DOI: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-8-3-45-50

Оцінювання оперативно-тактичної важливості пунктів управління угруповання військ

О. М. Загорка, С. В. Поліщук, І. О. Загорка

Анотація


Важливість пунктів управління угруповання військ оцінюється при підготовці операції (бою) з метою визначення необхідності й порядку проведення заходів із забезпечення їх надійного функціонування під час ведення бойових дій.

Важливість пунктів управління насамперед визначається завданнями, що повинні виконуватись ними і підлеглими військовими формуваннями. Залежність важливості пунктів управління від багатьох факторів, їх велика кількість в угрупованні військ обумовила застосування для ранжирування пунктів управління методики, яка ґрунтується на використанні методу аналізу ієрархій. За допомогою методики здійснюється розрахунок коефіцієнтів оперативно-тактичної важливості пунктів управління, під якими розуміються відносні кількісні міри значущості їх функціонування у системі управління військ для виконання завдань.

Для визначення важливості пункти управління відповідно до рівнів управління та призначення поділяються на групи. Методикою передбачається оцінювання важливості пунктів управління, яку здійснюється у три етапи: на першому етапі — усередині групи; на другому етапі — груп пунктів управління; на третьому етапі — у системі управління угрупування військ.

Під час формування ієрархічного зображення проблеми насамперед визначаються: перелік пунктів управління (альтернатив), що порівнюються; властивості, на які впливає функціонування пунктів управління; показники, які характеризують вплив функціонування пунктів управління на визначені властивості. Як властивості, на які впливає функціонування пунктів управління, можна прийняти: управління угрупованням військ (військовими формуваннями); можливості щодо виконання бойових завдань; можливості щодо забезпечення бойових дій.

Для визначення важливості пунктів управління усередині груп і важливості цих груп будується чотирирівнева домінантна ієрархія розв’язання задачі. Коефіцієнти оперативно-тактичної важливості пунктів управління у системі управління розраховуються з використанням значень важливості цих груп, що оцінюються на другому етапі методики.

У статті наведено приклад оцінювання важливості пунктів управління угрупування військ в оборонній операції. Запропонована методика може використовуватися органами військового управління при підготовці операції (бою).


Ключові слова


угруповання військ; система управління; важливість пунктів управління; методика оцінювання важливості пунктів управління; метод аналізу ієрархій

Посилання


Тарасов В. М. Розвідувально-ударні, розвідувально-вогневі комплекси (принципи побудови в умовах реалізації концепції мережецентричних війн, оцінка ефективності бойового застосування): монографія / В. М. Тарасов, Р. І. Тимошенко, О. М. Загорка, за заг. ред. В. М. Телелима. – К. : НУОУ, 2015. – 184 с.

Тимошенко Р. І. Ранжирування факторів, що впливають на склад угруповання військ, яке створюється для відбиття агресії / Р. І. Тимошенко, О. М. Загорка; В. О. Колесніков // Зб. наук. пр. ЦВСД НУОУ. – К. : НУОУ, 2014. – № 2 (51). – С. 7–12.

Онищенко С. І. Прогнозування втрат військ і об’єктів від авіаційних ударів противника / С. І. Онищенко, О. М. Загорка, В. В. Коваль, В. В. Тюрін // Системи озброєння і військова техніка. – Харків : ХУПС, 2011. – № 2 (26). – С. 2–8.

Денисов А. А. Теория больших систем управления: учебное пособие для вузов / А. А. Денисов, Д. Н. Колесников. – Л. : Энергоиздат, 1982. – 288 с.

Бешелев С. Д. Экспертные оценки / С. Д. Бешелев, Ф. Г. Гурвич. – М. : Наука, 1973. – 160 с.

Бешелев С. Д., Гурвич Ф. Г. Математико-статистические методы экспертных оценок / С. Д. Бешелев, Ф. Г. Гурвич. – М. : Статистика, 1974. – 160 с.

Добров Г. М. Прогнозирование науки и техники / Г. М. Добров. – М. : Наука, 1977. – 209 с.

Саати Т. Аналитическое планирование: Организация систем / Т. Саати, К. Кернс; пер. с англ. Р. Г. Вачнадзе. – М. : Радио и связь, 1991. – 224 с.

Самохвалов Ю. Я. Экспертное оценивание: методический аспект / Ю. Я. Самохвалов, Е. М. Науменко. – К. : ДУІКТ, 2007. – 263 с.

Самохвалов Ю. Я. Совершенствование метода анализа иерархий как методологической основы систем поддержки принятия решений // Управляющие системы и машины. – К. : ДУІКТ, 1996. – № 1/2. – С. 91–96.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.