Вплив геополітичної ситуації та фізико-географічних умов регіону Азовського моря на застосування сил (військ, засобів) ВМС

Автор(и)

  • V. V. Sapiha Інститут Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія», Ukraine
  • O. A. Ihnatenko Інститут Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2018-5-4-15-23

Ключові слова:

регіон Азовського моря, безпека держави, геополітичні плани, фізико-географічні умови, «жорстка» сила, «м’яка» сила

Анотація

У статті поданий комплексний аналіз геополітичної та фізико-географічної складової регіону Азовського моря як арени політичного, економічного й військового протистояння України та Російської Федерації. Розглядаються питання використання регіону Азовського моря в геополітичних планах Російської Федерації та конкретні дії Росії зі створення гібридної напруженості в цій зоні, аспекти використання «жорсткої» та «м’якої» сил, виходячи із суто географічних факторів Азовського моря, та загальна характеристика перспективних елементів протидії України агресивним акціям російської сторони.

Біографії авторів

V. V. Sapiha, Інститут Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія»

кандидат технічних наук, доцент кафедри корабельної енергетики та електроенергетичних систем Інституту Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія» (м. Одеса)

O. A. Ihnatenko, Інститут Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія»

капітан 2 рангу, старший викладач – начальник служби кафедри корабельної енергетики та електроенергетичних систем Інституту Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія»

Посилання

Морська доктрина України на період до 2035 року / введена Постановою КМУ № 1307 від 7 жовтня 2009 р.[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1307-2009-п/ Saturday, 06 October 2018 19:17:13.

Океанографічний атлас Чорного та Азовського морів, № 601 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.charts.gov.ua/oabs_ua.htm. – Monday, 22 October 2018, 18:49:24.

Прес-центр Командування ВМС ЗС України. Правовий коментар щодо ситуації з агресивними діями РФ проти кораблів ВМС ЗС України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://navy.mil.gov.ua/prykordonni-korabli-rf-zdijsnyly-vidverto-agresyvni-diyi-proty-korabliv-vms-zs-ukrayiny/. – Monday, 26 November 2018, 23:12:06.

Шемякін О. М. Право користування морем (генезис структури й змісту) : монографія / О. М. Шемякін. – Одеса : Астропринт, 2004. – 272 с.

Богдан О. В. Правовий режим морських просторів Чорноморсько-Азовського басейну : перспективи розвитку : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 «Міжнародне право, європейське право» / О. В. Богдан. – К., 2005. – 20 с.

Степанов В. Н. Перспективы украинско-российского сотрудничества в бассейне Азовского моря : методологические и прикладные аспекты исследований / В. Н. Степанов, А. В. Шкуропат. – Одесса : Феникс, 2008. – 48 с.

Чернявський А. Л. Міжнародно-правові проблеми визначення статусу Азовського моря та Керченської протоки / А. Л. Чернявський // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2012. – № 2. – С. 89–94.

Шемякін О. Азовське море та Керченська протока : реалії сьогодення / О. Шемякін // Право України. – 1998. – № 12. – С.113–118.

Про першочергові заходи щодо правового оформлення державного кордону та подальшого його облаштування : Постанова Кабінету Міністрів України № 415 від 5 червня 1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/415-93-п/. – Saturday, 06 October 2018, 12:45:27.

Протокол засідання делегацій України та Російської Федерації по визначенню правового статусу Азовського моря і Керченської протоки та розмежуванню континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони в Чорному морі, Керч, 17 жовтня 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_236/conv. – Saturday, 06 October 2018, 21:35:11.

Паливно-енергетична сировина. Державна служба геології та надр України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.geo.gov.ua/fuel-and-energy-raw-materials/?hilite=%27запаси%27%2C%27нафти%27/. – Thursday, 04October 2018, 09:15:07.

Кащук Д. Нафтогазовий клондайк: що Україна шукає на морському дні / Д. Кащук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.epravda.com.ua/publications/2017/12/25/632514/. – Thursday, 04 October 2018, 10:47:07.

