Освіта – головна інвестиція в розвиток людського капіталу сектору безпеки і оборони України

Автор(и)

  • Yu. V. Punda Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2018-2-1-34-40

Ключові слова:

людський капітал, сектор безпеки і оборони України, освіта фахівців для сфери національної безпеки

Анотація

У статті проаналізовано суспільно-економічні тренди, які визначають об’єктивну необхідність трансформації системи забезпечення національної безпеки та впровадження найкращих світових практик у процес підготовки фахівців для сфери національної безпеки. Визначено основні шляхи розвитку людського капіталу сектору безпеки і оборони та запропоновано концептуальну схему структури освіти фахівців управління для системи національної безпеки, що ґрунтується на національному законодавстві та враховує підходи країн євроатлантичного безпекового простору.

Біографія автора

Yu. V. Punda, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

доктор військових наук, старший науковий співробітник, начальник кафедри стратегії національної безпеки та оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, полковник

Посилання

Cьомін С. В. Проблеми реформування системи підготовки кадрів для сектору безпеки і оборони України / С. В. Cьомін, О. О. Резнікова // Стратегічна панорама. – К. : НІСД, 2017. – №1. – С. 67–73.

Закон України № 2145-19 «Про освіту» від 5 вересня 2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Указ Президента України № 92/2016 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року “Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України”» від 14 березня 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.president.gov.ua/documents/922016-19832.

Закон України № 548-XIV «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України» від 24 березня 1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/548-14.

Закон України № 549-XIV «Про Стройовий статут Збройних Сил України» від 24 березня 1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/549-14.

Указ Президента України № 287/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року “Про Стратегію національної безпеки України”» від 26 травня 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.president.gov.ua/documents/2872015-19070.

Указ Президента України № 555/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року “Про нову редакцію Воєнної доктрини України”» від 24 вересня 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.president.gov.ua/documents/5552015-19443.

Указ Президента України № 240/2016 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України”» від 6 червня 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137.

Human capital // Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://en.m.wikipedia.org/wiki/Human_capital.

Jacobs T. O., Jaques E. Leadership in Complex Systems / T. O. Jacobs, E. Jaques // Zeidner J. Human Productivity Enhancement. – New York : Praeger, 1987.

McAleer G. Leaders in Transition: Advice From Colin Powell and Other Strategic Thinkers / G. McAleer // Military Psychology. – 2003. – № 15 (4). – Р. 309–322.

Jacobs T. O. Strategic Leadership: The Competitive Edge National Defense University, Industrial College of the Armed Force, 2002. – Leadership. – 262 p.

Levels of organizational stratification: leadership characteristics and policy / adapted from Jacobs & Jaques, 1987.– Zaccaro, 1996.

Закон України № 1556-VIII «Про вищу освіту» від 1липня 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Annual Reports. National Defense University [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ndu.edu/About/Institutional-Data/.

Постанова Кабінету Міністрів України № 266 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 р. (зі змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-08-22

Номер

Розділ

Проблеми військової освіти