Система протидії повітряному тероризму в Україні

Автор(и)

  • V. V. Kaminskyi Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • V. V. Tiurin Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • O. A. Korshets Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • N. O. Koroliuk Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2017-1-3/4-8-17

Ключові слова:

повітряне судно, безпека, повітряний тероризм

Анотація

У статті розглянуто комплекс заходів, які вживаються в Україні з питань протидії можливим спробам терористичних актів із захопленням цивільних повітряних суден. Проаналізовано чинну в Україні законодавчу базу та існуючі міжнародні нормативно-правові акти із запропонованої тематики. Визначені основні підходи до протидії суднам-порушникам повітряного простору та застосування засобів протиповітряної оборони Повітряних Сил при вирішенні питань боротьби з повітряним тероризмом.

Біографії авторів

V. V. Kaminskyi, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, доцент кафедри Повітряних Сил Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

V. V. Tiurin, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, доцент, начальник інституту авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, полковник

O. A. Korshets, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат технічних наук, доцент кафедри Повітряних Сил Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, полковник

N. O. Koroliuk, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

кандидат технічних наук, доцент кафедри бойового застосування та експлуатації АСУ Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, підполковник

Посилання

Медов М. У. Терроризм в Российской Федерации и Западной Европе: основные причины и условия распространения/ М. У. Медов // Российский следователь. – 2012. – № 20. – С. 30–33.

Бартасюк А. А., Концевик К. В. К вопросу о регулировании системы противодействия терроризму и экстремизму: анализ зарубежного опыта / А. А. Бартасюк, К. В. Концевик // Ученые заметки ТОГУ : электронное научное издание. – 2013. – Т. 4. – № 4. – С. 548–557 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2013/TGU_4_125.pdf.

Зонов Ф. Международный терроризм и мировой опыт борьбы с ним / Ф. Зонов // Власть. – 2011. – № 12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://cyberleninka.ru/article/v/mezhdunarodnyy-terrorizm-i-mirovoy-opyt-borby-s-nim.

Скрынникова Н. С. Зарубежный опыт борьбы с терроризмом: механизмы противодействия / Н. С. Скрынникова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2014. – Вип. 28. – Т. 3. – С. 37–40.

Краснов А., Бессарабов Н. Некоторые подходы к проблеме противодействия воздушному терроризму в США / А. Краснов, Н. Бессарабов // Зарубежное военное обозрение. – 2008. – №11. – С. 21–26.

Камінський B. B. Боротьба з повітряним тероризмом має починатися з землі / B. B. Камінський // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – Харків : ХУПС, 2014. – № 1 (14). – С. 16–23.

Гладенко В. М. Проблеми розуміння сучасного тероризму/ В. М. Гладенко // Наукові праці Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. – Політичні науки. – 2005. – Вип. 27. – Т. 40. – С. 156–159.

Bradshaw R. Hijacked planes and the doctrine of necessity / R. Bradshaw // The student journal of law [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://sites.google.com/site/349924e64e68f035/issue-6/hijacked-planes-and-the-doctrine-of-necessity.

Постанова Кабінету Міністрів України № 153 «Про затвердження Порядку взаємодії з припинення протиправних дій повітряних суден, які можуть використовуватися для вчинення терористичних актів у повітряному просторі України у мирний час» від 7 лютого 2007 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/153-2007-п.

Постанова Кабінету Міністрів України № 377 «Про затвердження порядку виконання завдань черговими силами з протиповітряної оборони Збройних Сил у мирний час» від 26 травня 2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/377-2005-п.

Постанова Кабінету Міністрів України № 401 «Про затвердження Положення про використання повітряного простору України» від 29 березня 2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/401-2002-п.

Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

Закон України № 1934-XІI «Про Збройні Сили України» від 6 грудня 1991 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1934-12.

Закон України «Про боротьбу з тероризмом» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/638-15.

Штейнберг М. Не все прорехи ликвидированы / М. Штейнберг // Независимое военное обозрение. – 06.10.2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nvo.ng.ru/concepts/2006-10-06/4_prorehi.html.

Баканов М. Система НОРАД и попытка её задействовать в ходе террористических актов в Нью-Йорке и Вашингтоне / М. Баканов // Зарубежное военное обозрение. – 2001. – № 12. – С. 35–41.

Лули Р. Соотношение положений Чикагской конвенции 1944 г. и Пекинской конвенции 2010 г. в области ненадлежащего использования гражданских воздушных судов / Р. Лули // Научный вестник МГТУ ГА. – 2015. – № 216. – С.58–64 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://avia.mstuca.ru/jour/article/view/750/659.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июня 2007 г. № 352 «О мерах по реализации Федерального закона о противодействии терроризму» [Електронний ресурс].– Режим доступу : https://rg.ru/2007/06/14/antiterror-dok.html.

Правила применения оружия и боевой техники по воздушным судам-нарушителям воздушного пространства Республики Казахстан : утверждены Указом Президента Республики Казахстан от 25 июля 2013 года № 604 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://tengrinews.kz/zakon/prezident_respubliki_kazahstan/natsionalnaya_bezopasnost/id-U1300000604/.

Song S. Aircraft Hijackings: Balancing State Security vs. Human Dignity / S. Song // NATO Association of Canada. – June 25, 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://natoassociation.ca/aircraft-hijackings-balancing-state-security-vs-human-dignity/.

EU Action Plan on combating terrorism // EU Counter-Terrorism Coordinator. – Brussels, 2011. – January [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2015893%202010%20REV%201.

National Strategy for Counterterrorism // The White House.– Washington, 2011. – June [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/counterterrorism_strategy.pdf.

Building Resilience Against Terrorism: Canada’s Counterterrorism Strategy, 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/rslnc-gnst-trrrsm/rslnc-gnst-trrrsm-eng.pdf.

Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом (ETS N 90) : ратифікована Законом України № 2990-III від 17 січня 2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_331.

Декларація про заходи ліквідації міжнародного тероризму (затверджена Резолюцією 49/60 Генеральної Асамблеї ООН від 9 грудня 1994 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_502.

Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом [укладена в Шанхаї 15 червня 2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kremlin.ru/supplement/3405.

Кобец П. Н. Актуальные вопросы обеспечения комплексной безопасности и противодействия преступности террористического характера на объектах воздушного транспорта: проблемы и пути решения / П. Н. Кобец // Вопросы безопасности. – 2017. – № 3. – С. 1–16 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://e-notabene.ru/nb/article_22715.html.

Конвенція про правопорушення та деякі інші дії, вчинені на борту повітряного судна (Токіо, 14 вересня 1963 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_244.

Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден (Гаага, 16 грудня 1970 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_167.

Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації (Монреаль, 23 вересня 1971 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_165.

Травников А. И. Международно-правовые проблемы борьбы с воздушным терроризмом / А. И. Травников // Закон и право. – 2011. – № 5. – C. 104–107.

Doc 9960. Convention on the suppression of unlawful acts relating to international civil aviation, signed at Beijing on 10 September 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.icao.int/secretariat/legal/Docs/beijing_convention_multi.pdf.

ICJ decision, 27 June 1986, sec. 194; and ICJ decision, 6 November 2003, Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Reports 2003, General Cause Book no.90 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.icj-cij.org/files/case-related/90/090-20031106-JUD-01-00-EN.pdf.

Code de l’aviation civile [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://codes.droit.org/CodV3/aviation_civile.pdf.

Федеральный закон № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-02

Номер

Розділ

Національна і глобальна безпека