Проблеми операції Об’єднаних сил на сході України крізь призму чорнобильського досвіду

Автор(и)

  • V. P. Horbulin НАН України, Ukraine
  • A. M. Serdiuk ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва НАМН України», Ukraine
  • Yu. M. Skaletskyi ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва НАМН України», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2018-5-4-24-28

Ключові слова:

досвід, Чорнобильська АЕС, операція Об’єднаних сил, медичне забезпечення, небойові втрати, цивільний демократичний контроль

Анотація

На основі переважно закритих до недавнього часу архівних матеріалів показано, що недооцінка досвіду участі військових частин і підрозділів у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС призвела до повторення цих проблем частинами і підрозділами під час проведення АТО та ООС на сході України. Запропоновані підходи до мінімізації цих проблем у майбутньому.

Біографії авторів

V. P. Horbulin, НАН України

доктор технічних наук, професор, академік НАН України, перший віце-президент НАН України,

A. M. Serdiuk, ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва НАМН України»

доктор медичних наук, професор, академік НАМН України, директор ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва НАМН України»

Yu. M. Skaletskyi, ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва НАМН України»

доктор медичних наук, професор, завідувач лабораторії безпекових стратегій в охороні здоров’я ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва НАМН України», полковник медслужби у відставці

Посилання

Системи управління якістю. Вимоги. Національний стандарт України. ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT). Видання офіційне. – К. : ДП «УкрНДНЦ», 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=64013.

Levitt B., March J. G. Organizational learning // Ann. Rev. Sociol. – 1988. – Vol. 14. – P. 319-340 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.so.14.080188.001535.

Allied Joint Publication-4.10 Allied Joint Doctrine for Medical Support [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/457142/20150824-AJP_4_10_med_spt_uk.pdf.

Ильин Л. А. Реалии и мифы Чернобыля / Л. А. Ильин. – М. : ALARA Limited, 1994. – 446 с.

Горбулін В. П., Скалецький Ю. М. Цивільний демократичний контроль над збройними силами в умовах надзвичайних ситуацій природного й техногенного характеру / В. П. Горбулін, Ю. М. Скалецький // Наука і оборона. – 2012. – № 4. – C. 35–42.

Горбулін В. П., Скалецький Ю. М. Про участь військовослужбовців у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в аспекті цивільного демократичного контролю над збройними силами / В. П. Горбулін, Ю. М. Скалецький // Світогляд. – 2011.– № 2. – С. 58–62.

Синопальников И. В. Санитарные потери советских войск во время войны в Афганистане (Сообщение первое) / И. В. Синопальников // Военно-медицинский журнал. – 1999. – № 11. – С.4–10.

Синопальников И. В. Санитарные потери советских войск во время войны в Афганистане (Сообщение второе) / И. В. Синопальников // Военно-медицинский журнал. – 2000. – № 3. – С.4–9.

Синопальников И. В. Санитарные потери советских войск во время войны в Афганистане (Сообщение третье): санитарные потери от инфекционных болезней / И. В. Синопальников // Военно-медицинский журнал. – 2000. – № 9. – С. 4–11.

Галушкин Б. А., Горбунов С. В., Исаев В. С. и др. Научно-методическое сопровождение работ по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС / Б. А. Галушкин, С. В. Горбунов, В. С. Исаев и др. // Технологии гражданской безопасности. – 2011. – Т. 8. – № 2. – С. 1–6.

Инструкция по организации и проведению работ по очистке зоны «Н» от радиоактивных отходов : утверждена Главнокомандующим войсками ЮЗН генералом армии Н. Герасимовым 19.09.1986. – Чернобыль, 1986. – 8 с.

О состоянии дел в частях округа, принимающих участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС : Приказ командующего войсками Краснознаменного Киевского военного округа № 089 от 19 июля 1986 года. – К. : Галузевий архів Міноборони України. – Ф. 10. – Оп. 1234. – Спр. 1. – Арк. 240–245.

Скалецький Ю. М. Реконструкція і верифікація доз опромінення військових ліквідаторів / Ю. М. Скалецький; Рада нац. безпеки і оборони України ; Ін-т пробл. нац. безпеки.– К. : Логос, 2007. – 223 с.

Шевчук Р. В., Ганоль М. В., Шимко В. А., Кіріс О. П. Аналіз роботи військово-лікарських комісій в особливий період / Р. В. Шевчук, М. В. Ганоль, В. А. Шимко, О. П. Кіріс // Медичне забезпечення антитерористичної операції: науково-організаційні та медико-соціальні аспекти : зб. наук. пр. / за заг. ред. акад. НАМН України В. І. Цимбалюка, А. М. Сердюка.– К. : Пріоритети, 2016. – С. 156–167.

