Оборонне планування на основі спроможностей: особливості та перспективи впровадження

Автор(и)

  • I. S. Rusnak Міністерство оборони України, Ukraine
  • A. H. Petrenko Департамент воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міністерства оборони України, Ukraine
  • A. V. Yakovenko Департамент воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міністерства оборони України, Ukraine
  • I. M. Romaniuk Департамент воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міністерства оборони України, Ukraine
  • V. D. Kokhno Міністерство оборони України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2017-0-2-3-10

Ключові слова:

спроможність, сили оборони, оперативні (бойові, спеціальні) спроможності, оборонне планування на основі спроможностей, інтегрована система управління ризиками, гармонізація оборонного та бюджетного планування

Анотація

За результатами аналізу вітчизняного й зарубіжного досвіду оборонного планування та з урахуванням потреб реформування сектору безпеки і оборони України наведено погляди на особливості оборонного планування на основі спроможностей та перспективи його впровадження у процес розвитку сил оборони держави.

Біографії авторів

I. S. Rusnak, Міністерство оборони України

доктор військових наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, перший заступник Міністра оборони України

A. H. Petrenko, Департамент воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міністерства оборони України

директор Департаменту воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міністерства оборони України, генерал-майор

A. V. Yakovenko, Департамент воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міністерства оборони України

заступник начальника управління – начальник відділу стратегічного планування розвитку об’єднаних спроможностей управління стратегічного планування розвитку спроможностей Департаменту воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міністерства оборони України, полковник

I. M. Romaniuk, Департамент воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міністерства оборони України

кандидат педагогічних наук, доцент, головний спеціаліст відділу стратегічного планування розвитку спроможностей видів Збройних Сил управління стратегічного планування розвитку спроможностей Департаменту воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міністерства оборони України

V. D. Kokhno, Міністерство оборони України

кандидат військових наук, доцент

Посилання

Романюк І. М. Стратегічне планування: від минулого до сьогодення / І. М. Романюк // Відродження Українського війська: сучасність та історична ретроспектива: Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (1–2 грудня 2016 р.). – К. : НУОУ, 2016. – С.24–27.

Богданович В. Ю. Воєнна безпека України: методологія дослідження та шляхи забезпечення / В. Ю. Богданович. – К. : Тираж, 2003. – 322 с.

Богданович В. Ю. Методологические основы системных исследований проблем военной безопасности государства / В. Ю. Богданович, А. Я. Маначинский. – К. : Церта-Арт, 2001.– 172 с.

Богданович В. Ю. Спосіб формалізації стратегічного планування у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки держави / В. Ю. Богданович, А. І. Семенченко // Стратегічна панорама. – 2006. – № 3. – С. 42–53.

Богданович В. Ю. Теоретико-методологічні засади забезпечення національної безпеки держави у її визначальних сферах: монографія / В. Ю. Богданович, А. І. Семенченко, Ю. В. Єгоров, О. О. Бортник, В. А. Муха. – К. : Кий, 2007. – 370 с.

Семенченко А. І. Категорійно-понятійний апарат стратегічного планування забезпечення національної безпеки / А. І. Семенченко // Стратегічна панорама. – 2008. – № 2. – С. 20–31.

Горбулін В. П. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки : монографія / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський. – К. : НІСД, 2010. – 288 с.

Горбулін В. П. Розвиток оборонного планування як складової національної системи планування у сфері безпеки і оборони за умов наближених до процедур та стандартів НАТО. Аналітична записка / В. П. Горбулін, П. М. Крикун. – К. : НІСД, 2017. – 17 с.

Рада з досліджень та технологій НАТО: група з досліджень, аналізу та моделювання (SAS) // Довідник з довгострокового оборонного планування, 2001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a414193/pdf.

НАТО, використання сценаріїв довгострокового планування оборони [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.plausiblefutures.com/the-use-of-scenarios-in-long-term-defence-planning/.

Уокер Р. С. На шляху до управління оборонним потенціалом: дискусійний документ, 2002.

