Законодавство у сфері оборони України: стан, проблеми та шляхи реформування

Автор(и)

  • V. P. Tiutiunnyk Національний інститут стратегічних досліджень, Ukraine
  • V. K. Horovenko Національний інститут стратегічних досліджень, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2018-2-1-18-22

Ключові слова:

Ключові слова, оборона, оборонна реформа, законодавство, кодифікація

Анотація

Здійснено оцінювання стану законодавства у сфері оборони України, узагальнено та проаналізовано існуючі в ньому проблеми й за результатами цього запропоновано шляхи реформування зазначеного законодавства.

Біографії авторів

V. P. Tiutiunnyk, Національний інститут стратегічних досліджень

кандидат військових наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу воєнної та воєнно-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень, генерал-майор у відставці

V. K. Horovenko, Національний інститут стратегічних досліджень

завідувач відділу воєнної та воєнно-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень, полковник запасу

Посилання

Указ Президента України № 240 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України”» від 6 червня 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/240/2016.

Указ Президента України № 555 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року “Про нову редакцію Воєнної доктрини України”» від 24 вересня 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/555/2015.

Аналітична доповідь Національного інституту стратегічних досліджень до позачергового Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України у сфері національної безпеки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files/Dopovid_Prezudentps-0ab72.pdf.

Аналітична доповідь Національного інституту стратегічних досліджень до щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files/POSLANNYA-2015_giper_new-4af35.pdf.

Аналітична доповідь до щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files/poslanya_new-cc2e3.pdf.

Аналітична доповідь до щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old2.niss.gov.ua/public/File/book_2017/Poslanya_druk_fin.pdf.

Світова гібридна війна: український фронт : монографія / за заг. ред. В. П. Горбуліна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old2.niss.gov.ua/articles/2431/.

Стукалін С. Організаційно-правові засади у сфері оборони України в контексті сучасних ризиків та загроз / С. Стукалін [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_42/fail/26.pdf.

Тютюнник В. П. Забезпечення Збройними Силами України захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності: проблеми і шляхи вирішення / В. П. Тютюнник, В. К. Горовенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://cacds.org.ua/?p=1927.

Савчин М. Про спроможність держави до самозахисту, або забезпечення конституційного порядку в умовах війни / М. Савчин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://dt.ua/internal/pro-spromozhnist-derzhavi-do-samozahistu-abo-zabezpechennya-konstituciynogo-poryadku-v-umovah-viyni-258364_.html.

Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

ООН. Конвенции и соглашения. Определение агрессии. Утверждено резолюцией 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1974 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aggression.shtml.

Закон України «Про правовий режим воєнного стану» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/389-19.

Закон України «Про оборону України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1932-12.

Закон України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2268-19.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-08-22

Номер

Розділ

Воєнна безпека