Контент метрологічного забезпечення в сучасній системі полігонних випробувань авіаційної техніки державної авіації України

Автор(и)

  • V. V. Khyzhniak Науково-дослідний центр авіації Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, Ukraine
  • A. O. Lytovchenko Науково-дослідний центр авіації Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2017-0-2-52-57

Ключові слова:

державна авіація України, випробування авіаційної техніки, метрологічне забезпечення випробувань

Анотація

Запропоновано нові підходи до організації та здійснення метрологічного забезпечення випробувань зразків авіаційної техніки в системі державної авіації України.

Біографії авторів

V. V. Khyzhniak, Науково-дослідний центр авіації Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, начальник Науково-дослідного центру авіації Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту

A. O. Lytovchenko, Науково-дослідний центр авіації Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту

молодший науковий співробітник Науково-дослідного центру авіації Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту

Посилання

Повітряний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3393-17.

Руснак І. С., Хижняк В. В. Регулювання діяльності державної авіації України як фактор підтримання безпеки виконання суб’єктами державної авіації покладених завдань / І. С. Руснак, В. В. Хижняк // Наука і оборона. – 2014. – № 1. – С. 31–37.

Яцик А. Процес випробування військової техніки та озброєння прискорився в рази / А. Яцик // Народна армія. – 2016. – 26 серпень.

Андреев Е. В., Лукашов Б. П. Метрологические испытательные базы – гарантии качества и надёжности разрабатываемых систем / Е. В. Андреев, Б. П. Лукашов // Приборы и системы управления. – 1993. – № 8. – C. 41.

Сретенский В. Н. Метрологическое обеспечение производства приборов микроэлектроники / В. Н. Сретенский. – М. : Радио и связь, 1988. – 144 с.

Камінський В. Ю., Хижняк В. В. Проблеми метрологічного забезпечення випробувань складних зразків озброєння та військової техніки / В. Ю. Камінський, В. В. Хижняк // Системи обробки інформації : зб. наук. праць. – Харків : ХВУ, 2004. – № 4. – С. 227–234.

Асеев Б. Е. Об информативности контроля в процессе испытаний технических систем / Б. Е. Асеев // Измерительная техника. – 1993. – № 2. – С. 34–35.

Сергеев А. Г., Латышев М. В., Терегеря В. В. Метрология, стандартизация, сертификация / А. Г. Сергеев, М. В. Латышев, В. В. Терегеря. – М. : Логос, 2001. – 536 с.

Пиотровский Я. Теория измерений для инженеров / Я. Пиотровский; пер. с польск. – М. : Мир, 1989. – 335 с.

Бондаревский А. С., Сретенский В. Н. Измерения, контроль, испытания – эволюция понятий / А. С. Бондаревский, В.Н. Сретенский // Итоги науки и техники. – Серия «Метрология и измерительная техника». – Т. 7. – М. : ВИНИТИ, 1990. – С. 149–179.

Хижняк В. В. Обґрунтування можливих варіантів створення полігонної системи траєкторних вимірювань на базі приймачів сигналів супутникових навігаційних систем / В. В. Хижняк // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2003. – №4(4). – С. 176–182.

Новодворский Е. П., Поярков Г. И., Харин Е. Г. и др. Методология летных испытаний пилотажно-навигационного оборудования самолетов и вертолетов / Е. П. Новодворский, Г.И. Поярков, Е. Г. Харин; под ред. Е. П. Новодворского и Е.Г. Харина. – М. : Машиностроение, 1983. – 300 с.

Хижняк В. В. Розрахунково-експериментальний метод метрологічної атестації полігонного вимірювально-обчислювального комплексу / В. В. Хижняк // Збірник матеріалів VIII науково-практичної конференції «Сучасний стан розробок та модернізації авіаційної техніки». Феодосія, 4–5 вересня 2008р. – Феодосія, 2008. – С. 14–22.

Сертификация: принципы и практика / пер. с англ. – М.: Изд. стандартов, 1993. – 88 с.

Зоргач Д. Упровадження ДСТУ ISO/IEC 17025. Узагальнений аналіз / Д. Зоргач, В. Новіков, А. Пазюк // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2010. – № 1. – С. 14–16.

Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ІSO/ІEC 17025:2005, ІDT) : ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 – [Чинний з 1 липня 2007 р.]. – К. : Держспоживстандарт, 2007. – 32 с. – (Національний стандарт України).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-02

Номер

Розділ

Військово-технічні проблеми