DOI: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2017-1-3/4-45-53

Деякі проблеми формування державної військово-технічної та оборонно-промислової політики України на сучасному етапі

I. B. Chepkov

Анотація


У статті висвітлені деякі проблеми формування військово-технічної та оборонно-промислової політики України на сучасному етапі. Визначені проблемні питання стосовно прагнення України щодо вступу в НАТО.


Ключові слова


військово-технічна політика; оборонно-промислова політика; сектор безпеки і оборони України; стандарти НАТО; система планування

Повний текст:

PDF

Посилання


Стратегія національної безпеки України, затверджена Указом Президента України № 287/2015 від 26 травня 2015 р. // Офіційний вісник України. – 2015. – № 13. – С. 50.

Нова редакція Воєнної доктрини України, затверджена Указом Президента України № 555/2015 від 24 вересня 2015 р. // Офіційний вісник України. – 2015. – № 22. – С. 19.

Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України, затверджена Указом Президента України № 92/2016 від 14 березня 2016 р. // Офіційний вісник України. – 2016. – № 23. – С.12.

Державна програма розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року, затверджена Указом Президента України № 73/2017 від 22 березня 2017 р. // Офіційний вісник України.– 2017. – № 27. – С. 11.

Державна цільова оборонна програма розвитку озброєння та військової техніки на період до 2020 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 284-6 від 30 березня 2016 р.

Державна цільова програма реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу України до 2021 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 366-6 від 24 травня 2017 р.

Державна цільова програма створення та освоєння боєприпасів та продуктів спецхімії до 2021 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 197-3 від 29 березня 2017 р.

Закон України № 964-IV «Про основи національної безпеки України» від 19 червня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 29. – С. 38 (з подальшими змінами).

Закон України № 1932-XII «Про оборону України» від 6грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992.– № 9. – Ст. 106.

Закон України № 1934-XII «Про Збройні Сили України» від 6 грудня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 9. – Ст. 108.

Закон України № 1075-XIV «Про правовий режим майна у Збройних Силах України» від 21 вересня 1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 42. – С. 14.

Закон України № 2198-IV «Про організацію оборонного планування» від 18 листопада 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 50. – С. 20.

Закон України № 464-XIV «Про державне оборонне замовлення» від 3 березня 1999 р. // Офіційний вісник України.– 1999. – № 13. – С. 1.

Закон України № 1977-XII «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 12. – Ст. 165.

Закон України № 2623-III «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11 липня 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 31. – С. 54.

Закон України № 40-IV «Про інноваційну діяльність» від 4 липня 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – №31. – С. 145.

Закон України № 3715-VI «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 8 вересня 2011 року // Офіційний вісник України. – 2011. – № 77. – С. 14.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року №436-IV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – С.303.

Закон України № 185-V «Про управління об’єктами державної власності» від 21 вересня 2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 41. – С. 62.

Закон України № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 40. – Ст. 365.

Закон України № 2163-XII «Про приватизацію державного майна» від 4 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 24. – Ст. 348.

Закон України № 847-XIV «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» від 7липня 1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 34. – С. 1.

Закон України № 1576-XII «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України.– 1991. – № 49. – Ст. 682.

Закон України № 514-VI «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р. // Офіційний вісник України. – 2008. – № 81. – С. 7.

Закон України № 3528-VI «Про холдингові компанії в Україні» від 15 березня 2006 р. // Офіційний вісник України.– 2006. – № 15. – С. 32.

Закон України № 3531-VI «Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі» від 16 червня 2011 р. // Офіційний вісник України. – 2011. – № 53. – С. 77.

Закон України № 2660-III «Про розвиток літакобудівної промисловості» (у редакції Закону України № 1814-VI від 20січня 2010 р.) від 12 липня 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 32. – С. 79; 2010. – № 9. – С. 11.

Закон України № 1242-XIV «Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні» від 18 листопада 1999 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – №52. – С. 1.

Закон України № 1991-III «Про державну підтримку підприємств, науково-дослідних інститутів і організацій, які розробляють та виготовляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхімії» від 21 вересня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 43. – С. 34.

Закон України № 2411-VI «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 1 липня 2010 р. // Офіційний вісник України. – 2010. – № 55. – С. 17 (з подальшими змінами).

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – С. 7.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.