Методологія ціннісно-орієнтованого управління плануванням розвитку озброєння

Автор(и)

  • V. M. Dykhanovskyi Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, Ukraine
  • A. O. Rusevych Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, Ukraine
  • B. Egginton Академія оборони Великої Британії, United Kingdom

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2018-2-1-41-48

Ключові слова:

управління програмами і портфелями, поняття «проект», «програма», «портфель», «бачення», «місія», «цінність»

Анотація

Аналізуються підходи до використання євроатлантичних підходів у системі оборонного планування. Започатковане формування концепції планування розвитку озброєння та військової техніки, в основу якої покладено методологію ціннісно-орієнтованого управління проектами, програмами і портфелями, інтегровану до системи планування розробки й закупівлі озброєння та військової техніки в Україні. Найбільшу увагу приділено формулюванню поняття «цінність». Надано пропозиції щодо кількісного оцінювання її величини.

Біографії авторів

V. M. Dykhanovskyi, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України

A. O. Rusevych, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

старший науковий співробітник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України

B. Egginton, Академія оборони Великої Британії

доктор освіти, старший викладач Академії оборони Великої Британії

Посилання

Стратегічний оборонний бюлетень України / введений удію Указом Президента України № 240/2016 від 6 червня 2016 р.

Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України / затверджена Указом Президента України № 92/2016 від 14 березня 2016 р.

Egginton B. Defence reform. Part 1: from whence it came/ B. Egginton // Defence Business [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://defencebusiness.net/features/defence-reform-part-1-whence-it-came.

Romano L. How to evolve a project portfolio using balanced scorecards / L. Romano. – 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.pmi.org/learning/library/project-portfolio-using-balanced-scorecards-5964.

Egginton B. Defence Reform: Part 2: the here and now / B.Egginton// Defence Business [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://defencebusiness.net/features/defence-reform-part-2-here-and-now.

Ministry of Defence. 2012. The MOD Architecture Framework (MODAF) is a set of rules that support defence planning and change management activities [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.gov.uk/guidance/mod-architecture-framework.

Egginton B. Project Management in Defense – not for the Feint Hearted / B. Egginton // Journal of Defense Management [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.omicsonline.org/open-access/project-management-in-defense-not-for-the-feint-hearted-2167-0374.1000e101.php?aid=3253.

Kerr C., Phaal R., Probert D. A Framework For Strategic Military Capabilities In Defense Transformation / C. Kerr, R. Phaal, D. Probert [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dodccrp.org/events/11th_ICCRTS/html/papers/061.pdf.

Egginton B. The Journey of UK Defence Reform: The Story of One Contribution from Research, Education & Training / B. Egginton; published by American Research Institute for Policy Development // Public Policy and Administration Review. – June 2014. – Vol. 2. – No. 2.

Barry G., Lewis J. Aristotle and the Development of Value Theory / G. Barry, J. Lewis // Quarterly Journal of Economics. – 1964. – № 78 (1). –P. 115–128.

Куценко М. М. Ценностно-ориентированное управление инновационными программами развития организаций при переходе к экономике знаний / М. М. Куценко. – Дис. ... канд. тех. наук.– К.: КНУБА, 2016.

Buffet M., Clark D. The Tao of Warren Buffett: Warren Buffett’s Words of Wisdom: Quotations and interpretations to Help Guide you to Billionaire Wealth and Enlightened Business / M. Buffet, D. Clark. – 2006.

Rothman J. Selecting a Ranking Method for Your Project Portfolio / J. Rothman [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.jrothman.com/articles/2012/02/selecting-a-ranking-method-for-your-project-portfolio/.

Cooper R. G., Edgett S. J., Kleinschmidt E. J. R&D Portfolio Management Best Practices: Methods Used & Performance Results Achieved / R. G. Cooper, S. J. Edgett, E. J. Kleinschmidt; report prepared for the Industrial Research Institute. – Jan. 1998.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-08-22

Номер

Розділ

Військово-технічні проблеми