впровадження в силах оборони України стандарту військових термінів, який буде адаптованим до основних принципів, тактик і процедур держав Альянсу.

Ключові слова


управління військами; євроатлантичні стандарти; командування як функція

Посилання


Про Стратегічний оборонний бюлетень України : Указ Президента України № 240/2016 від 6 червня 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/240/2016. – Назва з екрана.

Оperations (FM 3-0) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://fas.org/irp/doddir/army/fm3-0.pdf. – Назва зекрана.

Ярош С. П. Теоретичні основи побудови та застосування розвідувально-управляючих інформаційних систем протиповітряної оборони [Текст] : монографія / С. П. Ярош ; за ред. І. О. Кириченка. – Харків : ХУПС, 2012. – 512 с.

Смірнов Є. Б. Теорія прийняття рішень органами військового управління : монографія / Є. Б. Смірнов, В. І. Ткаченко та ін.; за ред. В. І. Ткаченка, Є. Б. Смірнова. – Харків : ХУПС, 2008. – 545 с.

Олещенко О. А. Зміст керівництва та управління силами Національної гвардії України у процесі службово-бойової діяльності [Текст] / О. А. Олещенко, М. О. Єрмошин, М. М. Романюк // Честь і закон. – 2017. – № 1. – С. 33–37.

Пунда Ю. В. Трансформація системи управління збройними силами: досвід США та реалії України [Текст] / Ю. В. Пунда, М. В. Гребенюк // Наука і оборона. – 2014. – № 4 – С. 37–46.

Шмаков О. М. Словник офіцера внутрішніх військ з воєнно-наукових питань [Текст] / О. М. Шмаков. – Харків : Акад. ВВ МВС України, 2018. – 622 с.

Бойовий статут механізованих та танкових військ Збройних Сил України. Частина 2. Батальйон, рота [Текст] (затв. наказом командувача Сухопутних військ Збройних Сил України № 605 від 30 грудня 2016 р.).

AAP-6 NATO Glossary of Terms and Definitions [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://nso.nato.int/nso/ZPUBLIC/_BRANCHINFO/TERMINOLOGY_PUBLIC/NONCLASSIFIED%20NATO%20GLOSSARIES/AAP-6.PDF. – Назва з екрана.

Command and Control of allied land forces (STANAG 2199) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.document-center.com/standards/show/STANAG-2199. – Назва зекрана.

Terms and Military Symbols (ADRP 1-02) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.hsdl.org/?abstract&did=789196. – Назва з екрана.

The Operations Process (ADRP 5-0) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://fas.org/irp/doddir/army/adrp5_0.pdf. – Назва з екрана.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.