DOI: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-8-3-36-39

Соціальні мережі в аспекті інформаційної безпеки

В. М. Шемаєв, М. М. Присяжнюк, А. П. Онофрійчук

Анотація


У статті соціальні мережі розглядаються як середовище деструктивного маніпулятивного впливу та досліджуються в аспекті інформаційної безпеки. Розкриваються окремі прийоми, причини виникнення, ознаки та наслідки негативного інформаційного впливу в соціальних мережах.

Стрімкий розвиток інформатизації прискорив процеси інтеграції світового масштабу. Новітні інформаційні технології дозволили створити глобальну інформаційно-комунікаційну мережу Інтернет, з’явилися постійні та тимчасові соціальні структури, яких об’єднують єдині норми, спільні інтереси та комунікаційні можливості. Соціальні мережі є авторитетним джерелом інформації та через свою доступність і популярність нараховують найбільше число акаунтів (користувачів) у глобальній мережі Інтернет. Вони стали ефективним знаряддям розвитку суспільства й взаємовідносин між державами.

Проте, зростаюче суспільне значення соціальних мереж одночасно зумовлює зростаючу вразливість елементів інформаційної інфраструктури до негативних впливів. Виникають нові загрози щодо використання соціальних мереж для здійснення деструктивних маніпулятивних впливів, порушення життєво важливих інтересів людини, суспільства й держави та створення загроз національній безпеці України, що може викликати збурення суспільних протестів, спричинення збройного протистояння тощо.

Так, в умовах гібридної війни Російської Федерації проти України небезпечні маніпулятивні впливи, направлені на розпалювання національних, релігійних та інших протиріч, ненависті та непокори, здійснюється в таких найбільш популярних соціальних мережах, як «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook» тощо.

Тому постає нагальне питання ефективного забезпечення інформаційної безпеки (особистості, окремих груп і населення країни), як важливої складової національної безпеки держави, від деструктивних маніпулятивних впливів у соціальних мережах.


Ключові слова


соціальна мережа; маніпулятивний вплив; інформаційна безпека

Посилання


Інформаційна безпека (соціально-правові аспекти) : підручник / В. В. Остроухов, В. М. Петрик, М. М. Присяжнюк, Я. М. Жарков та ін.; за заг. ред. Є. Д. Скулиша. – К. : КНТ, 2010. – 776 с.

Сугестивні технології маніпулятивного впливу: навч. посіб / [В. М. Петрик, М. М. Присяжнюк, Л. Ф. Компанцева, О. Д. Бойко, В. В. Остроухов]; за заг. ред. Є. Д. Скулиша. – К. : ВІПОЛ, 2011. – 248 с.

Шпигунство в соціальних мережах : Інтернет-конференція кафедри інформаційних технологій НУ «ОЮА» / А. О. Яцишин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://conf.inf.od.ua/doklady-konferentsii/spisok-materialov-konferentsii/56-yatsishin-a-o-student-2-go-kursu-institutu-prokuraturi-ta-slidstva-nu-oyua-naukovij-kerivnik-k-t-n-dotsent-zaderejko-o-v-shpigunstvo-v-sotsialnikh-merezhakh.

Знайомтесь, це боти: Завдяки їм політики намагаються підвищувати свій рейтинг / Є. Коляда // Експрес-онлайн [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://expres.online/archive/news/2016/11/25/214655-znayomtes-boty-zavdyaky-yim-polityky-namagayutsya-pidvyshchuvaty-sviy-reytyng.

Соціальні мережі як середовище для технологій маніпулятивного впливу / ICCC – Міжнародний центр протидії кіберзлочинності / Я. А. Деркаченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://iccc.pro/article/socialni-merezhi-yak-seredovyshche-dlya-tehnologiy-manipulyatyvnogo-vplyvu.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.