Щодо використання наукових розробок у створенні сучасного озброєння та військової техніки на підприємствах оборонної промисловості України

Автор(и)

  • В. М. Шемаєв Національний інститут стратегічних досліджень, Україна
  • В. М. Бегма Національний інститут стратегічних досліджень, Україна
  • С. М. Сидоренко Національна академія Служби безпеки України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-7-2-25-28

Ключові слова:

гідридна агресія, оборонна промисловість, інновації, інвестиції, озброєння, науково-дослідні роботи

Анотація

У статті проаналізовано проблеми впровадження інновацій у процесі створення новітніх зразків озброєння та військової техніки. Серед них: брак у підприємств оборонної промисловості обігових коштів, достатніх для впровадження новітніх розробок та укладання відповідних угод через відсутність гарантованого державного замовлення на серійний випуск продукції оборонного призначення; відсутність у державному оборонному замовленні замовлення на нові дослідно-конструкторські роботи з розробки сучасних видів озброєння та військової техніки; проблема ціноутворення на продукцію військового призначення, яка випускається на підприємствах різних форм власності, проблема закріплення прав держави на об'єкти інтелектуальної власності та їх подальшого комерційного використання.

За результатами аналізу згаданих проблем підготовлені рекомендації з метою їх розв’язання:

- узгодження ціни на продукцію військового призначення та використання прав на інтелектуальну власність потребує нового формату співробітництва між зацікавленими суб’єктами на основі ціннісної концепції ціноутворення;

- закріплення за державою прав на об'єкти інтелектуальної власності, що отримані унаслідок виконання завдань зі створення за бюджетні кошти новітніх зразків озброєння та військової техніки, а також їх подальше комерційне використання, має відбуватися окремо по кожному проекту чи НДДКР, зважаючи на реальну цінність створеної при цьому інтелектуальної власності, визначення потреби патентування українських винаходів в зарубіжних країнах, інтересів автора-виконавця;

- зважаючи на коло суб’єктів, які найтісніше задіяні у процесі створення продукції військового призначення, необхідно зосередити увагу на організації співробітництва Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України з Національною академією наук України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державним концерном «Укроборонпром» та громадською організацією «Ліга оборонних підприємств України».

Біографії авторів

В. М. Шемаєв, Національний інститут стратегічних досліджень

доктор військових наук, професор, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень

В. М. Бегма, Національний інститут стратегічних досліджень

доктор економічних наук, доцент, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень

С. М. Сидоренко, Національна академія Служби безпеки України

старший викладач Навчально-наукового інституту інформаційної безпеки Національної академії Служби безпеки України

Посилання

Іванова І. М. Особливості формування вартості оборонної продукції / І. М. Іванова // Стратегічні пріоритети. 2016. – № 2 (39). – С. 30–36.

Про схвалення Концепції реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні : затверджена Розпорядженням КМУ № 402-р від 1 червня 2016 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/402-2016-%D1%80.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-03

Номер

Розділ

Актуальні питання національної безпеки і оборони