DOI: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-8-3-51-54

Оборонне планування в сучасних умовах: дослідження корпорації RAND

Ю. Г. Бодрик

Анотація


Питання підвищення ефективності оборонного планування в Україні та нормативно-правового регулювання у цій сфері не втрачають своєї актуальності, що підтверджується положеннями низки документів стратегічного рівня.

Вивчення досвіду оборонного планування країн-членів НАТО дозволяє як покращити розуміння методологічних основ оборонного планування, так і отримати корисні практичні рекомендації з цього питання. У цьому контексті доцільним є ознайомлення з роботами закордонних вчених, які проводять дослідження у зазначеній галузі.

У статті подано огляд публікації «Процес планування Міністерства оборони США. Складові елементи та виклики», яка була підготовлена у вигляді звіту за результатами досліджень, виконаних у 2018 р. експертами відомої корпорації RAND. У центрі уваги дослідників – існуючий процес оборонного планування, який здійснюється в Міністерстві оборони США, з особливим акцентом на використання сценаріїв у цьому процесі. Під час роботи експертами узагальнено існуючі підходи до оборонного планування, розглянуто історичний досвід і поточний стан оборонного планування у США, проаналізовано виклики методологічного характеру щодо використання сценаріїв в оборонному плануванні.

Поштовхом до проведення зазначених досліджень стало усвідомлення того, що в існуючих процесах оборонного планування рішення, як правило, ґрунтуються на негнучких припущеннях, що збільшує ризики цих рішень. Незважаючи на це, серед своїх загальних висновків експертами RAND підкреслюється стійкість процесу оборонного планування, побудованого на розглянутій методології, його здатність досягати визначених цілей, достатня гнучкість під час практичного використання. Звіт хоч і не містить детальний опис цього процесу, але вказує на важливі його елементи, включаючи переваги та недоліки. Порівняльний аналіз цих елементів з процесом оборонного планування в Україні може надати необхідні напрями для його подальшого вдосконалення. 

Висновки та рекомендації, зроблені за результатами цих досліджень, можуть бути корисними для врахування в роботі фахівців з оборонного планування та науковців, які здійснюють дослідження в цій галузі.


Ключові слова


оборонне планування; сценарії планування; управління ризиками; RAND

Посилання


Mazarr M. J. The U.S. Department of Defense’s Planning Process: Components and Challenges / Michael J. Mazarr, Katharina Ley Best, Burgess Laird, Eric V. Larson, Michael E. Linick, Dan Madden. – Santa Monica, CA : RAND Corporation, 2019. – xvi, 52 p. – URL: https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2173z2.html.

Handbook on Long Term Defence Planning : RTO Technical Report 69. – Ottawa: St. Joseph Print Group Inc., 2003. – 54 p. – URL: https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a414193.pdf.

Guide to Capability-Based Planning : MORS Workshop, 19–21 October 2004. – Alexandria, VA, USA : The Technical Cooperation Program (TTCP), 2004. – iii, 15 p.

Davis P. K. Analytic architecture for capabilities-based planning, mission-system analysis, and transformation / Paul K. Davis. – Santa Monica, CA : Rand Corporation, 2002. – xxviii, 74 p. – URL: https://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1513.html.

Young T.-D. The failure of defense planning in European Post-Communist Defense Institutions: ascertaining causation and determining solutions / Thomas-Durell Young // Journal of Strategic Studies. – 2018. – № 7 (41). – P. 1031–1057. – DOI: https://doi.org/10.1080/01402390.2017.1307743.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.