Розвиток лідерських якостей майбутніх військових магістрів з використанням кейс-технології

Автор(и)

  • A. O. Vitchenko Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2018-5-4-43-48

Ключові слова:

професіограма офіцера-лідера, інтерактивне навчання, кейс-технологія, майбутні військові магістри, вища військова школа

Анотація

У статті на основі сучасних концепцій і компетентнісної моделі лідерства визначено рівні формування лідерської позиції військового керівника, сформульовано професіографічні вимоги до офіцера-лідера. Розкрито особливості розвитку лідерських якостей майбутніх військових магістрів з використанням кейс-технології, спроектовано систему професійних умінь військового керівника-лідера (аналітико-синтетичних, прогностично-корекційних, творчих, управлінських), відпрацювання якої забезпечується кейс-технологією.

Біографія автора

A. O. Vitchenko, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри суспільних наук Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

Посилання

Указ Президента України № 555/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.president.gov.ua/documents/5552015-19443. – Назва з екрана.

FM 6-22 Army Leadership: Competent, Confident and Agile [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fas.org/irp/doddir/army/fm6-22.pdf. – Title from the screen.

Масалков И. К. Стратегия кейс-стади : методология исследования и преподавания : учеб. / И. К. Масалков, М. В. Сёмина.– М. : Академ. проект ; Альма Матер, 2011. – 443 с.

Ситуаційна методика навчання : теорія і практика / упор. О. Сидоренко, В. Чуба. – К. : Центр інновацій та розвитку, 2001.– 256 с.

Ситуационный анализ, или Анатомия кейс-метода / под ред. Ю. П. Сурмина. – К. : Центр инноваций и развития, 2002. – 286 c.

Case studies in finance : managing for corporate value creation / Robert F. Bruner, Kenneth M. Eades, Michael J. Scholl. – 7thedition. – New York : McGraw-Hill, 2014. – 765 р.

Zucker D. M. How to Do Case Study Research / D. M. Zucker // Teaching Research Methods in the Humanities and Social Sciences. – 2009. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://scholarworks.umass.edu/nursing_faculty_pubs/2. – Title from the screen.

Фрумин И.Д. Образовательная политика : практика анализа : путеводитель по курсу / И. Д. Фрумин. – М. : ЦИОП МВШСЭН, 2002. – 168 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-08-21

Номер

Розділ

Проблеми військової освіти