DOI: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-6-1-31-35

Гібридна війна Росії проти України: історичний вимір

S. P. Seheda, V. P. Shevchuk

Анотація


У статті аналізується гібридна війна Російської Федерації проти України з урахуванням сучасного наукового дискурсу. З’ясовуються причини російсько-українського протистояння. Виокремлюються елементи російської гібридної війни, які застосовуються проти України. Доводиться, що Московія/Росія на різних історичних етапах використовувала гібридні технології проти України, щоб захопити (окупувати) її територію.

Ключові слова


Україна; Росія; гібридна війна; агресія; історія; фальсифікація; Крим; схід України

Посилання


Херпен Марсель Х. Ван. Війни Путіна. Чечня, Грузія, Україна: незасвоєні уроки минулого / Х. Ван Херпен Марсель.– Харків : Віват, 2016. – С. 34.

Ткаченко В. Росія: ідентичність агресора : монографія / В. М. Ткаченко. – К. : ВЦ «Академія», 2016. – 256 с.

Перепелиця Г. М. Україна – Росія: війна в умовах співіснування / Г. М. Перепелиця. – К. : Видавничий дім «Стилос», 2015. – 880 с.

Світова гібридна війна: український фронт : монографія / за заг. ред. В. П. Горбуліна. – К. : НІСД, 2017. – 496 с.

Власюк О. С. Кремлівська агресія проти України : монографія / О. С. Власюк, С. В. Кононенко. – К. : НІСД, 2017. – 304 с.

Магда Є.В. Гібридна війна: вижити і перемогти / Є. В. Магда. – Харків : Віват, 2015. – 320 с.

Гибрессия Путина. Невоенные аспекты войн нового поколения: фрагменты исследования Центра глобалистики «Стратегия ХХI» в рамках проекта «Антарес». – К. : Центр глобалистики «Стратегия ХХI», 2016. – 62 с.

Рущенко І. П. Російсько-українська гібридна війна: погляд соціолога : монографія / І. П. Рущенко. – Харків : ФОП Павленко О. Г., 2015. – 260 с.

Дузь-Крятченко О. П. Досвід та уроки внутрішнього воєнного конфлікту та збройної агресії проти України / О. П. Дузь-Крятченко, Є. Є. Панкратов // Труди університету: зб. наук. праць НАУО. – 2014. – № 4 (125). – С. 9–10.

Біла книга антитерористичної операції на Сході України (1914–2016) : Науково-публіцистичне видання НУОУ імені Івана Черняховського. – К. : НУОУ, 2017. – 249 c.

Навчальний посібник з воєнно-ідеологічної підготовки особового складу Збройних Сил України на 2016 навчальний рік/ за заг. ред. І. С. Руснака. – К. : НДЦ ГП ЗСУ, 2016. – 240 с.

Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України затверджена Указом Президента України № 92/2016 від 14 березня 2016 року.

Герасимов В. Ценность науки в предвидении / В. Герасимов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:/vpknews.ru/articles/14632.

Брехуненко В.«Братня» навала. Війни Росії проти України ХІІ–ХХІ ст. / В. Брехуненко, В. Ковальчук, М. Ковальчук, В. Корнієнко. – К. : Віват, 2016. – 247 c.

Петровський В. В. Історія України: Неупереджений погляд. Факти. Міфи. Коментарі / В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко. – Вид. 2-ге, випр. та доп. – Харків : ВД «Школа», 2008. – 608 с.

Захарченко П. П. Зовнішньополітична діяльність Центральної Ради Української Народної Республіки на мирних переговорах у Бресті (1917–1918 рр.) // Право України. – 2017. – № 11. – С. 74.

Волович О. Історія як поле змагання «Українського світу» і «Русского мира» / О. Волович. Зовнішні справи // Історичні науки. – 2014. – № 12. – С. 20.

Савицкий В. А. Украинская мифоистория в режиме информационной войны / В. А. Савицкий. – Севастополь : РИБ, 2014. – 176 с.

Україна в умовах воєнно-політичного конфлікту: історія та сучасність / Н. А. Агаєв, В. Т. Базарний, О. Н. Мацагор та ін. – К. : ФОП Маслаков, 2018. – 47 с.

Турченко Ф. Проект «Новоросія» і новітня російсько-українська війна / Ф. Турченко, Г. Турченко / НАН України. Інститут історії України. – К. : Інститут історії України, 2015.– 166 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.