Методичний підхід до виявлення та оцінювання негативного інформаційно-психологічного впливу на особовий склад військ (сил)

Автор(и)

  • P. M. Snitsarenko Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • Yu. O. Sarychev Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • Yu. I. Mikhieiev Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, Ukraine
  • M. V. Prauta Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2017-1-3/4-18-25

Ключові слова:

виявлення та оцінювання негативного інформаційно-психологічного впливу, особовий склад військ (сил), експертний метод, кібернетична модель

Анотація

У статті викладено методичний підхід до виявлення та кількісного оцінювання негативного інформаційно-психологічного впливу на особовий склад військ (сил) як невід’ємної складової системи протидії такому впливу, яка має функціонувати за кібернетичним принципом.

Біографії авторів

P. M. Snitsarenko, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, полковник запасу

Yu. O. Sarychev, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, полковник запасу

Yu. I. Mikhieiev, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова

кандидат технічних наук, начальник науково-дослідної лабораторії наукового центру Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова, підполковник

M. V. Prauta, Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України

заступник начальника Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України, полковник

Посилання

Наказ ГШ ЗС України № 153 «Про затвердження Інструкції з оцінювання морально-психологічного стану особового складу ЗС України» від 29 квітня 2017 р. (зі змінами, внесеними наказом ГШ ЗС України № 287 від 16 серпня 2017 р.).

Корнєв М. Н. Соціальна психологія: підручник / М.Н.Корнєв, А. Б. Коваленко. – К., 1995. – 304 с.

Информационно-психологическая и психотронная война: хрестоматия / под общ. ред. А. Е. Тараса. – Минск : Харвест, 2003. – 432 с.

Дзюба М. Т. Деякі аспекти протидії негативному інформаційно-психологічному впливу в ході миротворчої місії підрозділів Збройних Сил України / М. Т. Дзюба, М. І. Оніщук // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – К. : ВІКНУ, 2006. – С. 25–28.

Колесников А. Информационная безопасность войск и защита личного состава от негативного информационно-психологического воздействия / А. Колесников // Ориентир [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://group32441.narod.ru/files/ogp/001_oporn_konspekt/2007/2007-10-3.html.

Проблеми захисту інформаційного простору України: монографія / В. П. Горбулін, М. М. Биченок. – К. : Інтертехнологія, 2009. – 136 с.

Вооруженные силы зарубежных государств: информационно-аналитический сборник / А. Н. Сидорин, Г. М. Мингатин, В. М. Прищепов, В. П. Акуленко. – М. : Воениздат, 2009. – 528 с.

Социальные сети: модели информационного влияния, управления и противоборства / Д. А. Губанов, Д. А. Новиков, А. Г. Чхартишвили. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2010. – 228 с.

Основи стратегії національної безпеки та оборони держави: підручник / О. П. Дузь-Крятченко, Т. М. Дзюба, А. О. Рось та ін. – 2-ге вид., доп. і випр. – К. : НУОУ, 2010. – 591 с.

Морально-психологічне забезпечення у Збройних Силах України : підручник : у 2 ч. – Ч. 1 / [В. М. Вілко, В. М. Грицюк, В. Г. Дикун та ін.]; за заг. ред. В. В. Стасюка. – К. : НУОУ, 2012. – 464 с.

Військовий стандарт ВСТ 01.004.004 – 2014 (01). «Інформаційна безпека держави у воєнній сфері. Терміни та визначення» (затверджено наказом начальника Центрального управління метрології і стандартизації Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України – головного метролога Збройних Сил України № 1 від 27 лютого 2014 р.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-02

Номер

Розділ

Воєнна безпека