Рейтинг портов Черноморско-Азовского бассейна // Порты Украины. – 2018. – № 5 (177). – С. 54-57

Емінова В. Війна за Тузлу: як 15 років тому ми відбили її в Росії, і як захищали під час «руської весни» / В. Емінова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.depo.ua/ukr/life/viyna-za-tuzlu-yak-rosiya-14-rokiv-repetiruvala-okupaciyu-20170928648584. – Friday, 12 October 2018, 15:29:17.

Офіційне роз’яснення щодо запасів промислових видів риб у Азовському морі в 2017 р. / Державне агентство рибного господарства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://darg.gov.ua/_oficijne_roz’jasnennja_0_0_0_5123_1.html?search=%E0%E7%EE%E2%F1%FC%EA%E5%20%EC%EE %F0%E5. – Sunday, 14 October 2018, 11:09:23.

Самофатова В. А. Основні тенденції виробництва і споживання риби та рибної продукції в Україні / В. А. Самофатова, Ю. П. Паньків // Економіка харчової промисловості. – 2016. – Т. 8. – № 2. – С. 29–33.

Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24 декабря 2003 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kremlin.ru/supplement/1795.

Порошенко П. Звернення Президента щодо другої річниці початку спротиву російській окупації Криму [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.president.gov.ua/news/zvernennya-prezidenta-shodo-drugoyi-richnici-pochatku-sproti-36799. – Sunday, 14 October 2018, 10:59:03.

Гапеєва О. Л. Інформаційно-пропагандистська кампанія Росії проти України під час конфлікту на острові коса Тузла у 2003 році / О. Л. Гапеєва // Військово-науковий вісник. – Львів : НАСВ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, 2016. – Вип.25. – С. 266–281.

Воронченко І. Захоплення Криму почалося в 2003 році з конфлікту на Тузлі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ukrmilitary.com/2016/02/zakhvat-kryma-nachalsya-v-2003-godu-s-konflikta-na-tuzle.html. – Sunday, 14 October 2018 11:19:03.

Фокин И. А. Азовская эпопея 1637–1641 гг. в контексте военного искусства / И. А. Фокин // НОВИК. Труды по военной истории. – Вып. 2. – Одесса, 2009. – С. 106–111.

Кючук-Кайнарджийский мирный договор между Россией и Турцией, 10 июля 1774 г. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/FOREIGN/kuchuk.htm. – Арт. 19–20.

Штенцель А. История войны на море в её важнейших проявлениях с точки зрения морской тактики / А. Штенцель // Специальное приложение к журналу «Морской сборник». – Петроград, 1918. – С. 131.

Широкорад А. Б. Великая речная война / А. Б. Широкорад. – Москва : Вече, 2002. – С. 396–402.

Дон и Добровольческая армия : Воспоминания А. Н. Каледина и П. Н. Краснова. – Москва : Слово, 1992. – 305 с.

Волков С. В. Белое движение / С. В. Волков. – Москва : Олма-пресс, 2003. – С. 89–90, 166–167.

Военно-морской флот Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. : военно-исторический очерк. – Т.2 : Черноморский флот. – Москва : Воениздат, 1960. – С.71–73, 161–167, 370–389.

Дергачев Д. Я. Социально-экономические проблемы территориальной организации производительных сил в Украинском Причерноморье и Приазовье // Д. Я. Дергачев, Е. Л. Михайлюк, М. Л. Тараканов. – Ленинград, 1985. – 112 с.

Бондаренко Д. Я. Взаимоотношения Временного правительства и Украинской Центральной Рады / Д. Я. Бондаренко.– Одесса : НДРВВ ОЮІ НУВС, 2004. – С. 34–36.

Шуліпа Ю. Європарламент проти РФ: резолюція щодо ситуації в Азовському морі / Ю. Шуліпа [Електронний ресурс].– Режим доступу : http://yvu.com.ua/yevroparlament-proty-rf-rezolyutsiya-shhodo-sytuatsiyi-v-azovskomu-mori. – Tuesday, 06 November 2018, 09:35:12.

Клименко А. Блокування портів Маріуполя та Бердянська силами РФ : статистика та тенденції / А. Клименко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.mfaua.org/uk/publications/blokuvannia-portiv-mariupolia-ta-berdianska-sylamy-rf-statystyka-ta-tendentsii. – Monday, 15 October 2018, 09:35:12.

