Оцінювання оперативно-тактичної важливості пунктів управління угруповання військ

Автор(и)

  • О. М. Загорка Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
  • С. В. Поліщук Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
  • І. О. Загорка Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-8-3-45-50

Ключові слова:

угруповання військ, система управління, важливість пунктів управління, методика оцінювання важливості пунктів управління, метод аналізу ієрархій

Анотація

Важливість пунктів управління угруповання військ оцінюється при підготовці операції (бою) з метою визначення необхідності й порядку проведення заходів із забезпечення їх надійного функціонування під час ведення бойових дій.

Важливість пунктів управління насамперед визначається завданнями, що повинні виконуватись ними і підлеглими військовими формуваннями. Залежність важливості пунктів управління від багатьох факторів, їх велика кількість в угрупованні військ обумовила застосування для ранжирування пунктів управління методики, яка ґрунтується на використанні методу аналізу ієрархій. За допомогою методики здійснюється розрахунок коефіцієнтів оперативно-тактичної важливості пунктів управління, під якими розуміються відносні кількісні міри значущості їх функціонування у системі управління військ для виконання завдань.

Для визначення важливості пункти управління відповідно до рівнів управління та призначення поділяються на групи. Методикою передбачається оцінювання важливості пунктів управління, яку здійснюється у три етапи: на першому етапі — усередині групи; на другому етапі — груп пунктів управління; на третьому етапі — у системі управління угрупування військ.

Під час формування ієрархічного зображення проблеми насамперед визначаються: перелік пунктів управління (альтернатив), що порівнюються; властивості, на які впливає функціонування пунктів управління; показники, які характеризують вплив функціонування пунктів управління на визначені властивості. Як властивості, на які впливає функціонування пунктів управління, можна прийняти: управління угрупованням військ (військовими формуваннями); можливості щодо виконання бойових завдань; можливості щодо забезпечення бойових дій.

Для визначення важливості пунктів управління усередині груп і важливості цих груп будується чотирирівнева домінантна ієрархія розв’язання задачі. Коефіцієнти оперативно-тактичної важливості пунктів управління у системі управління розраховуються з використанням значень важливості цих груп, що оцінюються на другому етапі методики.

У статті наведено приклад оцінювання важливості пунктів управління угрупування військ в оборонній операції. Запропонована методика може використовуватися органами військового управління при підготовці операції (бою).

Біографії авторів

О. М. Загорка, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

доктор військових наук, професор, головний науковий співробітник центру воєнно-стратегічних дослджень

С. В. Поліщук, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, старший викладач кафедри зенітних ракетних військ, полковник

І. О. Загорка, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

старший науковий співробітник центру воєнно-стратегічних дослджень

Посилання

Тарасов В. М. Розвідувально-ударні, розвідувально-вогневі комплекси (принципи побудови в умовах реалізації концепції мережецентричних війн, оцінка ефективності бойового застосування): монографія / В. М. Тарасов, Р. І. Тимошенко, О. М. Загорка, за заг. ред. В. М. Телелима. – К. : НУОУ, 2015. – 184 с.

Тимошенко Р. І. Ранжирування факторів, що впливають на склад угруповання військ, яке створюється для відбиття агресії / Р. І. Тимошенко, О. М. Загорка; В. О. Колесніков // Зб. наук. пр. ЦВСД НУОУ. – К. : НУОУ, 2014. – № 2 (51). – С. 7–12.

Онищенко С. І. Прогнозування втрат військ і об’єктів від авіаційних ударів противника / С. І. Онищенко, О. М. Загорка, В. В. Коваль, В. В. Тюрін // Системи озброєння і військова техніка. – Харків : ХУПС, 2011. – № 2 (26). – С. 2–8.

Денисов А. А. Теория больших систем управления: учебное пособие для вузов / А. А. Денисов, Д. Н. Колесников. – Л. : Энергоиздат, 1982. – 288 с.

Бешелев С. Д. Экспертные оценки / С. Д. Бешелев, Ф. Г. Гурвич. – М. : Наука, 1973. – 160 с.

Бешелев С. Д., Гурвич Ф. Г. Математико-статистические методы экспертных оценок / С. Д. Бешелев, Ф. Г. Гурвич. – М. : Статистика, 1974. – 160 с.

Добров Г. М. Прогнозирование науки и техники / Г. М. Добров. – М. : Наука, 1977. – 209 с.

Саати Т. Аналитическое планирование: Организация систем / Т. Саати, К. Кернс; пер. с англ. Р. Г. Вачнадзе. – М. : Радио и связь, 1991. – 224 с.

Самохвалов Ю. Я. Экспертное оценивание: методический аспект / Ю. Я. Самохвалов, Е. М. Науменко. – К. : ДУІКТ, 2007. – 263 с.

Самохвалов Ю. Я. Совершенствование метода анализа иерархий как методологической основы систем поддержки принятия решений // Управляющие системы и машины. – К. : ДУІКТ, 1996. – № 1/2. – С. 91–96.

Опубліковано

2019-12-28

Номер

Розділ

Національна безпека і оборона: методичний аспект