DOI: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-8-3-21-24

Ґендерна політика НАТО: історичний аспект і досвід інтеграції

С. М. Салкуцан, Л. В. Кримець

Анотація


Метою статті є окреслення основних засад і шляхів формування ґендерної політики Північноатлантичного альянсу та розкриття напрямів і результатів інтеграції Збройних Сил України до вимог НАТО стосовно дотримання принципу ґендерної рівності у війську.

Авторами зазначено, що ґендерна рівність в арміях країн – членів НАТО означає рівні права та рівні обов’язки військовослужбовців незалежно від статі. Для жінок і чоловіків мають бути створені рівні умови проходження військової служби і поставлені рівні вимоги, вони мають нести рівну відповідальність за власні дії або бездіяльність та їх наслідки. Підкреслено, що ґендерна політика НАТО поширюється не лише на країни – члени НАТО, а й на країни-партнери, одним з яких є Україна. З огляду на це зазначено, що протягом тривалого часу Збройні Сили України вже включені у сферу інтересів і поширення ґендерної політики Північноатлантичного альянсу.

Політику щодо впровадження принципу ґендерної рівності НАТО реалізує шляхом виконання Резолюцій Ради Безпеки ООН щодо жінок, миру та безпеки. Ці Резолюції (1325, 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122, 2422, 2467, 2493) визнають непропорційний вплив військових конфліктів на чоловіків та жінок, хлопців і дівчат та закликають до повної і рівноправної участі жінок на всіх рівнях запобігання конфліктам, а також до захисту від сексуального насильства.

Реалізація ґендерної політики НАТО охоплює збір та аналіз інформації про особливості забезпечення принципу ґендерної рівності у збройних силах країн-членів НАТО та країнах-партнерах. Крім того, Міжнародний офіс військового штабу радника з ґендерних питань (IMS GENAD) забезпечує належну координацію з командними структурами НАТО та штаб-квартирою НАТО, сприяє діалогу з країнами-партнерами щодо відповідних ґендерних питань та встановлює зв'язки з міжнародними організаціями та агенціями, що здійснюють інтеграцією ґендерної перспективи у військову сферу.

Значну увагу на шляху до реалізації ґендерної політики Північноатлантичний альянс приділяє питанню впровадження ґендерної освіти в країнах-членах НАТО та країнах-партнерах та формуванню у цивільних та військових співробітників НАТО відповідних ґендерних компетенцій.

У центрі ґендерної політики НАТО міститься поняття «ґендерна інтеграція», що визначається як стратегія досягнення ґендерної рівності у збройних силах через активізацію залучення жінок та чоловіків до ефективного виконання завдань за призначенням на всіх рівнях, з метою врахування інтересів та досвіду обох статей.

Саме критерій ефективності є визначальним вектором формування ґендерної політики НАТО.

Ключові слова


ґендер; ґендерна рівність; ґендерна інтеграція; ґендерна політика; НАТО; армії країн – членів НАТО; Збройні Сили України

Посилання


Професійна та гендерна ментальність військовослужбовців Збройних Сил України: формування на засадах європейських цінностей : навч. посіб. / за заг. ред. Л. В. Кримець. – К. : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2018. – 188 с.

Мороз Т. Кількість жінок у нашому війську за десять років збільшилась у 15 разів / Т. Мороз [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mil.gov.ua/news/2019/09/17/kilkist-zhinok-u-nashomu-vijsku-za-desyat-rokiv-zbilshilas-u-15-raziv/.

Матеріали IV Міжнародної конференції «Комплексний підхід до інтеграції ґендерних аспектів у діяльність сектору безпеки та оборони України». 3–4 квітня 2019 р. / Center for Civilians in Conflict. – К., 2019.

Король К. Гендерна рівність в армії / К. Король [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://24tv.ua/genderna_rivnist_v_armiyi_skilki_divchat_boronyat_ukrayinu_na_shodi_n1224120.

NATO and EU Military Leadership discuss Gender in Military Operations [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_169962.htm?selectedLocale=en.

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2523-viii.

BI-Strategic Command Directive (BI-SCD) 040-001 (INTEGRATING UNSCR 1325 AND GENDER PERSPECTIVE INTO THE NATO COMMAND STRUCTURE) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.nato.int/issues/women_nato/2017/Bi-SCD_40-1_2Rev.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.