Методичний підхід до визначення форм дій та способів застосування військових формувань у системі операцій збройних сил

Автор(и)

  • В. М. Горбенко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна
  • В. В. Тюрін Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна
  • О. А. Коршець Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-7-2-29-34

Ключові слова:

військові формування, система операцій, спосіб застосування, форма дій

Анотація

У статті розглянуто існуючі підходи до визначення форм дій і способів застосування військових формувань у сучасних умовах. Проаналізовано взаємозв’язок форм і способів застосування військових формувань різних рівнів (стратегічного, оперативного, тактичного) з їхніми завданнями. Визначені основні залежності між формами дій та способами застосування військових формувань. Запропоновано новий методичний підхід щодо визначення форм дій і способів застосування військових формувань у системі операцій збройних сил.

Проведений аналіз, свідчить, про відсутність єдиного підходу щодо визначення форм дій та способів застосування військових формувань. Існуючі теоретичні положення не дають чіткої відповіді, яким чином умови обстановки, обсяги завдань, наявні оперативні (бойові) можливості та спроможності військових формувань впливають на визначення форм дій та способів застосування на різних рівнях їх структури.

Пропонується методичний підхід щодо визначення залежностей та взаємозв’язків між формами дій та способами застосування військових формувань різних рівнів та їх завданнями, який може бути застосовано у якості єдиного для обґрунтування системи операцій збройних сил.

На підставі запропонованого методичного підходу визначено, що виконання завдань для кожного рівня неможливо за відсутності відповідної форми дій, яка, в свою чергу, є реалізацією можливостей та спроможностей структури військових формувань даного рівня. Тому доцільність існування кожного конкретного елементу структури військових формувань на будь-якому рівні визначається наявністю відповідної форми дій.

Виявлені невідповідності можливостей та спроможностей військового формування щодо виконання визначеного для нього обсягу завдань є підставою для обґрунтування напряму удосконалення оперативної (бойової) підготовки, модернізації озброєння та військової техніки.

На основі запропонованого методичного підходу визначені напрями подальших досліджень:

створення системи завдань для складових сил оборони та їх елементів усіх рівнів;

формування єдиної системи форм дій для кожної складової сил оборони та усіх їх елементів з урахуванням визначених для них завдань;

дослідження взаємозв’язків між завданнями, можливостями, формами дій та умовами обстановки як взаємодіючими суб’єктами з метою визначення способів застосування військових формувань різних рівнів.

Біографії авторів

В. М. Горбенко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, доцент, доцент Національного університету оборони України іменіІвана Черняховського

В. В. Тюрін, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, доцент, начальник інституту Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, полковник

О. А. Коршець, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат технічних наук, заступник начальника кафедри Національного університету оборони України іменіІвана Черняховського, полковник

Посилання

Слипченко В. И. Война будущего (прогностический анализ) / В. И. Слипченко. – Москва : Объединенное Гуманитарное Издательство, 2010. – 144 с.

Слипченко В. И. Войны шестого поколения. Оружие и военное искусство будущего / В. И. Слипченко. – Москва : Вече, 2002. – 384 с.

Методологічні засади обґрунтування раціональних форм та способів застосування угруповань військ (сил): Воєнно-теоретична праця / В. Г. Радецький, І. С. Руснак, О. М. Загорка та ін.; за заг. ред. С. О. Кириченка. – К. : НАОУ, 2007. – 288 с.

Гамора В. В. До питання подальшого розвитку форм та способів застосування Повітряних Сил Збройних Сил України / В. В. Гамора, Г. В. Пєвцов, В. В. Коваль // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2012. – № 3 (9). – С. 4–7.

Воробйов Г. П. Розвиток форм і способів застосування Збройних Сил України / Г. П. Воробйов // Наука і оборона. – 2014. – № 1. – С. 27–30.

Середенко М. М. Аналіз форм і способів застосування Сухопутних військ в сучасних умовах, які впливають на розвиток ОВТ, засоби технічного забезпечення, підготовку технічних спеціалістів / М. М. Середенко, Р. В. Кузьменко, Р. В. Хорєв, Л. М. Кізло. – Львів : НАСВ, 2017.

Шамко В. Є. Розвиток та застосування Повітряних Сил, інших видів Збройних Сил України, удосконалення їх системи управління / В. Є. Шамко, О. М. Жарик, В. В. Коваль // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2018. – № 2 (31). – С. 9–15.

Загорка О. М. Методичні положення визначення збалансованого складу Повітряних Сил для ведення повітряної операції / О. М. Загорка, В. В. Коваль, І. О. Загорка // Наука і техніка Повітряних Сил ЗС України. – 2015. – № 2 (19). – С. 6–11.

Ткаченко В. І., Смірнов Є. Б., Нерубацький В. О. Концепція повітряної операції в сучасних умовах збройної боротьби у повітрі / В. І. Ткаченко, Є. Б. Смірнов, В. О. Нерубацький // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – Харків : ХУПС. – 2014. – № 2 (15). – С. 6–10.

Грідіна В. В. Еволюційні зміни у підходах проведення повітряної операції на прикладі локального конфлікту у Лівії (1986, 2011) / В. В. Грідіна, С. В. Лазебник, І. М. Тіхонов // Системи озброєння і військова техніка. – 2013. – № 4. – С. 142–145.

Толубко В. Б. Основні закономірності сучасних локальних війн та збройних конфліктів: навчальний посібник / В. Б. Толубко, Ю. І. Бут, В. О. Косевцов. – К. : НАОУ, 2002. – 68 с.

Рибак М. І. Воєнне мистецтво в локальних війнах після другої світової війни: навчальний посібник / М. І. Рибак, Ю. Г. Бадах. – К. : НАОУ, 2000. – 136 с.

Теоретичні основи формування та деградації складних організаційно-технічних систем: монографія / Є. Б. Смірнов, В. І. Ткаченко, І. В. Рубан, В. Г. Малюга, А. В. Тристан. – Харків : ФОП Панов А. М., 2018. – 162 с.

Joint Publication 1. Doctrine for the Armed Forces of the United States. 25 March 2013 Incorporating Change 1, 12 July 2017. – 174 р.

Joint Publication 1-02. Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms. 12 April 2001 (As Amended Through 17 October 2007). – 768 р.

Joint Publication 3-0. Joint Operations 17 January 2017 Incorporating Change 1, 22 October 2018. – 222 р.

TRADOC Pamphlet 525-3-1, The U.S. Army in multi-domain operations 2028 / Department of the Army Headquarters, United States Army Training and Doctrine Command, Fort Eustis, VA 23604, 27 November 2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.tradoc.army.mil/Portals/14/Documents/MDO/TP525-3-1_30Nov2018.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-03

Номер

Розділ

Розвиток теорії та методології