DOI: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-8-3-25-30

Аналіз операційного середовища та ймовірні сценарії застосування Повітряних Сил Збройних Сил України

С. С. Дроздов, В. В. Тюрін, О. А. Коршець, В. М. Горбенко

Анотація


У статті розглянуто основні чинники, що визначають умови операційного середовища, в якому діють Повітряні Сили Збройних Сил України. Проаналізовано сучасні сили та засоби повітряного нападу, засоби протиповітряної оборони, тенденції їх розвитку, застосування та впливу на операційне середовище. Розглянуто можливі сценарії застосування Повітряних Сил Збройних Сил України в умовах сучасного та майбутнього операційного середовища.

Проведений аналіз основних чинників і умов, які визначатимуть майбутнє операційне середовище та ймовірні сценарії застосування Повітряні Сили Збройних Сил України, свідчить, що потрібно бути готовими до виконання нових “нетипових” завдань в таких нових формах дій, як багатодоменні операції (битви).

Саме умови операційного середовища визначатимуть напрями розвитку форм дій і способів застосування Повітряних Сил Збройних Сил України. Зміна поглядів щодо застосування повітряних сил в сучасних операціях у відповідності до доктрин та стандартів країн НАТО вимагатиме об’єднання різнорідних сил та засобів усіх видів збройних сил в складну багатодоменну систему.

Внутрішньовидова інтеграція окремих систем розвідки, управління та ураження Повітряних Сил в складну систему дозволить оперативно реагувати на зміни бойової обстановки, адаптувати (змінювати або уточнювати) завдання Повітряних Сил з випередженням противника у прийнятті рішень, а в подальшому – інтегрувати її в єдину складну систему видів Збройних Сил України.

Тому вже сьогодні потрібно визначити шляхи реформування Повітряних Сил Збройних Сил України та напрями розробки та модернізації їх озброєння та військової техніки, орієнтовані на мережеве бойове застосування.

Реалізація концепцій “бойові дії в єдиному інформаційному просторі” та “багатодоменна операція (битва)”, дозволить Повітряним Силам Збройних Сил України на якісно новому рівні вести спільні дії у складі об’єднаних угруповань різновидових, різнорідних сил.


Ключові слова


повітряні сили; операційне середовище; сили та засоби повітряного нападу; сили та засоби протиповітряної оборони; сценарії застосування повітряних сил

Посилання


Слипченко В. И. Война будущего (прогностический анализ) / В. И. Слипченко. – М. : Объединенное Гуманитарное Издательство, 2010. – 144 с.

Joint Publication 1. Doctrine for the Armed Forces of the United States. 25 March 2013. Incorporating Change 1, 12 July 2017. – 174 р.

Шамко В. Є. Основні особливості застосування Повітряних Сил в сучасних умовах ведення збройної боротьби / В. Є. Шамко, О. М. Жарик, В. В. Коваль // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 2 (27). – С. 15–18.

Указ Президента України № 555/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року “Про нову редакцію Воєнної доктрини України”» від 24 вересня 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ppu.gov.ua/ukaz-prezydenta-ukrayiny-555-2015/.

Горбенко В. М. Методичний підхід до визначення форм дій та способів застосування військових формувань у системі операцій збройних сил / В. М. Горбенко, В. В. Тюрін, О. А. Коршець // Наука і оборона. – 2019. – № 2. – С. 29–34.

Шамко В. Є. Розвиток форм і способів застосування Повітряних Сил Збройних Сил України в сучасних умовах ведення збройної боротьби / В. Є. Шамко, О. М. Жарик, В. В. Коваль // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2018. – № 2 (31). – С. 9–15.

Загорка О. М. Методичні положення визначення збалансованого складу Повітряних Сил для ведення повітряної операції / О. М. Загорка, В. В. Коваль, І. О. Загорка // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2015. – № 2 (19). – С. 6–11.

Бондарев В. Что нового в тактике и оперативном искусстве для ВКС дала сирийская война / В. Бондарев // Независимое военное обозрение. – 2017 [Електронний ресурс]. – Режим до-ступу : http://nvo.ng.ru/concepts/2017-12-19/100_bondarev191217.html.

Указ Президента РФ от 30 декабря 2014 г. № Пр-2976 «Об утверждении Военной доктрины Российской Федерации» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172989/.

Чельцов Б. Ф. ВВС ищут свое место в трехвидовой структуре вооруженных сил / Б. Ф. Чельцов // Независимое военное обозрение. – 2000. – № 29 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nvo.ng.ru/forces/2000-08-11/1_place.html.

Russia Military Power. Building a Military to Support Great Power Aspirations // Defense Intelligence Agency. – 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.dia.mil/portals/27/documents/news/military%20power%20publications/russia%20military%20power%20report%202017.pdf.

Никифоров В. Военно-воздушные силы ВВС России 2019: история и состав. 2019 / В. Никифоров [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://militaryarms.ru/armii-mira/vvs-rossii/.

Сравнение армии США с армией России на 2018 год [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://aviacasir.ru/vvs-rossii/.

Myers N. The Russian Aerospace Force / N. Myers // Wydawnictwo Naukowe Akademia WSB. – 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wsb.edu.pl/container/Wydawnictwo/Security%20Forum/1-2018/8.pdf.

Кураченко П. Россия и мир / П. Кураченко // ВКС. – 2016. – № 1 (86) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.vesvks.ru/vks/article/vks--novyy-schit-rossii-16084.

Speed J., Stathopoulos P. Challenges of Future SEAD Operations. An Insight into SEAD in 20 Years / J. Speed, P. Stathopoulos // Joint Air Power Competence Centre. – 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.japcc.org/challenges-of-future-sead-operations/.

Россия против НАТО. Соотношение сил тактической авиации // Военное обозрение. – 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://topwar.ru/130894-rossiya-protiv-nato-sootnoshenie-sil-taktichekoy-aviacii.html.

Артеменко А. М. Погляди щодо подальшого розвитку форм і способів застосування Повітряних Сил ЗС України в сучасних операціях (бойових діях) / А. М. Артеменко, О. О. Астахов, В. В. Коваль, О. М. Жарик // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2015. – № 2 (19). – С. 6–9.

Азаренок И. П. Развитие форм и способов применения авиации Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны / И. П. Азаренок // Наука и военная безопасность. – 2007. – № 2. – С. 17–20 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://militaryarticle.ru/nauka-i-voennaya-bezopasnost/2007/12017-razvitie-form-i-sposobov-primenenija-aviacii.

Jennings N. A. Realign the Army for multi-domain battle [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ausa.org/articles/realign-army-multi-domain-battle.

TRADOC Pamphlet 525-3-1. The U.S. Army in Multi-Domain Operations 2028 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.tradoc.army.mil/Portals/14/Documents/MDO/TP525-3-1_30Nov2018.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.