DOI: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2018-5-4-35-42

Кіберосвіта у сфері оборони

V. M. Telelym, Yu. H. Danyk, A. O. Zinchenko

Анотація


У статті проведено аналіз формування та розвитку систем кіберосвіти секторів безпеки і оборони провідних країн світу й України. Установлено, що формування компетенцій з основ кібербезпеки у тих, хто навчається в закладах вищої освіти сектору безпеки і оборони України, недостатньо враховане у стандартах освіти випускників. Доведено, що в сучасних умовах знання з кібербезпеки в тих, хто навчається, повинні формуватися в рамках базових курсів для всіх галузей знань, спеціальностей та спеціалізацій підготовки. Це питання потребує постійного уточнення, відповідно до змін та розвитку, що відбуваються в цій сфері. Для систематизації та вдосконалення підготовки у сфері кібербезпеки сектору безпеки і оборони Україні авторами запропонований варіант організації підготовки фахівців з питань кібербезпеки у сфері оборони в закладах вищої освіти сектора безпеки і оборони України. Запропонована та практично апробована цілісна, послідовна, взаємопов’язана та безперервна система підготовки з питань кібербезпеки та кібероборони на тактичному, оперативному і стратегічному рівнях підготовки та зміст навчання для її реалізації.


Ключові слова


національна безпека і оборона; кіберпростір; кіберзагрози; кібербезпека; кібероборона; кіберосвіта; заклад вищої освіти

Посилання


Щорічний звіт Генерального секретаря НАТО за 2016 рік / NATO Public Diplomacy Division / 1110 Brussels – Belgium [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ua/inform-center/nato-activities/shhorichnij-zvit-generalynogo-sekretarya-nato-za-2016-rik/.

Присяжнюк М. М., Цифра Є. І. Особливості забезпечення кібербезпеки / М. М. Присяжнюк , Є. І. Цифра // Реєстрація, зберігання та обробка даних. – 2017. – Т. 19. – № 2. – С. 61–68.

Діордіца І. Кваліфікаційні вимоги до компетенцій фахівців із кібербезпеки / І. Діордіца // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 2. – С. 215-219.

Бистрова Б. В. Особливості формування системи професійної підготовки бакалаврів з кібербезпеки у ВНЗ США / Б. В. Бистрова // Вісник Черкаського університету. – 2017. – № 6. – С. 15–18.

Бурячок В., Богуш В. Рекомендації щодо розробки та запровадження профілю навчання «Кібернетична безпека» в Україні / В. Бурячок, В. Богуш // Інформаційна безпека. – 2014. – № 2 (20). – С. 126-131.

Бурячок В. Л., Толубко В. Б., Хорошко В. О., Толюпа В. С. Інформаційна та кібербезпека: соціотехнічний аспект / В. Л. Бурячок, В. Б. Толубко, В. О. Хорошко, В. С. Толюпа . – К. : ДУТ, 2015. – 288 с.

Мельник С. Концептуальні основи організації професійної підготовки майбутніх фахівців із кібербезпеки / С. Мельник // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2016. – № 10 (64). – С. 79-88.

Указ Президента України № 240/2016 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року «Про Стратегічний оборонний бюлетень України» від 6 червня 2016 р.

Указ Президента України № 96/2016 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України» від 15 березня 2016 р.

Закон України Про основні засади забезпечення кібербезпеки України // Відомості Верховної Ради України. – 2017. – №45. – Ст. 403.

Закон України «Про оборону України» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 9. – Ст. 106.

Україна ефективно співпрацює з НАТО у галузі кібербезпеки – Президент [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mil.gov.ua/news/2017/07/10/ukraina-efektivno-spivpraczyue-z-nato-u-galuzi-kiberbezpeki-–-prezident/.

Cybersecurity Education & Career Development [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.dhs.gov/topic/cybersecurity-education-career-development (дата звернення – 03.11.2018).

Royal Military College of Canada [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.rmc-cmr.ca/en (дата звернення – 27.04.2018).

Військова Технічна Академія імені Ярослава Домбровського [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wat.edu.pl. (дата звернення – 27.04.2018).

Universität der Bundeswehr München [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.unibw.de/home (дата звернення – 27.04.2018).

Постанова Кабінету Міністрів України № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.