Распоряжение № 315/4/01135 от 30 апреля 1987 г. / Генеральный штаб Вооруженных Сил СССР // Галузевий архів Міноборони України. – Ф. 40. – Оп. 3536. – Спр. 8. – Арк. 221–223.

О соблюдении безопасности личным составом, участвующим в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС : Приказ командующего войсками Краснознаменного Киевского военного округа от 3 июня 1986 г. № 059. Київ // Галузевий архів Міноборони України. – Ф. 10. – Оп. 1234. – Спр. 11. – С. 240–245.

Насвіт О. І. Політика України щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи: історія формування, проблеми реалізації та перспективи підвищення її ефективності : аналітична доповідь / О. І. Насвіт. – К. : НІСД, 2016. – 45 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files/Chornobul-59c84.pdf.

Кревельд М. Трансформация войны. – М. : ИРИСЭН, 2008. – 344 с.

Временное положение о вахтовом методе организации работ на Чернобыльской АЭС / Согласовано: Первый заместитель Министра здравоохранения СССР Е. И. Воробьев. 07.06.1986; утверждено: Министр энергетики и электрификации СССР А. И. Майорец. 16.07.1986. – 6 с.

О дополнительных мерах по укреплению воинской дисциплины и порядка в частях округа, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС : приказ командующего войсками Краснознаменного Киевского военного округа от 6 декабря 1987 г. № 0131. Київ // Галузевий архів Міноборони України. – Ф. 10. – Оп. 2458. – Спр. 2. – Арк. 200–201.

О повышении ответственности начальников (командиров) всех степеней за состояние воинской дисциплины в частях Украинского сектора : приказ командующего войсками Краснознаменного Киевского военного округа от 16 марта 1988 г. №026. Київ // Галузевий архів Міноборони України. – Ф. 10. – Оп. 2458. – Спр. 3. – Арк. 225–231.

О состоянии здоровья военнослужащих, принимающих участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС : приказ командира воинской части 06407 от 29.01.1990 №5 // Центральный архив МО РФ. 1990. – Ф. 101053. – Оп. 3. – Спр. 26. – С. 228–323.

Skaletskyy Yu., Nasvit O. Military liquidators in liquidation of the consequences of Chornobyl NPP accident: myths and realities / Yu. Skaletskyy, O. Nasvit // Multi-side Approach to the Realities of the Chornobyl NPP Accident – Summing-up of the Consequences of the Accident Twenty Years After. – Report of research grant from the Toyota Foundation / Project leader Imanaka T. ; Research Reactor Institute, Kyoto University. – 2008. – P. 91–104.

Сердюк А. М., Білий В. Я., Скалецький Ю. М. та ін. Небойові втрати військовослужбовців у війнах і збройних конфліктах – надактуальна і недооцінена проблема / А. М. Сердюк, В. Я. Білий, Ю. М. Скалецький, А. В. Верба, В. Л. Савицький, Г. В. Осьодло, М. М. Риган, Л. П. Антоненко // Військова медицина України. – 2015. – Т. 15. – № 3. – С. 13–19.

Козлов І. М. Небойові втрати: правові аспекти / І. М. Козлов// Медичне забезпечення антитерористичної операції: науково-організаційні та медико-соціальні аспекти: зб. наук. пр. / за заг. ред. акад. НАМН України В. І. Цимбалюка, А. М. Сердюка. – К. : Пріоритети, 2016. – С. 241–247.

Вудворд С. Фолклендская война. Мемуары командующего Фолклендской ударной группы / С. Вудворд. – Симферополь : Доля, 2005. – 342 с.

Участие вооруженных сил в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (уроки и выводы) / С. А. Богданов, О. П. Козырев, В. В. Коробушин и др. – Москва : Типография Военной академии химической защиты им. С. К. Тимошенко, 1995. – 111 с.

Ярошинская А. Протокол № 4 заседания оперативной группы Политбюро ЦК КПСС по вопросам, связанным с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС, от 3 мая 1986 г. / А. Ярошинская. – Чернобыль : Совершенно секретно ; Москва : Другие берега, 1992. – С. 258–289.

Розробка наукового супроводу ремедіації колишніх стоянок військових підрозділів, що були задіяні у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС : звіт про НДР (проміжний). №держреєстрації 0117U002641 ; керівник НДР В. П. Процак. – К. : НУБіП України, 2017. – 69 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-08-21

Номер

Розділ

Воєнна історія