Балістичні випробування засобів колективного й індивідуального захисту – завершення дослідницької стадії інноваційних проектів з їх створення

Автор(и)

  • O. O. Chelobitchenko Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • O. V. Alekseienko Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-2707-0514
  • V. A. Kurban Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-4794-0169
  • S. H. Siedov Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2018-2-1-49-55

Ключові слова:

конкурентоспроможність, інноваційні проекти, оборонно-промисловий комплекс, продукція військового призначення, сектор безпеки та оборони, озброєння та військова техніка, індивідуальні засоби захисту, балістичні випробування

Анотація

Розглянуто актуальні питання інноваційної діяльності зі створення конкурентоспроможних зразків продукції військового призначення під час реформування оборонно-промислового комплексу держави, наведено динаміку глобального індексу інновацій окремих країн світу, показано класи захисту бронежилетів згідно із чинними в Україні стандартами, що потребує використання відповідних захисних матеріалів. Наведено основні напрями вдосконалення броньового захисту за результатами балістичних випробувань наданих зразків елементів захисту в акредитованій Національним агентством з акредитації України спеціалізованій науково-випробувальній лабораторії. Доведено, що успішне проведення таких випробувань є необхідним етапом напередодні здійснення сертифікації засобів захисту.

Біографії авторів

O. O. Chelobitchenko, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, начальник науково-методичного центру організації наукової та науково-технічної діяльності Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, полковник

O. V. Alekseienko, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат технічних наук, доцент, начальник науково-інноваційного відділу науково-методичного центру організації наукової та науково-технічної діяльності Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, полковник

V. A. Kurban, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, заступник начальника науково-методичного центру організації наукової та науково-технічної діяльності Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, полковник

S. H. Siedov, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

начальник науково-випробувальної лабораторії зброї та спеціальних захисних матеріалів науково-інноваційного відділу науково-методичного центру організації наукової та науково-технічної діяльності Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, полковник

Посилання

Стратегія національної безпеки України, затверджена Указом Президента України № 287/2015 від 26 травня 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.

Демидов Б. А. Системно-концептуальные основы деятельности в военно-технической области. – Кн. ІІ: Организационно-методические основы деятельности в военно-технической области / Б. А. Демидов, А. В. Величко, И. В. Bолощук; под. ред. Б. А. Демидова. – К. : Технологічний парк, 2006. – 1152 с., 128 ил.

Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України: аналіт. доп. / О.В. Собкевич, А. І. Сухоруков, А. В. Шевченко [та ін.]; за ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2014. – 152 с. – (Сер. «Економіка»; вип. 15).

Global Innovation Index [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator.

Розпорядження Кабінету Міністрів України № 680-р «Про схвалення Концепції розвитку національної інноваційної системи» від 17 червня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/680-2009-%D1%80.

Бадрак В. В. Армии XXI века: звон мечей и стон булата / В. В. Бадрак // Зеркало недели. – 2013. – 25 января [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zn.ua/internal/armii-xxi-veka-zvon-mechey-i-ston-bulata.html.

Кабаненко І. В. В перспективі UA/RPA займе в Україні місце, аналогічне DARPA в США / І. В. Кабаненко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://cacds.org.ua/?p=3469.

Тютюнник В. П. Забезпечення Збройними Силами оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості: проблеми і шляхи вирішення / В. П. Тютюнник, В. К. Горовенко // Центр исследований армии, конверсии и разоружения.– 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://cacds.org.ua/?p=1927.

Тютюнник В. П. Щодо вирішення деяких проблемних питань правового забезпечення трансформації та розвитку воєнної промисловості України. Аналітична записка / В. П. Тютюнник, В. К. Горовенко // Національний інститут стратегічних досліджень. – 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old2.niss.gov.ua/articles/1228.

Горбулін В. П. Україні потрібна нова промислова політика, яка відповідала б національним інтересам / В. П. Горбулін // Дзеркало тижня. – № 780. – 2010. – 14–22 січня [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://dt.ua/ECONOMICS/ukrayini_potribna_nova_promislova_politika,_yaka_vidpovidala_b_natsionalnim_interesam.html.

