DOI: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2017-1-3/4-4-7

Реформування оборонної галузі України в контексті посилення економічного потенціалу держави

V. M. Shemaiev, V. M. Behma

Анотація


У статті розглянуто проблемні питання посилення економічного потенціалу України шляхом реформування та розвитку підприємств оборонної галузі, висвітлено організаційно-правові та економічні чинники, які стримують розвиток оборонно-промислового комплексу, причини недостатньо ефективного військово-технічного співробітництва України з іноземними державами. У рамках Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу до2021року запропоновано в основу реформування та розвитку підприємств оборонної галузі України покласти заходи, спрямовані на реструктуризацію, реорганізацію та корпоратизацію підприємств, забезпечення фінансового оздоровлення підприємств, імпортозаміщення, інтеграцію науки та виробництва, вдосконалення системи стандартизації, уніфікації та управління якістю продукції, кадрове забезпечення підприємств оборонно-промислового комплексу.


Ключові слова


воєнне кейнсіанство; економічний потенціал; підприємства оборонної галузі; кластеризація; корпоратизація; фінансове оздоровлення; інвестиції; імпортозаміщення

Повний текст:

PDF

Посилання


Горбулін В. П. Входження ОПК України в європейський оборонно-промисловий простір / В. П. Горбулін, В. С. Шеховцов, А. І. Шевцов // Стратегічні пріоритети. – 2015. – № 1 (34).– С. 5–10.

Бадрак В. В. Особливості реформування збройних сил та оборонно-промислових комплексів країн Центральної та Східної Європи: аналітичне дослідження / В. В. Бадрак, С. Ю. Гончаров, А. В. Міхненко; під заг. ред. В. В. Бадрака. – К. : ЦДАКР, 2014. – 192 с.

Бадрак В. В. Експорт XXI: ставки на технології / В. В.Бадрак // Дзеркало тижня. – 2003. – № 2. – С. 8–13.

Бадрак В. В. Найсекретніший ринок / В. В. Бадрак // Контракти. – 2003. – № 43. – С. 3–7.

Величко О. Ф., Демідов Б. О., Науменко М. В. Методичний підхід до обґрунтування доцільності модернізації зразків озброєння і військової техніки в рамках військово-технічного співробітництва з іноземними державами / О. Ф. Величко, Б. О. Демідов, М. В. Науменко// Системи озброєння і військова техніка. – 2008. – № 2. – С. 26–29.

Свергунов О. О. Управління експортною політикою у сфері військово-технічного співробітництва в умовах криз: світовий досвід та Україна / О. О. Свергунов // Стратегічні пріоритети. – 2014. – № 3. – С. 166–176.

Бегма В. М. Перспективи України щодо експорту технологій виробництва товарів військового призначення та подвійного використання як інноваційного напряму розвитку вітчизняної економіки / В. М. Бегма, Б. П. Щеглюк // Проблеми науки. – 2013. – №. 12. – С. 21–27.

Панасенко Д. А. Резерви підвищення конкурентоспроможності українського військового бізнесу на світовому ринку озброєнь / Д. А. Панасенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 12 (91). – С. 120–125.

Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році». – К. : НІСД, 2017. – 928 с.

Закон України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони» [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2016. – № 24. – Ст. 488. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1356-19.

Постанова Кабінету Міністрів України № 197-3 «Про затвердження Державної цільової програми виробництва боєприпасів та продуктів спеціальної хімії на період до 2021 року» від 29 березня 2017 р.

Постанова Кабінету Міністрів України № 366-6 «Про затвердження Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2021 року» від 24 травня 2017 р.

Декрет Кабінету Міністрів України № 24-92 «Про впорядкування діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств» від 31 грудня 1992 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.