DOI: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2017-0-2-17-26

Стратегічний механізм сталого фінансування потреб національної економіки, безпеки та оборони України

R. I. Tymoshenko, I. K. Bystriakov, D. V. Klynovyi, P. D. Rohov

Анотація


Обґрунтовано принципи сталого фінансування потреб державного розвитку, включаючи національну економіку, безпеку та оборону, за рахунок формування правового інституту громадянської власності на природні ресурси. Запропоновано механізми створення фонду суверенного добробуту як надійне й сучасне джерело фінансування перспективних державних потреб.


Ключові слова


національна безпека; оборона; фінанси; суверенний добробут; громадянська власність; природні ресурси

Повний текст:

PDF

Посилання


Fact sheet: U.S. and NATO Efforts in Support of NATO Partners, including Georgia, Ukraine, and Moldova // The White House Office of the Press Secretary [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/07/09/fact-sheet-us-and-nato-efforts-support-nato-partners-including-georgia.

Конгрес США затвердив держбюджет із $560 мільйонами для України // Укрінформ. Мультимедійна платформа іномовлення України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2222465-kongres-ssa-zatverdiv-derzbudzet-iz-560-miljonami-dla-ukraini.html.

Bender J. The 35 Most Powerful Militaries In The World / J. Bender, S. Gould // Business Insider. Military & Defense Jul. 10, 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.businessinsider.com/35-most-powerful-militaries-in-the-world-2014-7.

Лебедев И. П. Еще раз о ленд-лизе / И. П. Лебедев // США: Экономика. Политика. Идеология. – 1990. – № 1. – C. 71–75.

Голуб Г. Г. Суверенні фонди добробуту: світовий досвід і проблеми функціонування в Україні / Г. Г. Голуб, Б. І. Пшик, Л. Р. Юрчишин // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2014. – № 1 (19). – С. 115–120.

Савинская К. А. Суверенные фонды: теоретические аспекты функционирования, опыт России // Гуманитарные научные исследования. – 2017. – № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://human.snauka.ru/2017/03/22200.

Конституція України [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

Цілі сталого розвитку 2016–2030. Організація Об’єднаних Націй в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku.

Указ Президента України № 240/2016 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України” від 6 червня 2016 р.» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/240/2016.

Указ Президента України № 287/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015року “Про Стратегію національної безпеки України” від 26 травня 2015 р.» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.

Указ Президента України № 555/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року “Про нову редакцію Воєнної доктрини України”» від 24 вересня 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/555/2015.

Фінансово-економічний механізм управління територіальними природно-господарськими комплексами / за заг. ред. акад. НААН України, д. е. н., проф. М. А. Хвесика. – К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2016. – 452 c.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (щодо запровадження мобілізаційної компенсації за відстрочку призову на військову службу під час часткової мобілізації) № 2251 від 27лютого 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54207.

Топ-10 крупнейших суверенных фондов мира // Institute of Social and Economic Development [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://isedworld.org/2016/10/24/топ-10-крупнейших-суверенных-фондов-мир/.

Оптимизация институциональных систем недропользования России и Украины / [Ю. В. Разовский, В. В. Матюха, Е. Н. Сухина, М. Т. Мовчан] // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. – 2011. – № 2. – С. 129–138.

Економічна оцінка природного багатства України: [монографія] / за заг. ред. акад. НАН України, д. е. н., проф. С. І. Пирожкова, акад. НААН України, д. е. н., проф. М. А. Хвесика. – К. : ДУ ІЕПСР НАНУ, 2015. – С. 369–372.

Клиновий Д. В. Що втратила Україна? / Д. В. Клиновий, П. Д. Рогов, В. О. Пугач, М. В. Рева // Оборонний вісник. – 2016.– № 4. – С. 24–32.

Клиновий Д. В. Втрата національного багатства / Д. В. Клиновий, П. Д. Рогов // Оборонний вісник. – 2016. – №10. – С. 24–32.

Expanding the Measure of Wealth. Indicators of Environmentally Sustainable Development. Chapter 3 Measuring the Wealth of Nations: The World Bank Environment Department.– Washington, D.C., 1997. – P. 30–32.

В Украине сосредоточены запасы полезных ископаемых на 11 триллионов долларов, – Минприроды // Цензор.Нет [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://censor.net.ua/news/431541/v_ukraine_sosredotocheny_zapasy_poleznyh_iskopaemyh_na_11_trillionov_dollarov_minprirody.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.