DOI: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2018-2-1-23-28

Воєнна політика: сутність і проблеми формування й реалізації

S. V. Svieshnikov, V. P. Bocharnikov

Анотація


У статті розглядається сутність воєнної політики, її місце в державній політиці, головні завдання, взаємозв’язок із категоріями воєнно-політичного аналізу, воєнно-політичної обстановки, воєнної могутності держави. Виявляється неповна відповідність між сутністю воєнної політики і функціями Міністерства оборони України як державного органу, відповідального за її формування й реалізацію.


Ключові слова


воєнна політика; воєнно-політична обстановка; воєнна могутність; воєнна безпека; загроза; воєнний конфлікт; застосування воєнної сили

Повний текст:

PDF

Посилання


Стратегия в трудах военных классиков / ред. совет серии: С. В. Степашин (председатель), Н. С. Столяров (заместитель председателя), М. А. Гареев, И. С. Даниленко, В. А. Двуреченских, А. А. Коровко, А. В. Коровников, А. А. Пискунов, Е. М. Примаков, О. Н. Слоботчиков, С. Л. Соколов, М. С. Сурков, Е. И. Шапошников. – М. : Издательский дом «Финансовый контроль», 2003. – 592 с.

Указ Президента України «Про Положення про Міністерство оборони України та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України» № 406/2011 від 6 квітня 2011 р.

Тимошенко Р. И., Лобко М. М., Бочарніков В. П., Свєшніков С. В. Погляди на планування розвитку в секторі безпеки і оборони України / Р. И. Тимошенко, М. М. Лобко, В. П. Бочарніков, С. В. Свєшніков // Наука і оборона. – 2016. – № 3. – С. 3-9.

Merriam Webster [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.merriam-webster.com.

Britannica [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.britannica.com.

Военный энциклопедический словарь / пред. гл. ред. комиссии А. Э. Сердюков. – М. : Воениздат, 2007. – 832 с.

Бочарников В. П., Бочарников И. В., Свешников С. В. Основы системного анализа и управления организациями / В.П. Бочарников, И. В. Бочарников, С. В. Свешников. – М. : ДМК Пресс, 2014. – 286 с.

Горбулін В. П., Качинський А. Б. Засади національної безпеки України : підручник / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський. – К. : Інтертехнологія, 2009. – 272 с.

Кудашкин А. В. Военное право: учебник / А. В. Кудашкин. – М. : За права военнослужащих, 2004. – Вып. 45. – 640 с. – Серия «Право в Вооруженных Силах – Консультант».

Военный энциклопедический словарь / пред. гл. ред. комиссии Н. В. Огарков. – М. : Воениздат, 1984. – 863 с.

Перепелиця Г. М. Конфлікти в посткомуністичній Європі: монографія / Г. М. Перепелиця. – К. : НІСД, 2003. – 432 с. – Сер. «Воєнна безпека». – Вип. 8.

Бочарніков В. П., Свєшніков С. В. Погляди на характер сучасних воєнних конфліктів / В. П. Бочарніков, С. В. Свєшніков // Наука і оборона. – 2017. – № 1. – С. 3–8.

Указ Президента України № 555/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року “Про нову редакцію Воєнної доктрини України”» від 24 вересня 2015 р.

Клир Дж. Системология. Автоматизация решения системных задач / Дж. Клир; пер. с англ. – М. : Радио и связь, 1990. – 544 с.

Указ Президента України № 92/2016 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року “Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України”» від 14 березня 2016 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.