DOI: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-6-1-25-30

Морально-психологічне забезпечення сил оборони держави

V. I. Aleshchenko

Анотація


Стаття присвячена дослідженню розвитку морально-психологічного забезпечення сил оборони держави на сучасному етапі. Проведено аналіз проекту Концепції розвитку морально-психологічного забезпечення, за результатами якого встановлено, що на концептуальному рівні єдиного нормативного документа із зазначеного виду всебічного забезпечення не існує і розроблена Концепція загалом відповідає основним положенням Доктрини застосування сил оборони держави. Підкреслено, що ефективне здійснення морально-психологічного забезпечення сил оборони можливе лише на основі загальнодержавних політичних установок, детально розроблених програм із залученням зусиль органів державного і військового управління всіх рівнів. Внесено пропозиції та зауваження щодо змісту проекту Концепції, які доцільно враховувати під час підготовки її остаточного варіанта.


Ключові слова


концепція; морально-психологічне забезпечення; сили оборони; єдина модель морально-психологічного забезпечення; складові морально-психологічного забезпечення; морально-психологічний стан; педагогічна складова

Посилання


Закон України «Про національну безпеку України» // Відомості Верховної Ради. – 2018. – № 31. – Ст. 241.

Доктрина застосування сил оборони держави. Наказ Верховного Головнокомандувача ЗС України № 20 від 17 серпня 2018 р. – ДСК-ОП.

Алещенко В. І. Деякі питання реформування структур сектору безпеки і оборони України / В. І. Алещенко // Проблеми будівництва сектору безпеки і оборони України та шляхи їх вирішення: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 березня 2016 р.). – К. : НУОУ, 2016. – С. 90–93.

Воєнна доктрина України, затверджена Указом Президента України № 555/2015 від 24 вересня 2015 р.

Бойко О. Кому вигідно зруйнувати систему морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України і сил оборони держави? / О. Бойко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://enigma.ua/articles/komu_vigidno_zruynuvati_sistemu_moralbno_psikhologichnogo_zabezpechennya_zbroynikh_sil_ukraini.

Морально-психологічне забезпечення у ЗС України : Підручник : У 2 ч. – Ч. I / [В. М. Вилко, В. М. Грицюк, В. Г. Дикун ]; за заг. ред. В. В.Стасюка. – К. : НУОУ, 2012. – 464 с.

У Києві відбувся круглий стіл з питань морально-психологічного забезпечення сил оборони [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mil.gov.ua/news/2019/01/14/u-kievi-vidbuvsya-kruglij-stil-z-pitan-moralno-psihologichnogo-zabezpechennya-sil-oboroni/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.