Формування нової парадигми військової освіти

Автор(и)

  • P. V. Shchypanskyi Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • R. I. Tymoshenko Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • S. M. Salkutsan Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2017-0-2-37-42

Ключові слова:

парадигма військової освіти, якість підготовки військових фахівців, компетентнісний підхід

Анотація

У статті викладені погляди авторів на характерні риси формування нової парадигми військової освіти, яка відповідає потребам Збройних Сил України та міжнародним стандартам якості підготовки військовослужбовців, зумовлює реалізацію в контексті військової реформи таких з них, як забезпечення її правових основ, визначення та усунення сукупності чинників, що зумовлюють проблеми вдосконалення військової освіти, визначення цілей, принципів і завдань формування нової системи військової освіти, окреслення структури підготовки військових фахівців, системи підготовки офіцерських кадрів, її наукове та високотехнологічне забезпечення, побудова системи забезпечення якості військової освіти.

Біографії авторів

P. V. Shchypanskyi, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, професор, заступник начальника Національного університету оборони України імені Івана Черняховського з наукової роботи, генерал-майор

R. I. Tymoshenko, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

доктор військових наук, старший науковий співробітник, начальник центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, генерал-майор

S. M. Salkutsan, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, доцент, заступник начальника Національного університету оборони України імені Івана Черняховського з навчальної роботи, полковник

Посилання

Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

Закон України № 1556-VII «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Указ Президента України № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» від 25 червня 2013 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.

Указ Президента України № 347/2002 «Про Національну доктрину розвитку освіти» від 17 квітня 2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/347/2002.

Указ Президента України № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016– 2020 роки» від 13 жовтня 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580/2015.

Постанова Кабінету Міністрів України № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 23 листопада 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п.

Указ Президента України № 555/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року “Про нову редакцію Воєнної доктрини України”» від 24 вересня 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/555/2015.

Указ Президента України № 287/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про Стратегію національної безпеки України"» від 26 травня 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.

Указ Президента України № 92/2016 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року “Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України”» від 14 березня 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/92/2016.

Указ Президента України № 240/2016 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України”» від 6 червня 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/240/2016.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-02

Номер

Розділ

Проблеми військової освіти