DOI: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2017-1-3/4-73-78

Інноваційні напрями розробки високоміцних прозорих склокристалічних матеріалів захисної дії

O. V. Savvova, O. V. Babich, V. L. Topchyi, S. O. Riabinin

Анотація


Установлена перспективність використання прозорих високоміцних алюмосилікатних склокристалічних матеріалів як основи при одержані елементів бронезахисту спеціальної техніки. Синтезовано модельні стекла та досліджено їхню структуру в умовах термічної обробки у взаємозв’язку з фізико-хімічними властивостями матеріалів на їх основі. Установлено, що розроблені склокристалічні матеріали на основі дисилікату літію характеризуються високими експлуатаційними властивостями і можуть бути використані при створенні сучасної прозорої броні.


Ключові слова


високоміцні склокристалічні матеріали; термічна обробка; ситалізована структура; дисилікат літію; прозора броня

Повний текст:

PDF

Посилання


Легкие баллистические материалы / под. ред. А. Бхатнагара. – М. : Техносфера, 2011. – 392 с.

Corning U. S., Zanotto E. D. A Bright future for glass-ceramics / U. S. Corning, E. D. Zanotto // American ceramic society bulletin. – 2010. – V. 89. – № 8. – P. 19–27.

Чайникова А. С. Технологические аспекты создания радиопрозрачных стеклокристаллических материалов на основе высокотемпературных алюмосиликатных систем / А. С. Чайникова, М. Л. Ваганова, Н. Е. Щеголева, Ю. Е. Лебедева // Труды ВИАМ : Электронный научный журнал. – 2015. – № 11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://viam-works.ru/ru/articles?art_id=884.

Брагіна Л. Л. Структура та властивості склокристалічних матеріалів : монографія / Л. Л. Брагіна, О. В. Саввова, О. В. Бабіч, Ю. О. Соболь. – Харків : Компанія СМІТ, 2016. – 253 с.

Саркисов П. Д. Направленная кристаллизация стекла – основа получения многофункциональных стеклокристаллических материалов / П. Д. Саркисов. – М. : РХТУ им. Д. И. Менделеева, 1997. – 218 с.

Радиопрозрачные обтекатели летательных аппаратов. Проектирование, конструкционные материалы, технология производства, испытания : учеб. пособие / [А. Г. Ромашин, В. Е. Гайдачук, Я. С. Карпов, М. Ю. Русин]. – Харьков : Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2003. – 239 с.

Pat. GB 2284655, F 41 H 5/02, B 64C 1/14, F 41H 5/08 5/26. Glass-ceramic armour / M. I. Budd, J. G. Darrant. – №9418539.4; filed 14.09.1994; date of patent 14.06.1995. – 10 р.

Pat. 2010263525, USA, IPC7C03C10/10; C03C10/12; F41H5/02. Glass ceramic armor material / Siebers Friedrich, Lemke Hans-Juergen, Schaupert Kurt, Zachau Thilo. – №12/451794; appl. 04.12.2008; publ. 21.10.2010.

Pat. 4473653, USA, IPC3C03C3/22. Ballistic-resistant glass-ceramic and method of preparation / Boris L. Rudoi; Boris L. Rudoi. – № 408114; appl. 16.08.1982; publ. 25.09.1984.

Pat. 7875565, USA, IPC7С 03 С 10/08. Transparent glass-ceramic armor / Linda Ruth Pinckney, Jian-Zhi Jay Zhang, Carl Franklin Cline; Corning Inc. – № 11/710145; appl. 23.02.2007; publ. 25.01.2011.

Pat. 5060553, USA, IPC5F41 H5/04. Armor materials / Ronald W. Jones; Ceramic Developments (Midlands), Ltd. – №474080; appl. 10.11.1987; publ. 29.10.1991.

Pat. 2010154622, USA, IPC B32B17/06; B32B17/08; B32B17/10; B32B18/00; B32B27/06; C03C14/00; F41 H5/02. Highly transparent impact-resistant glass ceramic / Thilo Zachau, Friedrich Siebers, Ulrich Schiffner, Kurt Schaupert. – №12/616982; appl. 12.11.2009; publ. 24.06.2010.

Пат. 2176624, РФ, МПК7C03C10/04; C03C10/16; F41H1/02. Стеклокерамика, способ ее получения и защитная конструкция на ее основе / Ю. Ю. Меркулов; Ю. Ю. Меркулов.– № 2001108284/03; заявл. 29.03.2001; опубл. 10.12.2001.

Суздаль Н. В. Стеклокристаллические материалы на основе дисиликата лития и метабората цинка: Дис. ... канд. техн. наук: 05.17.11 / Суздаль Наталья Владимировна. – СПб. : СПбГТИ, 2004. – 133 с.

Pat. 2016102010, USA, IPC C03C10/00; C03 C21/00. High strength glass-ceramics having petalite and lithium silicate structures / G.H. Beall, Qiang Fu, Ch.M. Smith; Corning Inc. – №14/878133; appl. 08.10.2015; publ. 14.04.2016.

Пат. 2569703, РФ, МПК7C03C10/12. Способ получения оптического ситалла / В. Н. Сигаев, В. И. Савинков, Е. Е. Строганова, А. Н. Игнатов. – № 2014124965А; заявл 19.06.2014; опубл. 27.11.2015.

Зайцев Г. П. Корундовая бронекерамика: опыт производства и применения / Г. П. Зайцев // Экспертный союз. – 2011. – № 3 (24) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://unionexpert.ru/2019/05/19/korundovaya-bronekeramika-opyt-proizvodstva-i-primeneniya

Mechanical properties and impact resistance of a new transparent glass-ceramic / T. Berthier da Cunha, J. P. Wu, O. Peitl [et al.] // Advanced engineering materials. – 2007. – Vol.9. – № 3. – P. 191–196.

Високоміцні літійвмісні матеріали спеціального призначення / [О. В. Саввова, Л. Л. Брагіна, О. В. Бабіч] та ін. // Збірник наукових праць ВАТ «УкрНДІВогнетривів імені А. С. Бережного». – Харків : Каравела, 2016. – № 116. – C.116–124.

Дослідження кристалізаційної здатності літійалюмосилікатних стекол в умовах термічної обробки / О. В. Саввова, О. В. Бабіч, А. О. Гривцова // Вопросы химии и химической технологии. – Днепропетровск : Новая идеология, 2016. – № 3 (107). – С. 82–88.

Перспективні напрямки розробок склокристалічних матеріалів на основі системи MgO – Al2O3– SiO2 / О. В. Саввова, Г.К. Воронов, Л. С. Кураш, А. Р. Здорик // Вісник НТУ «ХПІ».– Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – № 22 (1194). – С. 166–170.

The Science of Armour Materials / ed. by Ian G. Crouch. – Duxford : Woodhead Publishing, 2016. – 754 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.