DOI: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-8-3-18-20

Шляхи використання апарату військових аташе у сфері військово-технічного співробітництва України з іноземними державами

В. М. Шемаєв, В. М. Бегма, А. П. Онофрійчук, С. М. Сидоренко

Анотація


У статті проаналізовано місце та роль апарату військових аташе в системі військово-технічного співробітництва України з іноземними державами. Висвітлено організаційно-правові та інформаційні чинники, які стримують розвиток військово-технічного співробітництва та оборонно-промислового комплексу, а також зазначені ключові причини недостатньо ефективної діяльності апаратів військових аташе в цій сфері.

Перевагами використання апарату військових аташе в країні перебування в системі дипломатичних засобів політичної підтримки військово-технічного співробітництва України є:

можливість вести діяльність безпосередньо в країні перебування;

наявність дипломатичних привілеїв та імунітетів, а також високого соціального статусу;

кореляція між типовими функціями дипломатичного представництва щодо збору і поширення інформації про країну перебування та потребами у сфері військово-технічного співробітництва;

об’єктивна наближеність до суб’єктів військово-технічного співробітництва.

Запропоновано шляхи розвитку військово-технічного співробітництва шляхом удосконалення інформаційного супроводу та політичної підтримки цього співробітництва апаратами військових аташе.

Визначена нагальна потреба нормативних та інституційних змін з боку центральних органів виконавчої влади з метою оптимізації роботи апаратів військових аташе. З цією метою необхідно:  

регламентувати місце, роль, функції апарату військових аташе у сфері військово-технічного співробітництва у нормативно-правових документах, які визначають статус аташату;  

делегувати Аташе з питань оборони повноваження щодо прийняття ним самостійних рішень відносно проведення в країні перебування інформаційно-презентаційних заходів;

створити систему забезпечення апарату військових аташе інформаційно-довідковою базою;

переглянути комунікативну політику в діяльності військових аташе і спрямувати зусилля на виконання ними сучасних вимог публічної дипломатії, на формування не лише позитивного іміджу збройних сил країни, але й інформаційної підтримки маркетингових комунікацій підприємств оборонно-промислового комплексу держави.


Ключові слова


гібридна агресія; військово-технічне співробітництво; апарат військових аташе; публічна дипломатія; інформаційний супровід

Посилання


Про військово-технічне співробітництво України з іноземними державами : Закон України (проект) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH48700A.html. – (Бібліотека офіційних видань)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.