Кіберосвіта у сфері оборони

Автор(и)

  • V. M. Telelym Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • Yu. H. Danyk Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • A. O. Zinchenko Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2018-5-4-35-42

Ключові слова:

національна безпека і оборона, кіберпростір, кіберзагрози, кібербезпека, кібероборона, кіберосвіта, заклад вищої освіти

Анотація

У статті проведено аналіз формування та розвитку систем кіберосвіти секторів безпеки і оборони провідних країн світу й України. Установлено, що формування компетенцій з основ кібербезпеки у тих, хто навчається в закладах вищої освіти сектору безпеки і оборони України, недостатньо враховане у стандартах освіти випускників. Доведено, що в сучасних умовах знання з кібербезпеки в тих, хто навчається, повинні формуватися в рамках базових курсів для всіх галузей знань, спеціальностей та спеціалізацій підготовки. Це питання потребує постійного уточнення, відповідно до змін та розвитку, що відбуваються в цій сфері. Для систематизації та вдосконалення підготовки у сфері кібербезпеки сектору безпеки і оборони Україні авторами запропонований варіант організації підготовки фахівців з питань кібербезпеки у сфері оборони в закладах вищої освіти сектора безпеки і оборони України. Запропонована та практично апробована цілісна, послідовна, взаємопов’язана та безперервна система підготовки з питань кібербезпеки та кібероборони на тактичному, оперативному і стратегічному рівнях підготовки та зміст навчання для її реалізації.

Біографії авторів

V. M. Telelym, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

доктор військових наук, професор, професор кафедри стратегії національної безпеки та оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

Yu. H. Danyk, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

доктор технічних наук, професор, начальник інституту інформаційних технологій Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, генерал-майор

A. O. Zinchenko, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

доктор технічних наук, доцент, начальник кафедри зв'язку та автоматизованих систем управління Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, полковник

Посилання

Щорічний звіт Генерального секретаря НАТО за 2016 рік / NATO Public Diplomacy Division / 1110 Brussels – Belgium [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ua/inform-center/nato-activities/shhorichnij-zvit-generalynogo-sekretarya-nato-za-2016-rik/.

Присяжнюк М. М., Цифра Є. І. Особливості забезпечення кібербезпеки / М. М. Присяжнюк , Є. І. Цифра // Реєстрація, зберігання та обробка даних. – 2017. – Т. 19. – № 2. – С. 61–68.

Діордіца І. Кваліфікаційні вимоги до компетенцій фахівців із кібербезпеки / І. Діордіца // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 2. – С. 215-219.

Бистрова Б. В. Особливості формування системи професійної підготовки бакалаврів з кібербезпеки у ВНЗ США / Б. В. Бистрова // Вісник Черкаського університету. – 2017. – № 6. – С. 15–18.

Бурячок В., Богуш В. Рекомендації щодо розробки та запровадження профілю навчання «Кібернетична безпека» в Україні / В. Бурячок, В. Богуш // Інформаційна безпека. – 2014. – № 2 (20). – С. 126-131.

Бурячок В. Л., Толубко В. Б., Хорошко В. О., Толюпа В. С. Інформаційна та кібербезпека: соціотехнічний аспект / В. Л. Бурячок, В. Б. Толубко, В. О. Хорошко, В. С. Толюпа . – К. : ДУТ, 2015. – 288 с.

Мельник С. Концептуальні основи організації професійної підготовки майбутніх фахівців із кібербезпеки / С. Мельник // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2016. – № 10 (64). – С. 79-88.

Указ Президента України № 240/2016 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року «Про Стратегічний оборонний бюлетень України» від 6 червня 2016 р.

Указ Президента України № 96/2016 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України» від 15 березня 2016 р.

Закон України Про основні засади забезпечення кібербезпеки України // Відомості Верховної Ради України. – 2017. – №45. – Ст. 403.

Закон України «Про оборону України» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 9. – Ст. 106.

Україна ефективно співпрацює з НАТО у галузі кібербезпеки – Президент [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mil.gov.ua/news/2017/07/10/ukraina-efektivno-spivpraczyue-z-nato-u-galuzi-kiberbezpeki-–-prezident/.

Cybersecurity Education & Career Development [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.dhs.gov/topic/cybersecurity-education-career-development (дата звернення – 03.11.2018).

Royal Military College of Canada [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.rmc-cmr.ca/en (дата звернення – 27.04.2018).

Військова Технічна Академія імені Ярослава Домбровського [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wat.edu.pl. (дата звернення – 27.04.2018).

Universität der Bundeswehr München [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.unibw.de/home (дата звернення – 27.04.2018).

Постанова Кабінету Міністрів України № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-08-21

Номер

Розділ

Проблеми військової освіти