Проблеми вдосконалення планування оборони України

Автор(и)

  • R. I. Tymoshenko Генеральний штаб Збройних Сил України, Ukraine
  • M. M. Lobko Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2018-2-1-11-17

Ключові слова:

державна політика у сфері оборони, оборона України, система стратегічного планування, план оборони, органи військового управління, забезпечення оборони держави, керівництво у сфері оборони, організація стратегічного планування, світовий досвід війн

Анотація

На підставі вивчення суджень вітчизняних та іноземних фахівців, воєнно-історичної літератури, історичного досвіду, досвіду АТО, а також з урахуванням особливостей відповідних положень національного законодавства викладено погляди та обґрунтовано пропозиції щодо розв’язання проблеми планування оборони України.

Біографії авторів

R. I. Tymoshenko, Генеральний штаб Збройних Сил України

доктор військових наук, старший науковий співробітник, заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України, генерал-майор

M. M. Lobko, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, доцент, провідний науковий співробітник центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, генерал-майор у відставці

Посилання

Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Закон України «Про оборону України» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 9. – Ст. 106.

Закон України «Про Кабінет Міністрів України» // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 13. – Ст. 222.

Положення про Міністерство оборони України / затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 671 від 26листопада 2014 р. // Офіційний вісник України. – 2014. – № 97. – Ст. 51.

Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України / затверджене Указом Президента України № 406/2011 від 6 квітня 2011 р.

Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 44. – Ст. 416.

Стратегія національної безпеки України / затверджена Указом Президента України № 287/2015 від 26 травня 2015 р.

Воєнна доктрина України / затверджена Указом Президента України № 555/2015 від 24 вересня 2015 р.

Закон України «Про основи національної безпеки України» // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст.51.

Воєнна доктрина України / затверджена Указом Президента України № 648/2004 від 15 червня 2004 р.

Тимошенко Р. І., Лобко М. М. Сектор безпеки і оборони України: розвиток стратегічного планування / Р. І. Тимошенко, М. М. Лобко // Наука і оборона. – 2016. – № 4.

Лиддел Г. Стратегия непрямых действий / Г. Лиддел. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1957.

Василевский А. М. Дело всей жизни / А. М. Василевский. – Москва : Воениздат, 1984.

Варенников В. И. Неповторимое / В. И. Варенников. – Москва : Советский писатель, 2001–2002.

Зайончковский А. М. Первая мировая война / А. М. Зайончковский. – СПб. : Полигон, 2002. – (Военно-историческая библиотека).

Какурин Н. Е., Вацетис И. И. Гражданская война 1918– 1921 / Н. Е. Какурин, И. И. Вацетис. – СПб. : Полигон, 2002.

Клаузевиц К. О войне / К. Клаузевиц. – Москва : Воениздат, 1934.

Мемуары фельдмаршала Монтгомери виконта Аламейнского. – Москва : Изографук; ЭСКМО, 2004.

Типпельскирх К. История Второй мировой войны / К. Типпельскирх. – Москва : Вече, 2016.

Россия (СССР) в локальных войнах и военных конфликтах второй половины XX века. – Москва : Кучково поле; Полиграфресурсы, 2000.

Манштейн Э. Утерянные победы / Э. Манштейн; пер. с нем. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. – 640 с.

Шапошников Б. М. Воспоминания. Военно-исторические труды / Б. М. Шапошников. – 2-е изд., дополн. – Москва : Воениздат, 1982. – 558 с.

Эйзенхауэр Д. Крестовый поход в Европу / Д. Эйзенхауэр. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-08-22

Номер

Розділ

Воєнна безпека