Романченко І. С. Стан і перспективи розвитку системи оборонного планування в Збройних Силах України / І. С. Романченко, В. Ю. Богданович, М. М. Дєнєжкін, П. М. Крикун // Наука і оборона. – 2017 – № 1. – С. 25–30.

Актуальні проблеми проведення оборонної реформи в Україні: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 24 березня 2017 р.). – К. : Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 2017. – 132 с.

Бондарь Р. Г., Романюк, І. М. Впровадження оборонного планування, заснованого на спроможностях // Проблеми впровадження стандартів НАТО у функціонування Збройних Сил України та шляхи їх вирішення: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (15 грудня 2016 р.). – К. : НУОУ, 2016. – С. 53–56.

Буняк О. В., Бондарь Р. Г., Романюк І. М. Проблеми розвитку спроможностей сил оборони // Проблеми формування ефективної політики, системи планування і управління ресурсами в секторі оборони з використанням сучасних євроатлантичних підходів : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (24 березня 2017 р.). – К. : НУОУ, 2017. – С. 16–19.

Романюк І. М., Троцький В. І. Оборонне планування в контексті сучасних євроатлантичних підходів // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції «Актуальні проблеми підготовки, застосування ЗСУ, управління ними, їх тилового, технічного та оперативного забезпечення, математичного і програмного забезпечення підготовки ЗСУ» (м. Київ, 27–28 вересня 2016 р.) / ЦНДІ ЗС України – К. : ЦНДІ ЗСУ, 2016. – С. 49–53.

Рада проголосувала за пріоритетність вступу до НАТО / Агентство «Новинарня», 8 червня 2017 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://novynarnia.com/2017/06/08/rada-progolosuvala-za-prioritetnist-vstupu-do-nato/.

Стратегічний оборонний бюлетень України : Введено в дію Указом Президента України № 240/2016 від 6 червня 2016 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137.

Handbook on Long Term Defence Planning // North Atlantic Treaty Organization, RTO technical Report 69 (RTO-TR069; AC/323(SAS-025)TP/41) – Published April 2003, Distribution and Availability on Back Cover.

Рекомендації з оборонного планування на основі спроможностей в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України : Затверджено Міністром оборони України, 12 червня 2017 року / Міністерство оборони України (Департамент воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міністерства оборони України). – К. : МОУ, 2017. – 29 с.

TT-151451 Bi-SC Capability Codes and Capability Statements / Supreme Allied Commander, Europe B-7010 SHAPE, Belgium (SH/PLANS/JCAP/FCP/16-311533); Supreme Allied Commander, Transformation Norfolk, Virginia 23551-2490, United States of America (5000/FPR-0460/TTE-151451/Ser: NU0083) / Releasable to EUMS, PfP, MD, ICI, Afghanistan, Australia, Iraq, Japan, The Republic of Korea, Mongolia, New Zealand and Pakistan. – NATO Unclassified, 26 January 2016.

Державна програма розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року : Введена в дію Указом Президента України № 73/2017 від 27 березня 2017 року.

Fleischer Р. NATO Defence Planning Process. Implications for defence posture // Securitologia, № 1/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-0ab728cb-2fc2-4e51-9e04-f149781368e1/c/Pawel_Fleischer_OK.pdf.

Військовий стандарт ВСТ 01.004.005-2017 (01) «Воєнна політика, безпека та стратегічне планування. Стратегічне планування розвитку спроможностей Збройних Сил України. Абревіатури» / Управління стандартизації, кодифікації та каталогізації (від 28.04.2017 № 5). – К. : МОУ, 2017.

Військовий стандарт ВСТ 01.004.006-2017 (01) «Воєнна політика, безпека та стратегічне планування. Стратегічне планування розвитку спроможностей Збройних Сил України. Терміни та визначення» / Управління стандартизації, кодифікації та каталогізації (від 28.04.2017 № 5). – К. : МОУ, 2017.

Закон України «Про національну безпеку України». Розділ II : Планування в секторі національної безпеки і оборони: проект. – К., 2017. – 32 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-02

Номер

Розділ

Реформування та розвиток Збройних Сил України