DOI: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2018-2-1-11-17

Проблеми вдосконалення планування оборони України

R. I. Tymoshenko, M. M. Lobko

Анотація


На підставі вивчення суджень вітчизняних та іноземних фахівців, воєнно-історичної літератури, історичного досвіду, досвіду АТО, а також з урахуванням особливостей відповідних положень національного законодавства викладено погляди та обґрунтовано пропозиції щодо розв’язання проблеми планування оборони України.


Ключові слова


державна політика у сфері оборони; оборона України; система стратегічного планування; план оборони; органи військового управління; забезпечення оборони держави; керівництво у сфері оборони; організація стратегічного планування; світовий досвід війн

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Закон України «Про оборону України» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 9. – Ст. 106.

Закон України «Про Кабінет Міністрів України» // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 13. – Ст. 222.

Положення про Міністерство оборони України / затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 671 від 26листопада 2014 р. // Офіційний вісник України. – 2014. – № 97. – Ст. 51.

Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України / затверджене Указом Президента України № 406/2011 від 6 квітня 2011 р.

Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 44. – Ст. 416.

Стратегія національної безпеки України / затверджена Указом Президента України № 287/2015 від 26 травня 2015 р.

Воєнна доктрина України / затверджена Указом Президента України № 555/2015 від 24 вересня 2015 р.

Закон України «Про основи національної безпеки України» // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст.51.

Воєнна доктрина України / затверджена Указом Президента України № 648/2004 від 15 червня 2004 р.

Тимошенко Р. І., Лобко М. М. Сектор безпеки і оборони України: розвиток стратегічного планування / Р. І. Тимошенко, М. М. Лобко // Наука і оборона. – 2016. – № 4.

Лиддел Г. Стратегия непрямых действий / Г. Лиддел. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1957.

Василевский А. М. Дело всей жизни / А. М. Василевский. – Москва : Воениздат, 1984.

Варенников В. И. Неповторимое / В. И. Варенников. – Москва : Советский писатель, 2001–2002.

Зайончковский А. М. Первая мировая война / А. М. Зайончковский. – СПб. : Полигон, 2002. – (Военно-историческая библиотека).

Какурин Н. Е., Вацетис И. И. Гражданская война 1918– 1921 / Н. Е. Какурин, И. И. Вацетис. – СПб. : Полигон, 2002.

Клаузевиц К. О войне / К. Клаузевиц. – Москва : Воениздат, 1934.

Мемуары фельдмаршала Монтгомери виконта Аламейнского. – Москва : Изографук; ЭСКМО, 2004.

Типпельскирх К. История Второй мировой войны / К. Типпельскирх. – Москва : Вече, 2016.

Россия (СССР) в локальных войнах и военных конфликтах второй половины XX века. – Москва : Кучково поле; Полиграфресурсы, 2000.

Манштейн Э. Утерянные победы / Э. Манштейн; пер. с нем. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. – 640 с.

Шапошников Б. М. Воспоминания. Военно-исторические труды / Б. М. Шапошников. – 2-е изд., дополн. – Москва : Воениздат, 1982. – 558 с.

Эйзенхауэр Д. Крестовый поход в Европу / Д. Эйзенхауэр. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.