Пріоритети нової ідеології військово-технічного співробітництва України з іноземними державами

Автор(и)

  • V. M. Shemaiev Національний інститут стратегічних досліджень, Ukraine
  • V. M. Behma Національний інститут стратегічних досліджень, Ukraine
  • S. M. Sydorenko Національна академія Служби безпеки України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2018-5-4-49-52

Ключові слова:

гідридна агресія, оборонна промисловість, військово-технічне співробітництво, стратегія, ідеологія, інвестиції, трансфер

Анотація

Проаналізовано проблеми розвитку військово-технічного співробітництва (ВТС) України з іноземними державами в сучасних умовах, що зумовлюють необхідність здійснення суттєвих змін у системі ВТС у напрямі лібералізації зовнішньоекономічної діяльності з товарами та послугами військового призначення та подвійного використання для суб’єктів ВТС усіх форм власності. Це сприятиме створенню необхідних умов для розширення присутності України на світових ринках озброєнь та на українському ринку іноземних оборонних компаній, залученню новітніх оборонних технологій та інвестицій воборонну галузь. Обґрунтовано необхідність запровадження напрямів розвитку ВТС, основними пріоритетами яких є: задоволення потреб українських військових формувань за рахунок імпорту, збереження традиційних та освоєння нових ринків озброєння та військової техніки, використання ВТС з метою формувати союзників із західних партнерів та усунення Росії як конкурента на ринку озброєння та військової техніки. Запропоновано закріпити зазначені пріоритети вокремому документі – Стратегії військово-технічного співробітництва України з іноземними державами, яка розглядатиметься як довгостроковий, послідовний, конструктивний, раціональний план.

Біографії авторів

V. M. Shemaiev, Національний інститут стратегічних досліджень

доктор військових наук, професор, головний науковий співробітник відділу воєнної та воєнно-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень

V. M. Behma, Національний інститут стратегічних досліджень

доктор економічних наук, доцент, головний науковий співробітник відділу воєнної та воєнно-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень

S. M. Sydorenko, Національна академія Служби безпеки України

старший викладач навчально-наукового інституту інформаційної безпеки Національної академії Служби безпеки України

Посилання

Стратегія національної безпеки України. Указ Президента України №287/2015 від 27 травня 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.

Закон України № 2469-VIII «Про національну безпеку України» від 21 червня 2018 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.

Горбулін В.П. Хроніки передбачень: 2006–2017 / В.П. Горбулін. – Харків : Фоліо, 2017. – 255 с.

Стратегія розвитку ОПК України на період до 2028 року : Розпорядження КМУ № 442-р від 20 червня 2018 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-strategiyi-rozvitku-oboronno-promislovogo-kompleksu-ukrayini-na-period-do-2028-roku.

Бадрак В. Надання прав підприємствам ОПК України на здійснення зовнішньоекономічної діяльності – вимога часу / В.Бадрак // Безпековий огляд ЦДАКР. – 2018. – 1 лютого. – №2 (89). – С. 13–16.

Свергунов О. О. Управління експортною політикою у сфері військово-технічного співробітництва в умовах криз: світовий досвід та Україна / О. О. Свергунов // Стратегічні пріоритети. – 2014. – № 3. – С. 166-176.

Офсетна політика держав в умовах глобалізації. Оцінки та прогнози : монографія / В. М. Бегма, С. П. Мокляк та ін. – К.: НІСД, 2011. – 552 с.

Бадрак В. Регулювання закупівель, експорту/імпорту озброєнь і військової техніки в Україні. Особливості і шляхи удосконалення / за ред. В. Бадрака : Доповідь Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння / підготовлено до Шостої міжнародної конференції «Урядування у секторі безпеки: виробництво, продаж і закупівля озброєнь», січень 2017 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.slideshare.net/cacds_ukraine/badrak-0117full.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-08-21

Номер

Розділ

Військово-технічні проблеми