Питання мобілізаційного планування національної економіки України. Зміст, принципи та підходи до його організації в сучасних умовах

Автор(и)

  • П. Б. Волотівський Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-7-2-17-24

Ключові слова:

мобілізація, система мобілізації, мобілізаційна підготовка, мобілізаційне планування, мобілізаційна готовність національної економіки, програмно-цільове планування, стратегічне мобілізаційне планування, програмування, бюджетування

Анотація

Іноземний досвід і вже накопичений досвід України показують, що в обороноздатності держави мобілізаційній складовій має приділятися дедалі більша увага. Одним з найважливіших елементів мобілізації в державі є переведення економіки від виробництва мирного часу на виробництво продукції у воєнний час. Збалансована система мобілізації дає можливість у відносно короткий час розпочати виробництво озброєння та військової техніки, а також їх ремонт для задоволення потреб, пов’язаних з розгортанням Збройних Сил, інших військових формувань до штатів воєнного часу та наявності воєнних втрат. Мобілізація є складовою обороноздатності держави і має в першу чергу відповідати оперативним потребам Збройних Сил та економічним можливостям держави.

Результатом мобілізаційної підготовки економіки в умовах миру є такий її стан, коли підготовлені та зосереджені необхідні запаси матеріально-технічних та сировинних ресурсів, необхідних для проведення мобілізації та функціонування держави в умовах особливого періоду, коли кожний елемент (учасник) системи має певні завдання, чітко розуміє, що він має робити, коли і як.

Ступінь задоволення потреб оборони залежить від чіткого планування державою заходів з мобілізації. Місце та роль мобілізаційного планування визначається його присутністю у системі планування у сферах національної безпеки України. В підсумку діяльності з мобілізаційного планування з’являються мобілізаційні плани, програми мобілізаційної підготовки, оперативно-мобілізаційні документи щодо переведення центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів у вищі ступені готовності, плани-графіки переведення органів державної влади, органів місцевого самоврядування на режим роботи в умовах особливого періоду й інші документи, які безпосередньо пов’язані з організацією роботи органів управління в умовах особливого періоду.

Нагальним питанням в системі мобілізаційного планування національної економіки України є запровадження програмно-цільового методу планування, інтегрованого в систему планування у сфері національної безпеки і оборони та оборонного планування.

Біографія автора

П. Б. Волотівський, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

Посилання

Павловський І. В. Проблемні питання забезпечення Збройних Сил України озброєнням та військовою технікою в особливий період / І. В. Павловський // Матеріали науково-практичного семінару «Проблеми своєчасного забезпечення Збройних Сил України озброєнням, військовою технікою, іншими матеріально-технічними засобами в особливий період. Можливі шляхи їх вирішення». – К. : МО України, 2015. – С.6–13.

Шамрай І. І. Пропозиції щодо удосконалення мобілізаційної підготовки національної економіки / І. І. Шамрай // Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції «Актуальні питання модернізації системи мобілізаційної підготовки держави». – К. : МО України, 2014. – С. 27–30.

Шелест В. О. Проблеми реформування системи мобілізаційного резерву в сучасних умовах / В. О. Шелест // Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції «Актуальні питання модернізації системи мобілізаційної підготовки держави». – К. : МО України, 2014. – С. 43–56.

Ширалієв Р. Ш. Проблемні питання законодавчого, нормативно-правового та організаційного характеру, що впливають на функціонування національної економіки України в особливий період та забезпечення потреб оборони / Р. Ш. Ширалієв // Матеріали науково-практичного семінару «Проблеми своєчасного забезпечення Збройних Сил України озброєнням, військовою технікою, іншими матеріально-технічними засобами в особливий період. Можливі шляхи їх вирішення». – К. : МО України, 2015. – С. 19–26.

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію : проект Закону України № 6564 від 8 червня 2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61986.

Конпанцев В. П. Проблемні питання виконання мобілізаційних завдань в галузях агропромислового виробництва та можливі шляхи їх вирішення / В. П. Конпанцев // Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції «Довготермінові програми мобілізаційної підготовки. Їх роль у забезпеченні готовності держави до функціонування в умовах особливого періоду». – К. : МО України, 2015. – С. 59–63.

Новий тлумачний словник української мови : у 3-х т. : 200000 сл. – Т. 2 : К–П / уклад. : В. В. Яременко, О. М. Сліпушко. – 2-е вид., виправл. – К. : Аконіт, 2006. – 926 с.

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію : Закон України № 3543-ХІІ від 21 жовтня 1993 р. [Електронний ресурс].– Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12.

Дєнєжкін М. М. Про співвідношення обороноздатності держави та умов проведення мобілізаційного розгортання Збройних Сил України / М. М. Дєнєжкін // Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції «Довготермінові програми мобілізаційної підготовки. Їх роль у забезпеченні готовності держави до функціонування в умовах особливого періоду». – К.: МО України, 2015. – С. 26–34.

Про національну безпеку України : Закон України № 2469-VIII від 21 червня 2018 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.

Формування системи стратегічного планування і прогнозування у сфері національної безпеки України : аналітична записка / О. О. Резнікова, В. Ю. Цюкало. – К. : НІСД. – (Національна безпека, № 20) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old2.niss.gov.ua/articles/1847.

Хома В. В., Омельчук В. П. Вдосконалення оборонного планування в Збройних Силах України та Міністерстві оборони України як запорука упорядкування планування мобілізаційної підготовки в державі / В. В. Хома, В. П. Омельчук // Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції «Довготермінові програми мобілізаційної підготовки. Їх роль у забезпеченні готовності держави до функціонування в умовах особливого періоду». – К. : МО України, 2015. – С. 37–45.

Горовенко В. К., Щипанський П. В. Деякі проблеми організації мобілізаційної підготовки України / В. К. Горовенко, П. В. Щипанський // Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції «Довготермінові програми мобілізаційної підготовки. Їх роль у забезпеченні готовності держави до функціонування в умовах особливого періоду». – К. : МО України, 2015. – С. 23–26.

Проблемні питання формування ефективної системи управління оборонно-промисловим комплексом України / В. П. Горбулін, В. В. Зубарєв, П. П. Скурський, О. П. Кутовий// Національна безпека: український вимір. – 2009. – №4(23). – С. 11–20.

Волотівський П. Б., Молчанов С. В., Дупляк П. П. Щодо причин низької якості управління мобілізаційною підготовкою та мобілізацією в державі / П. Б. Волотівський, С. В. Молчанов, П. П. Дупляк // Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції «Довготермінові програми мобілізаційної підготовки. Їх роль у забезпеченні готовності держави до функціонування в умовах особливого періоду». – К. : МО України, 2015. – С. 77–83.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-03

Номер

Розділ

Актуальні питання національної безпеки і оборони