DOI: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2017-0-2-3-10

Оборонне планування на основі спроможностей: особливості та перспективи впровадження

I. S. Rusnak, A. H. Petrenko, A. V. Yakovenko, I. M. Romaniuk, V. D. Kokhno

Анотація


За результатами аналізу вітчизняного й зарубіжного досвіду оборонного планування та з урахуванням потреб реформування сектору безпеки і оборони України наведено погляди на особливості оборонного планування на основі спроможностей та перспективи його впровадження у процес розвитку сил оборони держави.


Ключові слова


спроможність; сили оборони; оперативні (бойові, спеціальні) спроможності; оборонне планування на основі спроможностей; інтегрована система управління ризиками; гармонізація оборонного та бюджетного планування

Повний текст:

PDF

Посилання


Романюк І. М. Стратегічне планування: від минулого до сьогодення / І. М. Романюк // Відродження Українського війська: сучасність та історична ретроспектива: Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (1–2 грудня 2016 р.). – К. : НУОУ, 2016. – С.24–27.

Богданович В. Ю. Воєнна безпека України: методологія дослідження та шляхи забезпечення / В. Ю. Богданович. – К. : Тираж, 2003. – 322 с.

Богданович В. Ю. Методологические основы системных исследований проблем военной безопасности государства / В. Ю. Богданович, А. Я. Маначинский. – К. : Церта-Арт, 2001.– 172 с.

Богданович В. Ю. Спосіб формалізації стратегічного планування у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки держави / В. Ю. Богданович, А. І. Семенченко // Стратегічна панорама. – 2006. – № 3. – С. 42–53.

Богданович В. Ю. Теоретико-методологічні засади забезпечення національної безпеки держави у її визначальних сферах: монографія / В. Ю. Богданович, А. І. Семенченко, Ю. В. Єгоров, О. О. Бортник, В. А. Муха. – К. : Кий, 2007. – 370 с.

Семенченко А. І. Категорійно-понятійний апарат стратегічного планування забезпечення національної безпеки / А. І. Семенченко // Стратегічна панорама. – 2008. – № 2. – С. 20–31.

Горбулін В. П. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки : монографія / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський. – К. : НІСД, 2010. – 288 с.

Горбулін В. П. Розвиток оборонного планування як складової національної системи планування у сфері безпеки і оборони за умов наближених до процедур та стандартів НАТО. Аналітична записка / В. П. Горбулін, П. М. Крикун. – К. : НІСД, 2017. – 17 с.

Рада з досліджень та технологій НАТО: група з досліджень, аналізу та моделювання (SAS) // Довідник з довгострокового оборонного планування, 2001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a414193/pdf.

НАТО, використання сценаріїв довгострокового планування оборони [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.plausiblefutures.com/the-use-of-scenarios-in-long-term-defence-planning/.

Уокер Р. С. На шляху до управління оборонним потенціалом: дискусійний документ, 2002.

Романченко І. С. Стан і перспективи розвитку системи оборонного планування в Збройних Силах України / І. С. Романченко, В. Ю. Богданович, М. М. Дєнєжкін, П. М. Крикун // Наука і оборона. – 2017 – № 1. – С. 25–30.

Актуальні проблеми проведення оборонної реформи в Україні: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 24 березня 2017 р.). – К. : Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 2017. – 132 с.

Бондарь Р. Г., Романюк, І. М. Впровадження оборонного планування, заснованого на спроможностях // Проблеми впровадження стандартів НАТО у функціонування Збройних Сил України та шляхи їх вирішення: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (15 грудня 2016 р.). – К. : НУОУ, 2016. – С. 53–56.

Буняк О. В., Бондарь Р. Г., Романюк І. М. Проблеми розвитку спроможностей сил оборони // Проблеми формування ефективної політики, системи планування і управління ресурсами в секторі оборони з використанням сучасних євроатлантичних підходів : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (24 березня 2017 р.). – К. : НУОУ, 2017. – С. 16–19.

Романюк І. М., Троцький В. І. Оборонне планування в контексті сучасних євроатлантичних підходів // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції «Актуальні проблеми підготовки, застосування ЗСУ, управління ними, їх тилового, технічного та оперативного забезпечення, математичного і програмного забезпечення підготовки ЗСУ» (м. Київ, 27–28 вересня 2016 р.) / ЦНДІ ЗС України – К. : ЦНДІ ЗСУ, 2016. – С. 49–53.

Рада проголосувала за пріоритетність вступу до НАТО / Агентство «Новинарня», 8 червня 2017 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://novynarnia.com/2017/06/08/rada-progolosuvala-za-prioritetnist-vstupu-do-nato/.

Стратегічний оборонний бюлетень України : Введено в дію Указом Президента України № 240/2016 від 6 червня 2016 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137.

Handbook on Long Term Defence Planning // North Atlantic Treaty Organization, RTO technical Report 69 (RTO-TR069; AC/323(SAS-025)TP/41) – Published April 2003, Distribution and Availability on Back Cover.

Рекомендації з оборонного планування на основі спроможностей в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України : Затверджено Міністром оборони України, 12 червня 2017 року / Міністерство оборони України (Департамент воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міністерства оборони України). – К. : МОУ, 2017. – 29 с.

TT-151451 Bi-SC Capability Codes and Capability Statements / Supreme Allied Commander, Europe B-7010 SHAPE, Belgium (SH/PLANS/JCAP/FCP/16-311533); Supreme Allied Commander, Transformation Norfolk, Virginia 23551-2490, United States of America (5000/FPR-0460/TTE-151451/Ser: NU0083) / Releasable to EUMS, PfP, MD, ICI, Afghanistan, Australia, Iraq, Japan, The Republic of Korea, Mongolia, New Zealand and Pakistan. – NATO Unclassified, 26 January 2016.

Державна програма розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року : Введена в дію Указом Президента України № 73/2017 від 27 березня 2017 року.

Fleischer Р. NATO Defence Planning Process. Implications for defence posture // Securitologia, № 1/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-0ab728cb-2fc2-4e51-9e04-f149781368e1/c/Pawel_Fleischer_OK.pdf.

Військовий стандарт ВСТ 01.004.005-2017 (01) «Воєнна політика, безпека та стратегічне планування. Стратегічне планування розвитку спроможностей Збройних Сил України. Абревіатури» / Управління стандартизації, кодифікації та каталогізації (від 28.04.2017 № 5). – К. : МОУ, 2017.

Військовий стандарт ВСТ 01.004.006-2017 (01) «Воєнна політика, безпека та стратегічне планування. Стратегічне планування розвитку спроможностей Збройних Сил України. Терміни та визначення» / Управління стандартизації, кодифікації та каталогізації (від 28.04.2017 № 5). – К. : МОУ, 2017.

Закон України «Про національну безпеку України». Розділ II : Планування в секторі національної безпеки і оборони: проект. – К., 2017. – 32 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.