Горбулін В. П. Україна має усі можливості для ВТС із Заходом / В. П. Горбулін [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://cacds.org.ua/?p=2150.

Руснак І. С. Воєнна безпека України у світлі реформування сектора безпеки і оборони / І. С. Руснак // Наука і оборона. – 2015. – № 2. – С. 9–14.

Харченко О. В. Комплексний аналіз перспектив розвитку військової безпілотної авіації у збройних силах провідних країн світу / О. В. Харченко, С. О. Богославець, Ю. В. Коцуренко // Наука і оборона. – 2013. – № 1. – С. 51–57.

Чепков І. Б. Проблеми технічного оснащення Збройних Сил України та шляхи їх розв’язання в сучасних умовах / І.Б.Чепков, І. В. Борохвостов, В. К. Борохвостов, А. О. Русевич // Наука і оборона. – 2014. – № 3. – С. 43–50.

Чепков І. Б. Основні шляхи реформування вітчизняного оборонно-промислового комплексу в ринкових умовах / І. Б. Чепков, А. С. Довгополий, М. І. Луханін, В. Є. Сіренко // Озброєння та військова техніка. – 2015. – № 1 (5). – С. 3–11.

Шевцов А. І. Стратегічні підходи до вибору інноваційної моделі розвитку оборонно-промислового комплексу України / А. І. Шевцов, Р. В. Боднарчук // Стратегічна панорама. – 2008. – № 1.– С. 108–112.

Шевцов А. І. Концептуальні підходи до реалізації моделі інноваційної розвитку оборонно-промислового комплексу України / А. І. Шевцов, Р. В. Боднарчук // Стратегічна панорама. – 2009. – № 2. – С. 156–163.

Шевцов А. І. Актуальні проблеми реструктуризації оборонно-промислового сектору економіки України / А. І. Шевцов, Р. В. Боднарчук // Стратегічні пріоритети. – 2013. – № 2. – С. 127–134.

Власюк О. С. Проблеми розбудови інноваційно-орієнтованої моделі економіки України / О. С. Власюк // Стратегічна панорама. – 2015. – № 1. – С. 58–66.

Курташов В. П. Проблеми вибору елементів додаткового броньового захисту загальновійськових бойових машин / В.П. Курташов, В. П. Сахно, В. А. Курбан, В. А. Бублій // Зб.наук. праць ЦВСД НУОУ. – К. : НУОУ, 2012. – № 1 (45). – С. 39–43.

Курбан В. А. Проблемы выбора элементов индивидуальной и коллективной броневой защиты / В. А. Курбан, В. А. Бублий, В. П. Курташов, В. П. Сахно // Артиллерийское и стрелковое вооружение. – К. : КБ «Артиллерийское вооружение», 2012. – № 2 (43). – С. 25–30.

Іванець Г. В. Індивідуальний захист саперів від дії осколків і куль / Г. В. Іванець, Є. І. Стецюк, М. Г. Іванець // Системи озброєння і військова техніка. – Х. : ХУПС, 2014. – № 4 (40). – С. 21–24.

Королько С. В. Аналіз і оцінка можливостей застосування сучасних матеріалів для броньованої техніки та захисту особового складу від ураження / С. В. Королько // Системи озброєння і військова техніки. – Х. : ХУПС, 2015. – № 2 (42). – С. 163–167.

ДСТУ В 4103-2002 «Засоби індивідуального захисту. Бронежилети. Загальні технічні умови».

ДСТУ В 4104-2002 «Засоби індивідуального захисту. Вироби бронезахисту. Методи контролю балістичної стійкості бронежилетів».

ГСТУ 78-41-004-97 «Шоломи для захисту від куль. Загальні технічні умови».

ДСТУ 3975-2000 «Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів. Загальні технічні вимоги».

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-08-22

Номер

Розділ

Військово-технічні проблеми