Чинники, що впливають на процес мобілізаційного планування національної економіки України

Автор(и)

  • Р. Ш. Ширалієв Міністерство оборони України
  • П. Б. Волотівський Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
  • С. П. Леонтович Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-8-3-10-17

Ключові слова:

мобілізація національної економіки, мобілізаційна підготовка національної економіки, мобілізаційне планування національної економіки

Анотація

Мобілізація економіки є важливим завданням органів державної влади, інших державних органів, функції яких стосуються національної безпеки та оборони, і проводиться з метою забезпечення готовності економіки до повного задоволення потреб сил безпеки і сил оборони, промисловості й життєдіяльності населення в умовах війни. Вона є складовою мобілізації держави та супроводжується різкою зміною розподілу ресурсів у бік нарощування виробництва продукції військового призначення. Мобілізаційне планування національної економіки, будучи складовою державного стратегічного планування, має здійснюватися в єдиній системі планування у сферах національної безпеки та оборони й керуватися з одного центру.

У статті розглянуто основні чинники, що впливають на стан і розвиток системи мобілізаційного планування у сфері національної економіки України:

політичний курс України з орієнтацією на вступ до НАТО та Європейського Союзу;

незавершеність загальноекономічних ринкових перетворень в економіці та особливо в оборонно-промисловому комплексі держави;

система мобілізації в державі, її структура та організація;

стан нормативно-правової бази, що регламентує підготовку національної економіки до функціонування в умовах особливого періоду;

стан системи управління національною економікою та її мобілізаційною підготовкою;

організація та стан державного стратегічного планування, його складової мобілізаційного планування;

особливості розробки мобілізаційних планів та програм мобілізаційної підготовки національної економіки;

можливості держави щодо ресурсного забезпечення мобілізаційної підготовки національної економіки;

стан інформаційного та науково-методичного забезпечення мобілізаційного планування національної економіки.

На основі проведеного аналізу зроблено висновок про необхідність глибокого реформування системи мобілізаційного планування національної економіки, її структури та організації із врахуванням особливостей економічного розвитку та військового будівництва в Україні.

Біографії авторів

Р. Ш. Ширалієв, Міністерство оборони України

начальник Мобілізаційного відділу Міністерства оборони України

П. Б. Волотівський, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник центру воєнно-стратегічних досліджень

С. П. Леонтович, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат економічних наук, начальник науково-дослідного відділу центру воєнно-стратегічних досліджень, полковник

Посилання

Указ Президента України № 555/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України» від 24 вересня 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555/2015.

Рынок и мобилизационные мощности в промышленности (на примере США) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://svop.ru/wp-content/uploads/2018/10/VoennyVestnikMFIT_No3_RYNOK-I-MOBILIZACIONNYE-MOSCHNOSTI__.pdf.

Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції «Актуальні питання модернізації системи мобілізаційної підготовки держави», 15 травня 2014 р. – К. : МО України, 2014.

Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції «Довготермінові програми мобілізаційної підготовки. Їх роль у забезпеченні готовності держави до функціонування в умовах особливого періоду», 16 квітня 2015. – К. : МО України, 2015.

Матеріали науково-практичного семінару «Проблеми своєчасного забезпечення Збройних Сил України озброєнням, військовою технікою, іншими матеріально-технічними засобами в особливий період. Можливі шляхи їх вирішення», 26 листопада 2015 р. – К. : МО України, 2015.

Горовенко В. К., Щипанський П. В. Деякі проблеми організації мобілізаційної підготовки України / В. К. Горовенко, П. В. Щипанський // Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції «Довготермінові програми мобілізаційної підготовки. Їх роль у забезпеченні готовності держави до функціонування в умовах особливого періоду», 16 квітня 2015 р. – К. : МО України, 2015. – С. 23–26.

Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» : затверджений Постановою Верховної Ради України № 3544-XII від 21 жовтня 1993 р. // Вісник Верховної Ради України. – 1993. – № 44. – Ст. 417 [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12.

Закон України «Про державний матеріальний резерв» / затверджений Постановою Верховної Ради України № 52/97-ВР від 24 січня 1997 р. // Вісник Верховної Ради України. – 1997. – № 13. – Ст. 113. [Електронний ресурс]. – Режим до-ступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/97-вр.

Волотівський П. Б. Питання мобілізаційного планування національної економіки України. Зміст, принципи та підходи щодо його організації в сучасних умовах / П. Б. Волотівський // Наука і оборона. – 2019. – № 2. – С. 17–24.

Опубліковано

2019-12-28

Номер

Розділ

Актуальні питання національної безпеки і оборони