Прес-центр Командування ВМС ЗС України. Прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://navy.mil.gov.ua/prykordonni-korabli-rf-zdijsnyly-vidverto-agresyvni-diyi-proty-korabliv-vms-zs-ukrayiny. – Monday, 26 November 2018, 22:59:12.

Світова гібридна війна : український фронт : монографія / за заг. ред. В. П. Горбуліна. – Харків : Фоліо, 2017. – 496 с.

Державна служба статистики України. Товарна структура зовнішньої торгівлі за 9 місяців 2018 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua. – Monday, 10 December 2018, 09:35:12.

Российские десантники захватили газораспределительную станцию на Арабатской стрелке [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.unian.net/politics/896873-rossiyskie-desantniki-zahvatili-gazoraspredelitelnuyu-stantsiyu-na-arabatskoy-strelke.html. – Monday, 15 October 2018, 12:17:12.

Бабін Б. В. Правовий режим тимчасово окупованої території України в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці / Б. В. Бабін, Е. А. Плешко // Наукові записки Інституту законодавства ВР України. – 2016. – № 2. – С. 121–125.

Гірничий енциклопедичний словник. – Т. 3 / за ред. В.С. Білецького. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2004. – 752 с.

Крижанівський Є. І. Техніко-економічні аспекти транспортування природного газу із морських родовищ / Є. І. Крижанівський, О. Г. Дзьоба, А. П. Джус, Ю. В. Міронов // Науковий вісник ІФНТУНГ. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – Вип. 2 (35). – С. 7–15.

Стратегія освоєння енергетичного потенціалу Чорного і Азовського морів : аналітична доповідь / О. О. Волович, О. Л. Мизайлюк ; за ред. А. О. Филипенка. – Одеса : Фенікс, 2012. – 70 с.

Пріоритети державної морської політики у сфері функціонування та розвитку морегосподарського комплексу України. – К. : Національний інститут стратегічних досліджень, 2016. – 46 с.

Алимов С. І. Рибне господарство України : стан і перспективи / С. І. Алимов. – К. : Вища освіта, 2003. – 335 с.

Гучакова Т., Смєлянський Ю. Незаконне видобування природних ресурсів у Криму / Т. Гучакова, Ю. Смєлянський. – Ч. 2 : Морське видобування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.mfaua.org/uk/projects/nezakonne-vydobuvannia-pryrodnykh-resursiv-u-krymu-chastyna-2-morske-vydobuvannia. – Monday, 22 October 2018, 21:17:12.

«Сіра зона». Окупований Крим: Порушення санкцій в2017. Підсумки моніторингу / за заг. ред. Т. Гучакової та А.Клименка. – К. : Благодійна організація «Інститут Чорноморських стратегічних досліджень», 2018. – 110 с.

Биоресурсы Азовского моря иссякли : промышленный лов рыбы необходимо приостановить – эксперт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://visti.ks.ua/novosti/novostihersona/31333-bioresursy-azovskogo-morya-issyakli-promyshlennyy-lov-ryby-neobhodimo-priostanovit-ekspert.html.– Monday, 22 October 2018, 20:43:07.

Алексишин В. Г. Основные факторы, влияющие на безопасность мореплавания в Черном и Азовском морях в зоне юрисдикции Украины / В. Г. Алексишин // Матеріали науково-технічної конференції «Річковий та морський флот: інфраструктура, судноплавства, перевезення, безпека», 16–17.11.16. – Одеса : ОНМА, 2017. – С. 3–9.

Лоція Чорного та Азовського морів на води України / Державний департамент морського і річкового транспорту, Державна установа «Держгідрографія». – К. : Держгідрографія, 2004. – 318 с.

Шульга Т. Я. Влияние интенсивности полей приводного ветра на динамические процессы и трансформацию пассивной примеси при наличии стационарных течений в Азовском море/ Т. Я. Шульга // Морской гидрофизический журнал. – 2013. – №4. – С. 3–16.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-08-21

Номер

Розділ

Теорія воєнного мистецтва