DOI: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2017-0-2-31-36

Аналіз механізмів державного реагування на сучасні загрози у сфері безпеки державного кордону: етапи їх формування й реалізації

О. Ye. Tsevelov

Анотація


У статті проаналізовано основні етапи становлення та реформування прикордонного відомства, визначені основні механізми державного реагування, які впливали на стан безпеки державного кордону, досліджено їхній вплив на різні аспекти оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України та здійснено аналіз причин і помилок, що призвели до анексії Автономної Республіки Крим і виникнення конфлікту на сході України.


Ключові слова


національна безпека; державний кордон; воєнна агресія; прикордонна служба; державне реагування; загроза; конфлікт на державному кордоні

Повний текст:

PDF

Посилання


Про затвердження Державної цільової правоохоронної програми «Облаштування та реконструкція державного кордону» на період до 2015 року: Постанова Кабінету Міністрів України № 831 від 13 червня 2007 р. // Офіційний вісник України. – 2007. – № 44. – С. 1804 [Електронний ресурс]. – Режим доступу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2007-%D0%BF.

Ситник Г. П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та організаційно-правові засади) : підручник / Г. П. Ситник. – К. : НАДУ, 2012. – 544 с.

Про Прикордонні війська України : Закон України №1779-XII від 4 листопада 1991 р. зі змінами : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1779-12.

Стратегічний бюлетень. Біла книга – 2010 / А. В. Махнюк, Л. М. Баран, С. М. Косач; за ред. д. військ. н. М. М. Литвина / Адміністрація Держприкордонслужби України. – К. : Арт Економі, 2010. – 224 с.

Про Державну прикордонну службу України : Закон України № 661-IV від 28 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 15.

Литвин М. М. Шляхи реалізації правоохоронних функцій Державної прикордонної служби України / М. М. Литвин// Зб. наук. пр. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України. – Хмельницький : Вид-во Нац. акад. ДПСУ, 2008. – № 43. – Ч. 2. – С. 19–21.

Про Концепцію розвитку Державної прикордонної служби України на період до 2015 року : Указ Президента України № 546/2006 від 19 червня 2006 року // Офіційний вісник України. – 2006. – № 25. – С. 1807 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/546/2006.

Стратегічний бюлетень прикордонної безпеки України. Біла книга – 2015 / Л. М. Баран, С. М. Косач, А. В. Віхтюк, О.О. Морохов, О. М. Филь; за ред. д. в. н. В. О. Назаренка, д. військ. н. В. М. Серватюка, к. т. н. О. В. Бляшенка; Адміністрація Державної прикордонної служби України. – К. : Арт Економі, 2016. – 240 с.

Реформирование ВС и ОПК стран Центральной и Восточной Европы. Уроки для Украины [Електронний ресурс] / под. ред. В. Бадрака. – К : Центр исследований армии, конверсии и разоружения, 2013. – Режим доступу : https://cacds.org.ua/?p=1757.

Про оборону України : Закон України № 1932-XII від 6грудня 1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12.

Актуальні питання національної безпеки : виступ Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова на оперативному зборі керівного складу Збройних Сил України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rnbo.gov.ua/news/2712.html.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.